Suomen asevientilinja on vastuullinen

Suomen asevientilinjaa on viime päivinä hanakasti kyseenalaistettu julkisuudessa. Tikun nokkaan on haluttu nostaa erityisesti Saudi-Arabiaan viedyt Patrian Nemo-kranaatinheittimet ja Turkmenistaniin sekä Uzbekistaniin viedyt Sakon tarkkuuskiväärit.

Onko Suomen linja muuttunut? Ei ole, kuten pääministeri Juha Sipilä totesi. Samaa sanon minäkin. Olin asiasta myös A-studiossa kuultavana.

Ensinnäkin asiaa tulee tarkastella pidemmällä aikavälillä, eikä vetää hätäisesti liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Edelleen puolustusteollisuutemme päämarkkinat sijaitsevat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Lähi-idän ja Aasian markkinat kasvavat, mutta näiden osuuteen voi vuositasolla vaikuttaa merkittävästi jokin yksittäinen iso kauppa, kuten viime vuonna toteutunut Nemo-kauppa.

Toiseksi Suomi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia sekä kansallista lainsäädäntöämme. Konsultoimme EU:n sisällä ja Pohjoismaiden kesken aktiivisesti vientilupa-asioissa. Kokonaisharkinnassa painavat myös Suomen omaan puolustusteollisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvät tekijät. Teemme tarkkaa tapauskohtaista harkintaa. Linjamme noudattaa EU:n valtavirtaa: joidenkin mielestä se on liian tiukka, joidenkin mielestä taas liian löysä. Jälkimmäisiin lukeutuu kansanedustaja Erkki Tuomioja ja koko joukko tiedostavia toimittajia.

Saudi-Arabia kuuluu niihin kohdemaihin, joihin puolustustarvikevientiä koskevan lain mukaan sovelletaan tapauskohtaista ulko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa. Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän osalta edellinen hallitus myönsi äänestyspäätöksellä kaksi vuotta sitten jatkoaikaa alunperin viitisen vuotta sitten myönnetylle luvalle. Saudi-Arabiaan on lisäksi myönnetty vientilupia suojanaamareille, lennokkien lähetysalustalle ja panssariteräksille.

Kuten tunnettua Jemenissä käydään sisällissotaa, ja Jemenin laillinen hallitus pyysi Saudi-Arabian johtaman liittouman avukseen. Sodassa ei tiettävästi ole käytetty suomalaisperäisiä aseita. Tilanteen kärjistyminen luonnollisesti herättää huolta, ja sitä on tarkasteltava entistä tarkemmin. Suomi tuomitsee sen, että ilmaiskuissa on tullut siviiliuhreja.

Keski-Aasian maissa Turkmenistanissa ja Uzbekistanissa puolestaan tilanne on ollut viime vuosina verraten vakaa. Ihmisoikeustilanteessa on kauniisti sanottuna tekemistä, mutta kokonaisharkinnassa katsottiin voivan puoltaa tarkkuuskiväärien vientiä. Harkinnassa huomioitiin myös alueelliseen vakauteen, rajaturvallisuuteen ja terrorismin vastaiseen toimintaan liittyviä tekijöitä. Kirjoitan yhden sanan selventämään: Afganistan.

Turkmenistaniin muuten myönnettiin vuonna 2014 EU-maista vientilupia 36 kpl, yhteisarvoltaan noin 90 miljoonaa euroa. Lupia myönsivät mm. Itävalta, Tanska, Ranska, Saksa, Iso-Britannia ja Alankomaat.

Kokonaisuutena Suomen asevientilinja on vastuullinen ja johdonmukainen. Lupahakemuksia on hyväksytty, mutta niitä on myös evätty. Suomen puolustusteollisuus on vaikka Ruotsiin verrattuna pienimuotoisempaa, viime vuonna viennin arvo oli 99 miljoonaa euroa, mutta yhtä kaikki sillä on puolustusratkaisumme kannalta huomattava merkitys.

Puolustusministerinä annan tukeni kotimaiselle puolustusteollisuudelle. Siksi olin esimerkiksi aiemmin tänä vuonna vienninedistämismatkalla Australiassa.

Puolustuksen kaikkien osa-alueiden oltava kunnossa

Kuvassa kanssani Puolustusvoimain entisiä komentajia. Vasemmalta oikealle: Juhani Kaskeala, Gustav Hägglund, Jussi Niinistö, Jan Klenberg ja Jaakko Valtanen.
Kuvassa kanssani puolustusvoimain entiset komentajat Ari Puheloista lukuunottamatta.. Vasemmalta oikealle: Juhani Kaskeala, Gustav Hägglund, Jussi Niinistö, Jan Klenberg ja Jaakko Valtanen.

Pidin 20.10.2016 puheen Maanpuolustuskurssiyhdistyksen syyskokouksessa Helsingissä. Puheessani kertasin puolustusministeriössä käynnissä olevia säädöshankkeita, joiden avulla puolustusvalmiutta ja puolustusvoimien toimintaedellytyksiä ollaan kehittämässä. Kuluneen vuoden aikana tällä rintamalla on ollut poikkeuksellisen aktiivista.

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Esitysten mukaan osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan on tarkoitus lisätä puolustusvoimien uudeksi tehtäväksi. Oman puolustuskykymme kannalta tärkeämpi muutos on kuitenkin se, että esitetyt muutokset mahdollistavat ulkomaisen avun pyytämisen myös puolustusvoimiemme ykköstehtävään, Suomen puolustamiseen.

Käsittelin puheessani myös parhaillaan valmisteilla olevaa puolustuspoliittista selontekoa, jossa esitetään linjaukset puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle noin 10 vuoden ajanjaksolle. Puolustusselonteko nojaa vahvasti aiemmin laadittuun ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekoon.

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka vastaa itse omasta puolustuksestaan, mutta tekee laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Näihin peruslähtökohtiin ei puolustusselonteossa ole tarvetta puuttua. Sen sijaan on tärkeää, että puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen edellyttämät linjaukset saadaan tehtyä riittävän konkreettisesti ja että niille saadaan myös mahdollisimman laaja parlamentaarinen tuki. Tässä yhteydessä viittaan tuleviin strategisiin hankkeisiin: Laivue 2020 -hankkeeseen ja Hornet-hävittäjien korvaamiseen. Nämä hankkeet ovat mittaluokaltaan niin suuria ja pitkäkestoisia, että niitä koskeville linjauksille on saatava laaja parlamentaarinen tuki jo ennen lopullisten hankintapäätösten tekemistä. Kyse ei ole vain meri- ja ilmavoimista, vaan koko puolustuskykyymme ratkaisevasti vaikuttavista suorituskyvyistä.

Strategiset hankkeet ja puolustuksen muu kehittäminen eivät saa joutua kilpailemaan toistensa kanssa. Puolustuskykymme on muodostettava jo rauhan aikana sellainen ennaltaehkäisevä pidäke, että mahdollinen aseellinen hyökkäys maahamme arvioidaan yksinkertaisesti liian kalliiksi. Se onnistuu vain, jos puolustuksen kaikki osa-alueet ovat kunnossa.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.defmin.fi/puheet.

Aiheesta uutisoivat mm. Yle ja Verkkouutiset.

Tapasin Kanadan suurlähettilään

Tapasin 18.10.2016 Kanadan suurlähettilään Andree N. Cooliganin. Keskustelimme mm. Itämeren alueen tilanteesta ja siitä, että Kanada on osallistumassa Euroopan ja Baltian maiden puolustukseen tuomalla joukkoja Latviaan osana Naton ns. eteentyönnetyn läsnäolon ohjelmaa.

Kuvassa Kanadan suurlähetystöstä Maaria Ylänkö, Seppo Vihersaari ja suurlähettiläs Andree N. Cooligan.
Kuvassa kanssani Kanadan suurlähetystön poliittisen osaston ohjelmapäällikkö Maaria Ylänkö, kaupallinen sihteeri Seppo Vihersaari ja suurlähettiläs Andree N. Cooligan.

Ahvenanmaan asia

Ahvenanmaan demilitarisointi nousi esille Ylen Ykkösaamussa, ja onhan sitä toki minulta aiemminkin kysytty. Kun kysyttiin, vastasin niin kuin ajattelen ja sekös herätti vastalauseita Ahvenanmaan ja opposition suunnalta, mutta toisaalta tukea tuli tutkijoilta. Ruotsissakin media horahti hereille, tosin osin väärää tietoa jakaen. Mistä siis oikein on kysymys?

Ahvenanmaan demilitarisointi juontaa juurensa niinkin kauas historiaan kuin Krimin sotaan. Ensimmäinen sopimus tehtiin jo 1856. (Vinkeä yhtymäkohta juuri tämä Krim: siellä pari vuotta sitten operoineet pienet vihreät miehet, tai ”kohteliaat ihmiset” kuten Putin heitä kutsui, ovat Ahvenanmaata koskevan nykykeskustelun taustalla).

Nykyinen demilitarisointi perustuu vuonna 1921 Kansainliiton päätöksen perusteella laadittuun Ahvenanmaan linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevaan sopimukseen. Tuolloinhan Kansainliitto päätti Ahvenanmaan kuuluvan Suomelle, ja Suomi puolestaan sitoutui maakunnan erityispiirteiden kuten ruotsinkielisyyden kunnioittamiseen. Sopimuksen mukaan Ahvenanmaa on rauhan aikana demilitarisoitu ja sodan aikana puolueeton. Sopimus myös velvoittaa Suomen puolustamaan Ahvenanmaata.

Sopimuksen allekirjoittajavaltioita on 13: Saksa, Tanska, Islanti, Viro, Suomi, Ranska, Iso-Britannia, Irlanti, Intia, Italia, Latvia, Puola ja Ruotsi mutta ei silloinen Neuvostoliitto. Venäjä ei siten ole sopimuksen osapuoli.

Sen sijaan Venäjän ja Suomen välillä on voimassa välirauhan vuonna 1940 Suomen ja Neuvostoliiton kahdenvälisesti solmima sopimus, jossa Suomi sitoutuu olemaan linnoittamatta Ahvenanmaata. Puolueettomuutta ei sopimuksessa mainita.

Ajatus siitä, että Ahvenanmaa voisi demilitarisoituna alueena pysyä mahdollisen aseellisen selkkauksen ulkopuolella, on kauniisti sanottuna naiivi. Sitä ajatusta ei ainakaan historia puolla. Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan ja Suomen vapaussodan aikaan 1918 saarilla oli sotilaita Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Jos Itämerelle puhkeaa vakava sotilaallinen kriisi, alkaa eri sotavoimien kilpapurjehdus Ahvenanmaalle.

Ahvenanmaalla on Gotlannin tavoin strategista merkitystä. Se on portti Pohjanlahdelle. Sen kautta kulkee merkittävä osa Suomesta länteen kulkevista tietoliikenneyhteyksistä. Ahvenanmaalta käsin voi hallita Pohjois-Itämerta, katkaista Suomen meriliikenteen ja aiheuttaa vakavan uhan niin Manner-Suomelle kuin Ruotsillekin. Siksi Suomella ja Ruotsilla on yhteinen intressi puolustaa Ahvenanmaata.

Demilitarisoituna Ahvenanmaa muodostaa sotilaallisen tyhjiön. Se on altis myös rajoitetuille, pienin voimin toteutettaville nopeille operaatioille – viittaan edelleen taannoisiin tapahtumiin Krimillä.

Suomi puolustaa koko valtioaluettaan, myös Ahvenanmaata, vaikka ahvenanmaalaiset on rajattu asevelvollisuuden ulkopuolelle. Saarten demilitarisointi ei vähennä saariin kohdistuvaa riskiä, pikemminkin päinvastoin. Tämä on villakoiran ydin.

Suomi ei ole puuttumassa Ahvenanmaan asemaan, vaikka se sotilaallisesti olisikin perusteltua. Kyse on laajemmasta kokonaisuudesta. Puolustusministerin tehtävä ei ole tehdä ulkopolitiikkaa, mutta maanpuolustuksesta minun on kannettava huolta. Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö on asia, joka voisi tulevaisuudessa parantaa kykyämme puolustaa Ahvenanmaata.

Vierailulla Rannikkoprikaatissa

Vierailin 10.10.2016 Kirkkonummella Rannikkoprikaatissa. Vierailun aikana perehdyin varuskunnan toimintaan ja joukko-osaston erityispiirteisiin, kuten meritilannekuvan luomiseen sekä Meritorjuntaohjuspatterin ja Meritiedustelupataljoonan suorituskykyihin. Tutustuin myös varusmieskoulutukseen ja tapasin henkilöstöryhmien edustajia. Vierailun isäntänä toimi Prikaatin komentaja, kommodori Vesa Tuominen.

Taistelunäytös
Taistelunäytös.

Taistelunäytös

Puolustusministeri
Kuvat: Puolustusvoimat.

Puolustusyhteistyö Yhdysvaltain kanssa syvenee

pakattu-kuva-blogiin

Allekirjoitin Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä koskevan aiejulistuksen (Statement of Intent) Finlandia-talolla 7.10.2016 yhdessä Yhdysvaltain varapuolustusministeri Robert Workin kanssa.

Aiejulistuksen tavoitteena on syventää kahdenvälistä puolustusyhteistyötä, lisätä säännönmukaisuutta ja monipuolistaa yhteistyötä. Aiejulistus on yleinen yhteistyöasiakirja, joka ei sido osapuolia oikeudellisesti eikä sisällä maiden välisiä puolustussitoumuksia. Julistuksen toimeenpanoa on tarkoitus tarkastella säännöllisesti.

Suomen ja Yhdysvaltain välistä yhteistyötä vahvistetaan muun muassa puolustuspolitiikassa ja tiedonvaihdossa, suorituskykyjen, valmiuden sekä yhteystoimintakyvyn vahvistamisessa, koulutus- ja harjoitustoiminnassa, puolustusmateriaalialalla, tutkimus- ja kehitysyhteistyössä, evaluoinnissa sekä kansainvälisissä operaatioissa.

Aiejulistus on julkaistu kokonaisuudessaan puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.defmin.fi/SOI.

Arvopolitiikkaa asialinjalla