Olen käytettävissä

Perussuomalaisten puoluekokous on 8.-9. elokuuta Turussa. Olen käytettävissä puolueen 1. varapuheenjohtajaksi, jos kenttä niin tahtoo. Sain Joensuun puoluekokouksessa kaksi vuotta sitten tämän pestin, jota olen parhaani mukaan yrittänyt hoitaa.

Haluan edelleen tukea puolueen puheenjohtajan Timo Soinin linjaa. Se linja on vienyt Perussuomalaiset marginaalipuolueesta hallitukseen, korpivaellukselta vallan kammareihin. Kädenjälkemme näkyy Suomen politiikassa – tulevaisuudessa entistäkin vahvemmin, jos hyvin teemme työmme.

On maavoimien vuoro

Turvallisuusympäristö on muuttunut. Voimapolitiikka on palannut Eurooppaan. Ukrainassa soditaan jo pitkälti toista vuotta. Lähi-idässä puolestaan Syyrian sisällissota on kestänyt jo neljä vuotta ja ääri-islamilainen ISIS jatkaa barbariaansa. Myös Suomen lähialueilla sotilaallinen aktiviteetti on lisääntynyt. Itämeren sotilaspoliittinen merkitys on kasvussa.

Silti ei ole tarvetta maalata piruja seinälle. Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Puolustuksemme on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Mutta uhka syntyy, jos emme pidä huolta siitä, että se myös säilyy kunnossa.

Petraamisen varaa on. Edellisen hallituksen aikana puolustusbudjettia leikattiin kymmenyksellä, materiaalihankinnoista ja harjoitustoiminnasta tingittiin ja puolustusvoimien kokoonpanoa supistettiin. Tällä tiellä meillä ei ole yksinkertaisesti varaa jatkaa.

Ennen paneelia juontaja Päivi Anttikoski haastatteli minua ja puolustusvoimain komentajaa Jarmo Lindbergiä. - Kuva Sami Jaakkola.
Ennen paneelia juontaja Päivi Anttikoski haastatteli minua ja puolustusvoimain komentajaa Jarmo Lindbergiä. – Kuva Sami Jaakkola.

Puolustusvoimauudistuksen jäljiltä puolustusvoimien kokoonpano on nyt leikattu minimitasolle, jotta nykyinen puolustusratkaisumme säilyisi kestävällä pohjalla. Jos tästä vielä joudutaan tinkimään, on puolustuksemme perusratkaisuja arvioitava kokonaan uudelleen. Kyettäisiinkö koko maata pienemmillä puolustusvoimilla enää uskottavasti puolustamaan?

Perussuomalaisten ja koko nykyhallituksen linja on tässä asiassa selvä. Puolustuskyvystä pidetään huolta. Hallitus on sitoutunut korottamaan puolustusvoimien materiaalihankintoihin käytettäviä määrärahoja, päättämään merivoimien aluskaluston korvaamisesta ja käynnistämään Hornet-hävittäjien korvaamisen valmistelut.

Viime aikoina huomio on keskittynyt etenkin Hornet-hävittäjien ja merivoimien aluskaluston korvaamiseen. Ne ovatkin miljardiluokan hankkeita. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että myös suuri määrä maavoimien kalustoa tulee lähivuosina käyttöikänsä päähän. Hallitusohjelmaan kirjatuilla määrärahakorotuksilla paikataan nimenomaan sitä maavoimien materiaalista vajetta, joka puolustusvoimiin on menneiden vuosien aikana syntynyt.

Materiaalipuutteiden korvaaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Jotta puolustuksemme pysyy ajanmukaisena, on meidän satsattava puolustukseen myös muilla tavoilla.

Ukrainan sodan alku ja etenkin Krimin valtaus ovat esimerkkejä siitä, että tänä päivänä on varauduttava myös nopeisiin, yllättäviin ja suhteellisen pienin voimin toteutettaviin operaatioihin. Se tarkoittaa, että myös meidän on tarkistettava, miten voimme parantaa omaa toimintavalmiuttamme, etenkin maavoimien osalta. Ilma- ja merivoimien yksiköthän meillä jo tänä päivänä ovat korkeassa valmiudessa.

Valmiuden parantaminen edellyttää toimia puolustusvoimilta, mutta myös sellaisia muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön, jotka mahdollistavat joukkojen paremman käytettävyyden, takaavat riittävät toimivaltuudet ja parantavat mahdollisuuksia eri viranomaisten väliseen yhteistoimintaan.

Ote avauspuheenvuorostani Porin SuomiAreenan maanpuolustuspaneelissa ”Mikä Suomea uhkaa? Miten vastaamme siihen?” 17.7.2015.

Humanisti puolustusministerinä

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan juhlavuoden kunniaksi verkossa esitellään 375 humanistia. Oma henkilökuvani julkaistiin hiljattain. Kaikille niille, jotka eivät tunne minua tai taustaani, henkilökuvani antaa varsin hyvän kuvan siitä mitä olen tehnyt ja millainen olen.

Uskon, että historiantutkijan perspektiivi on antanut minulle kohtuullisen hyvät lähtökohdat politiikkaan. Ja erityisesti sotahistorian tuntemus antaa selkänojaa puolustusministerin tehtävään. Vaikka historia ei toista itseään, niin historiallisista tapahtumaketjuista voi aina oppia – ainakin jos haluaa välttää aiempien sukupolvien tekemiä virheitä.

Helsingin seurakuntien lehtikin haastatteli minua, aiheena pyhät asiat. Meillä jokaisella on omat pyhät asiamme. Länsimaiseen sivistykseen kuuluu, että kunnioitamme toistemme pyhiä asioita. Haastatteluni voi lukea Kirkko ja kaupunki -lehden sivuilta.

Rynnäkkökiväärejä ei ole massahävitetty

Viime vaalikauden alkupuolella kysyin silloiselta hallitukselta, mitä aiotaan tehdä varastoissa olevilla rynnäkkökivääreillä. Suomihan oli ostanut 1990-luvulla suuret määrät rynnäkkökiväärejä niin Itä-Saksan kansanarmeijan jäämistöstä kuin Kiinastakin, ja niitä oli uumoiltu jopa tuhottavan, kun puolustusvoimauudistuksen yhteydessä sodan ajan joukkojen määrää oli päätetty supistaa kolmanneksella.

Sain tuolloin vastauksen, että puolustusvoimien suunnitelman mukaan niin itäsaksalaiset, kiinalaiset kuin venäläisetkin rynnäkkökiväärit kotimaisten rinnalla säilyvät käyttökelpoisina noin vuoteen 2035 asti, jolloin nykyinen patruunavarasto vanhentuu.

Pyrin ministerinä  tutustumaan mahdollisuuksieni mukaan monipuolisesti Puolustusvoimien toimintaan. Menen myös sellaisiin paikkoihin, joissa ministerit eivät aiemmin ole juuri käyneet. Niinpä hiljattain kävin tarkastamassa rynnäkkökivääriasian ja totesin, että meillä on varastoissa erinomaisessa kunnossa olevia, niin ulkomailta hankittuja kuin kotimaisia rynnäkkökiväärejä – ja niitä on riittävästi. Näin ollen voin omasta puolestani kumota sen ”tornihuhun”, että näitä aseita olisi hävitetty massamaisesti.

Ei tarvetta Sarviniemen pakkolunastamiselle

Suomen valtiolla ei ole tarvetta Taipalsaaren Sarviniemen alueen pakkolunastukseen. Maanomistajat ovat hyväksyneet Metsähallituksen tekemän tarjouksen Sarviniemen maa-alueista 16.7.2015. Olen tyytyväinen, että asia ratkesi vapaaehtoisin kaupoin.

Sarviniemen alue on Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueen melualueella. Kyseiselle alueelle on aiemmin haettu ranta-asemakaavaa, jossa alueelle olisi kohdistettu merkittävää loma-asuntojen lisärakentamista. Ranta-asemakaava ei saanut lainvoimaa, koska ympäristöviranomaisen lausunnossa aluetta ei pidetty melun ja luontoarvojen vuoksi soveliaana ehdotettuun käyttötarkoitukseen.

Vapaaehtoisia kauppoja tehdään jatkuvasti vuosittain hyvässä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Puolustusministeriö on johdollani tulevaisuudessakin valmis kaikin lain suomin keinoin turvaamaan puolustushallinnon tärkeät tarpeet.

Arvopolitiikkaa asialinjalla

%d bloggers like this: