Salomaa horisee

VTT Markku Salomaa kirjoittaa Seura-lehden verkkosivuilla provokatiivisesti ja väärin tiedoin puolustuksemme tilasta. Sananvapaus sallittakoon, mutta kun kyseessä ei ole mielipidekirjoitus tai kolumni, vaan artikkeli, jossa pitää faktat olla kohdallaan. Nyt näin ei ole.

Ingressi väittää Salomaan juttua viiltäväksi analyysiksi. Yhtä hyvin sitä voi kutsua kolpakkostrategian kukkaseksi. Koska kirjoitus sisältää paljon asiavirheitä, katson velvollisuudekseni oikaista jotain suurimpia.

Salomaa väittää, että puolustusvoimissa olisi käynnissä aselajien välinen henkiinjäämistaistelu ja samalla hän tarkoituksellisesti sekoittaa puolustushaarat ja aselajit.

Itse en ole havainnut aselajien tai puolustushaarojen välistä taistelua ja pidän sellaista maanpuolustuksen kannalta typeränä. Olen ministerinä kiertänyt kaikki puolustushaaraesikunnat ja kaikkien puolustushaarojen joukko-osastoja. Jokaisella vierailulla olen havainnut vahvan yhdessä tekemisen hengen yhteisen päämäärän hyväksi.

Olen kyllä huomannut julkisuudesta muutaman evp-upseerin jorinoita, joiden tarkoitusperiä voi vain arvailla. Vanhassa sotilassanonnassa ”eläkkeellä oleva upseeri tekee isänmaalleen parhaan palveluksen pysymällä hiljaa sotilasasioista” on edelleen vinha perä.

Salomaan pääväite, että ilma- ja merivoimien varustamisen rahoitus olisi pois maavoimilta, on virheellinen. Näin ei ole, eikä saa olla. Menemättä historiallisiin yksityiskohtiin, niin materiaalihankintojen selvä painopiste on tänään ja tästä tämän vuosikymmenen loppuun maavoimien varustamisessa.

Sokean Reetankin pitää ymmärtää, että strategiset materiaalihankkeet, monitoimihävittäjät ja taistelualukset, rahoitetaan erillisrahoituksella. Siihen varattu rahoitus ei ole vaihtoehtoisesti käytettävissä maavoimien varustamiseen.

Pidän vastuuttomana sellaista ajattelua, että Suomi sotilaallisesti liittoutumattomana maana luopuisi omista kyvyistään valvoa ja hallita omaa aluettaan – maalla, merellä ja ilmassa. Tästä syystä me tarvitsemme suorituskykyiset maa-, meri- ja ilmavoimat, jotka suorittavat yhteisoperaatioita isänmaan puolustamiseksi.

Sellaista ilmatorjuntajärjestelmää ei ole vielä keksitty, jolla korvataan monitoimihävittäjien pelote ja pidäke. Meillä on oltava uskottava – niin hävittäjistä kuin ilmatorjunnasta – koostuva ilmapuolustus tai muutoin ilmatilassamme lentävät koneet, joiden kansallisuustunnus on muu kuin suomalainen.

Samoin on meripuolustuksen osalta. Sellaista maalta ammuttavaa meritorjuntaohjusta ei ole markkinoilla, jolla saadaan täydellinen kyky vaikuttaa sekä pinnan alla että päällä. Laivue 2020 -hanke ei poista maalta ammuttavien meritorjuntaohjusten tarvetta. Hankkeessa on kyse monipuolisesta eri ase-, tiedustelu- ja valvontajärjestelmien yhteensovittamisesta, jonka avulla huolehdimme suvereniteettimme puolustamisesta.

Salomaan väite kaikkien yli 35-vuotiaiden poistamisesta sodanajan kokoonpanoista ja siirtämisestä nostoväkeen on hölynpölyä. Näin ei ole.

Salomaan väitteet maavoimien ampumatarviketilanteesta, käytössä olevien taistelupanssarivaunujen määristä tai maavoimien sodan ajan joukkojen lakkauttamisista ovat niin ikään puppua. Samaa sarjaa on väite, että puolittamalla tulevien hävittäjien määrä myös hinnat puolittuvat. Laskutaidon puutetta osoittaa myös väite kenraalien määrästä, sillä siinä trendi on ollut laskukäyrällä puolustusvoimauudistuksen jälkeen.

Salomaa on aiemmissa kirjoituksissaan milloin puolustanut ammattiarmeijaan siirtymistä, milloin Nato-jäsenyyden hakemista. Tämän kirjoituksen voi tulkita massamaiseen sotilasmäärään perustuvan doktriinin puolustuspuheeksi. Ristiriitaistako? Kyllä.

Annan vinkin niille, jotka haluavat kirjoittaa vakavalla mielellä puolustuksen nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Kysykää niiltä, jotka tietävät. Älkää kysykö niiltä, jotka luulevat. Puolustushallinnon virkamiehet antavat taustatietoja, jotka perustuvat faktoihin, mutta operatiivisista ja valmiusasioista pidämme suut supussa. Kysymällä sieltä missä on tietoa, välttyy monilta Salomaan viljelemiltä virheiltä.

EU:n asedirektiivi: hyvältä näyttää, mutta…

EU:n asedirektiivin käsittely etenee Brysselin prosesseissa. Neuvotteluita on jatkettu niin aselupien mahdollisesti edellyttämistä lääkärintarkastuksista, aseiden luokittelusta eri kategorioihin, aseiden nettikaupasta, asekeräilystä kuin meille tärkeästä mahdollisuudesta säilyttää vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa käytettävät reserviläisaseemme.

Virkamiesten kova työ, ministerien poliittinen tuki ja aseharrastajien aktiivisuus näyttävät tuottavan tulosta. Tällä hetkellä EU:ssa suhtaudutaan yhä suopeammin siihen, että jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus myöntää erityisillä syillä lupia direktiivin muutoin kieltämiin aseisiin.

Näitä perusteita voisivat olla mm. kulttuuriset ja historialliset syyt. Näin ollen esimerkiksi asekeräilijät voivat katsoa tulevaisuuteen ehkä hieman lohdullisemmin silmin. Tärkeää on kuitenkin erityisesti se, että vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on vakiinnuttamassa asemaansa hyväksyttyjen perustelujen joukossa.

Direktiivin valmistelutyö jatkuu ja kesäkuussa näemme kuinka kaukana Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat ovat toisistaan ja voimme arvioida kauanko niiden yhteensovittamiseen kuluu aikaa. Direktiivin lopullisen hyväksymisen jälkeen on kansalliselle täytäntöönpanolle varattu vuosi. Kotimaisessa lainsäädännössä voi muutospaineita tulla aselupalainsäädäntöön ja mahdollisesti myös vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan lakiin.

Ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa, mutta nyt näyttää hyvältä.

Nuorten parlamentti kokoontui

Nuorten parlamentti kokoontui eduskunnassa 15.4.2016. Päivän päätapahtuma oli suullinen kyselytunti, jossa 199 yläkoululaista esitti kysymyksiä valtioneuvoston jäsenille. Kaikki Perussuomalaisten ministerit olivat paikalla. Puhetta johti eduskunnan puhemies Maria Lohela.

Nuoret
Kuva: Hanne Salonen / eduskunta

Itse sain puolustusministerinä vastattavakseni kaksi kysymystä, jotka koskivat Suomen ja Naton suhdetta sekä asevelvollisuuslain tasa-arvoisuutta. Tässä kysymykset vastauksineen:

Joel Salmela, Raumanmeren peruskoulu, Rauma: Arvoisa puhemies! Suomi on viime vuosina lähestynyt Natoa monin eri tavoin. Sovittiin isäntämaasopimus yhteistyön helpottamiseksi, on järjestetty yhteisiä harjoituksia ja keskusteluissa on esitetty Naton roolia Syyrian sodan ja pakolaiskriisin ratkaisemisessa. Kyseenalaistamme poliitikkojen mediassa esittämät epäilyt Suomen Nato-jäsenyydestä ja esitämme kysymyksen: onko jo sovittu Natoyhteistyö varsinaisen Nato-jäsenyyden piilottelua ja valmistelua?

Puolustusministeri Jussi Niinistö: Arvoisa rouva puhemies! Vastauksena kysymykseen: ei ole. Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka vastaa itsenäisesti puolustuksestaan, mutta on toki valmis ottamaan apua vastaan kumppaneiltaan, sillä apua kyllä saamme, jos siitä on hyötyä apua antavalle osapuolelle. Suomi on ollut Naton kumppanimaa jo yli 20 vuotta, ja tämä yhteistyö on viime vuosina ollut tiivistymään päin. Harjoitustoiminta on ollut hyödyllistä Suomen puolustuksen suorituskykyjen kehittymiselle. Tällä hetkellä tekeillä on myös Nato-selvitys, jossa hallitus katsoo, mitä hyötyjä ja haittoja Natoon mahdollisesta liittymisestä on, mutta tämän hallituksen suunnitelmiin ei kuulu Natoon liittyminen.

Rasmus Rajakallio, Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää: Arvoisa puhemies! Suomi korostaa sukupuolten tasa-arvoa ja lukeutuu maailman tasa-arvoisimpiin maihin lähes kaikilla osa-alueilla. Miksi asevelvollisuuslaki kuitenkin muodostaa tästä räikeän poikkeuksen?

Puolustusministeri Jussi Niinistö: Arvoisa rouva puhemies! Suomen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamiseen, ja jokainen on maanpuolustusvelvollinen, niin mies kuin nainen, mutta meillä yleinen asevelvollisuus koskee miehiä, ja asevelvollisuus on mahdollista tosiaankin myös vapaaehtoisille naisille. Tällä tavalla pystymme synnyttämään riittävän suuren reservin, jolla muodostamme sodanajan joukot, joilla tätä maata puolustetaan. Ei ole maanpuolustuksellista tarvetta ulottaa asevelvollisuutta koskemaan naisia, eikä siihen itse asiassa ole taloudellisia edellytyksiäkään. Nykyinen tilanne on hyvä. Se palvelee Suomen puolustusratkaisua, ja voisin myös lisätä, että varusmiespalvelus on etuoikeus. Olkaa ylpeitä, nuoret miehet, että sen saatte vielä suorittaa ja kantaa rikkanne rokkaan isänmaan puolustamisessa!

Niinistö
Kuva: Hanne Salonen / eduskunta

Lisää tietoa Nuorten parlamentista: www.eduskunta.fi/FI/nuorteneduskunta

 

Suomea edustamassa EU:ssa

 Osallistuin EU:n ulkoasiainneuvoston ja Euroopan puolustusviraston EDA:n johtokunnan kokouksiin Luxenburgissa. Kokouksia edeltävänä iltana järjestettiin ulko- ja puolustusministerin yhteinen työillallinen, jossa aiheena oli Libya. Kuvassa olen yhdessä ulkoasianministeri Timo Soinin kanssa.

Osallistuin EU:n ulkoasiainneuvoston ja Euroopan puolustusviraston EDA:n johtokunnan kokouksiin Luxemburgissa. Kokouksia edeltävänä iltana järjestettiin ulko- ja puolustusministerien yhteinen työillallinen, jossa aiheena oli Libya. Kuvassa olen yhdessä ulkoasianministeri Timo Soinin kanssa. Tähän on tultu, että Suomea EU:ssa edustavat perussuomalaiset ulko- ja puolustusministerit.

Loppukoon lörpöttely

Kuluneella viikolla mediassa kohistiin siitä, ettei Porin prikaatin komentaja antanut Ylelle mahdollisuutta kysellä varusmiesten mielipiteitä valmiustehtävistä. Kohina oli turhanpäiväistä. Valmius- ja operatiiviset asiat ovat luottamuksellisia ja siten salassa pidettäviä. Annan tukeni kaikille niille, jotka osaltaan edistävät salassa pidettävien asioiden pysymistä poissa julkisuudesta.

Puolustusministerinä en halua rajoittaa sananvapautta, en varusmiesten enkä puolustusvoimien henkilökunnan osalta. Sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan tärkeitä arvoja ja hyvä niin. Suomessa julkisuuslaissa on säädetty viranomaistoiminnan julkisuudesta. Julkiset asiakirjat ja julkinen tieto on oltava kaikkien saatavissa. Samoin salassa pidettävä tieto on tarkoitettu vain niiden käyttöön, jotka tehtävänsä tai asemansa vuoksi sitä tarvitsevat.

Olen havainnut, että silloin tällöin mediassa esiintyy maanpuolustukseen liittyvää, salassa pidettävää tietoa, joka on päätynyt toimittajalle lörpöttelyn tai tarkoituksellisen vuodon kautta. Tätä en hyväksy. Se on Suomen puolustusvoimia seuraavien ulkomaisten tiedustelupalvelujen toiminnan avustamista, jossa hyväuskoisuudella tai hölmöydellä tehdään karhunpalvelus isänmaalle.

Media tekee omaa tärkeää työtään ja sille annettakoon tarvitsemansa julkinen tieto. Muutoin salassa pidettävistä maanpuolustusasioista lörpöttely loppukoon.

Arvopolitiikkaa asialinjalla

%d bloggaajaa tykkää tästä: