Yleinen asevelvollisuus turvattu

Eduskunnassa käydään tänään loppuun viime viikolla aloitettu vuoden 2016 budjetin lähetekeskustelu. Tänään vuorossa oli puolustusministeriön pääluokka, josta vastuuministerinä pitämässäni esittelypuheessa totesin mm. seuraavaa:

Puolustushallinnon toiminnalliset tavoitteet ensi vuonna ovat Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka, suorituskykyinen puolustusjärjestelmä, turvallinen yhteiskunta sekä kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen.

Puolustusbudjetti on yhteensä lähes 2,9 miljardia euroa, jossa on laskennallista kasvua yli 227 miljoonaa euroa eli 9 prosenttia. Tästä kasvusta tosin kaksi kolmasosaa on siirtyviä eriä ja yksi kolmasosa varsinaista kasvua. Noin kolmannes puolustusvoimien määrärahoista menee henkilöstöön, kolmannes toimintaan ja kolmannes materiaaliin.

Hallitusohjelman mukaisesti puolustusbudjettia laadittaessa on otettu huomioon lähialueidemme heikentynyt turvallisuusympäristö. Samoin hallitus on pitänyt selvänä ohjeena edellisellä vaalikaudella toimineen, edustaja Kanervan johtaman parlamentaarisen selvitysryhmän suosituksia puolustusmäärärahojen korottamisesta. Se tarkoittaa materiaalihankintaan varattujen määrärahojen korottamista ensi vuonna 50 miljoonalla eurolla.

Reservin kertausharjoitusten määrä pidetään riittävänä, mikä tarkoittaa ensi vuonna 18.000 reserviläisen kouluttamista. Samoin hallitus haluaa turvata vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset. Suomi jatkaa myös aktiivista osallistumistaan kriisinhallintaan – siitäkin huolimatta, että hallitusohjelman mukaisesti sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitusta leikataan muutamalla miljoonalla eurolla.

Asevelvollisuusjärjestelmää moititaan joskus sen vastustajien toimesta kalliiksi. Sitä se ei todellakaan ole, sillä asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot ovat vain kuusi prosenttia koko puolustusbudjetista. Tätä voi pitää todella kustannustehokkaana toimintana. Puolustusbudjettiehdotus ensi vuodelle turvaa yleisen asevelvollisuuden.

Budjettikeskustelu on kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan pöytäkirjoista.

Isänmaan etu edellä

Taipalsaarella sijaitsevan Sarviniemen alueen maakaupat saivat onnellisen päätöksen tällä viikolla. Metsähallitus ja alueen omistaneet tahot allekirjoittivat alueesta kauppakirjat. Sarviniemen alue siirtyi virallisesti Metsähallituksen omistukseen ja sitä kautta puolustusvoimien käyttöön. Kauppahinta oli alle 3,3 miljoonaa euroa.

Saimaan rannalla sijaitseva Sarviniemi on kappale kauneinta Suomea. Puolustushallinto ei kuitenkaan ollut kiinnostunut alueesta sen kauneus- tai luontoarvojen takia, vaan pelkästään alueen maanpuolustuksellisen merkityksen vuoksi. Kyseessä on asia, jota ei julkisuudessa voi perustella tämän enempää. Tästä syystä Sarviniemen aluetta ei haluttu päästää ulkomaalaisomistukseen.

Puolustusministerinä päätin käyttää järeintä mahdollisinta keinoa eli lunastusta, koska asiassa ei näyttänyt syntyvän vapaaehtoista kauppaa ainakaan järjelliseen hintaan. Ministerinä puolsin kaikkien käytettävissä olevien keinojen käyttämistä ja näin käynnistyi lunastusprosessin valmistelu puolustushallinnossa ja Valtioneuvostossa. Melko pian sen jälkeen viranomaisten ja myyjien välillä syntyi yhteisymmärrys vapaaehtoisesta kaupasta, joka siis saatiin päätökseen tällä viikolla.

Poliittisesti Sarviniemen kauppa on mielenkiintoinen kahdesta syystä.

Ensiksi kaupassa käytettiin julkisuudessa vahvasti venäläiskorttia. Myyjätahon mukaan venäläinen kaasujätti oli tarjonnut alueesta 10,5 miljoonaa euroa vuonna 2012. Aluetta tarjottiin Suomen valtiolle keväällä 2015, jolloin valtio tarjoutui ostamaan alueen nyt tehtyä kauppaa vastaavalla summalla. Tarjous määräytyi Metsähallituksen teettämän arvion perusteella. Myyjät eivät hyväksyneet tarjousta, koska heidän mukaansa nimeltä mainitsematon venäläistaho oli tarjonnut alueesta 7,5 miljoonaa euroa.

Toiseksi edeltäjäni puolustusministerinä Carl Haglund (r) edusti julkisuudessa sitä kantaa, ettei pakkolunastusta voi käyttää. Hänen mielestään valtion olisi pitänyt korottaa omaa tarjoustaan. Itse edustan kantaa, että veronmaksajien rahoja on käytettävä viisaasti ja harkiten. Mielestäni valtiota ei saa kiristää maksamaan korkeampaa hintaa siten, että vipuvartena käytetään kolmatta ”kasvotonta” tahoa.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, että Sipilän hallitus tarkentaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan liittyvää lainsäädäntöä. Vaikka Sarviniemen alueen osalta lopputulos oli hyvä, niin lainsäädännöllinen tarkastelu on tehtävä. Suomelle strategisesti merkittävät alueet on turvattava.

Pallo on Ahvenanmaalla

Eurooppaan kohdistuu ainutlaatuinen maahanmuuttovirta. Edellisen kerran Euroopan mantereella oli ehkä nykyiseen verrattavissa oleva kansainvaellus 400-luvulla.

Valtavirroista yleensä syrjässä olleeseen Suomeen on saapunut jo kymmeniä tuhansia maahanmuuttajia erityisesti Lähi-idästä ja Afrikasta eivätkä määrät osoita todellisia vähenemisen merkkejä. Päinvastoin.

Schengen-rajamekanismi ei toimi kuten pitäisi, EU:n konsensus rakoilee ja valtioiden suvereniteetit ovat koetuksella. Dublinin sopimusta ei noudateta vaan kukin valtio pyrkii tulkitsemaan sitä omien intressiensä mukaisesti.

Parhaillaan EU:ssa pyritään Dublin-asetuksen muuttamiseen siten, että luotaisiin pysyvä mekanismi kansalaisten siirtämisestä jäsenvaltiosta toiseen. Päätösvalta siirroista olisi komissiolla sellaisissa tilanteissa, joissa hallitsematon maahanmuutto aiheuttaa jäsenmaalle ylitsepääsemättömiä paineita.

Vastaanottavan valtion kyky ottaa vastaan turvapaikanhakijoita arvioidaan laskukaavalla, jonka painoarvot ovat seuraavia: 40 % väestö, 40 % bruttokansantuote, 10 % turvapaikanhakijoiden määrä viimeiseltä viideltä vuodelta ja 10 % työttömyysaste.

Vaikka teoriassa sisäisiä siirtoja voi vuoden ajaksi välttää maksamalla EU:lle rahoitusapua kaksi promillea bruttokansantuotteesta, on kieltäytyminen vastaanottamasta tulijoita mahdollista käytännössä vain kansallisen turvallisuuden tai yleisen järjestyksen vaarantuessa.

EU:n tavoitteena on myös 120 000 turvapaikanhakijan siirto Italiasta ja Kreikasta seuraavien kahden vuoden aikana. Suomen ensivaiheen osuus olisi lähes 1 300 maahantulijaa.

Mediassa on uutisoitu, että hallitus valmistelisi asetusta, jonka perusteella kunnat voitaisiin tarvittaessa pakottaa ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita. Mistään pakkopykälästä ei kuitenkaan ole hallituksessa sovittu. Kyseessä on uutisankka. Jotkut virkamiehet ovat valmistelutyössään lähteneet asiassa laukalle.

Tällainen toimenpide ei kuulu hallituksen maahanmuuttopoliittisiin toimenpiteisiin ja työkaluihin eikä sellaista panna myöskään käytäntöön – kiitos Perussuomalaisten.

Vapaaehtoisesti ovat kuitenkin monet kunnat kantaneet kortensa kekoon.

Suomessa ainoa maakunta, jossa tällä hetkellä ei ole vastaanottokeskusta tai hätämajoitusyksikköä, on Ahvenanmaa. Se täyttää hyvin kriteerit alueelle, jolla on maamme oloissa varsin suuri vastaanottokyky: taloudellisesti hyvin toimeentuleva maakunta, jonka turvapaikanhakijoiden määrä on ollut viime vuodet minimalistinen ja jonka työttömyysastekin on hallinnassa.

Ahvenanmaalla on kokemusta myös siitä, miten vähemmistöjen oikeuksia ajetaan menestyksekkäästi.

Nyt olisi ahvenanmaalaisilla ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa, että he kykenevät olemaan myös muiden Suomessa oleskelevien vähemmistöjen asialla kuin ahvenanmaalaisen ruotsinkielisen vähemmistön. Koska maakunnalla on itsehallinto, on pallo nyt Ahvenanmaalla.

Tiedustelussa parantamisen varaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti eilen kissan pöydälle. Hän totesi, että tiedustelun suhteen ”eväämme eivät ole vertailukelpoisia ehkei minkään länsimaan kanssa enää”. Presidentti jatkoi, että ”onneksi meillä on ystäviä”, joilta olemme saaneet tietoa.

Tietoa olemme saaneet – hyvä niin, mutta kuinka kauan sitä saamme?

On tunnettua, että niin sotilas- kuin siviilitiedustelun maailma elää pitkälti oravannahkakaupalla: tietoa saadaan vaihtamalla. Nyt kun hybridisodankäynti ja digitalisaatio ovat pysyvästi muuttamassa toimintaympäristöämme, on Suomen tiedustelu vaarassa pudota pois kehityksen kelkasta.

On sanomattakin selvää, että Suomella pitää olla tiedustelu kunnossa. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta. Valtionjohdon päätöksenteon tukena pitää olla oikeaa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Ongelma on tiedostettu hallitusohjelmassa (s. 35). Tasavallan presidentin henkinen tuki tiedustelulainsäädännön uudistamiselle on ensiarvoisen tärkeää, kuten sisäministeri Petteri Orpokin totesi.

Tämä hallitus aikoo esittää säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle. Puolustusministerinä vastuullani on sotilastiedustelua koskeva lainsäädäntöhanke, joka polkaistaan käyntiin huomenna ja siitä kerrotaan enemmän tiedotustilaisuudessa. Puolustusvalmiuttamme on kehitettävä joka suhteessa.

Laivue 2020 -hanke käyntiin

Valtuutin puolustusvoimat käynnistämään Laivue 2020 -hankkeen. Sen tavoitteena on ensi vuosikymmenellä vanhentuvan taistelualuskaluston suorituskyvyn korvaaminen, hallitusohjelman linjauksen mukaisesti.

Merivoimien suorituskyky laskee vuodesta 2025 alkaen merkittävästi, kun Rauma-luokan ohjusveneet ja Hämeenmaa-luokan miinalaivat saavuttavat elinkaarensa pään. Miinalaiva Pohjanmaahan on jo saavuttanut matkansa pään.

Merivoimien poistuvat suorituskyvyt tullaan korvaamaan Laivue 2020 -hankkeen tuottamilla taistelualuksilla, jotka muodostavat valmistuessaan Suomen meripuolustuksen rungon. Suunniteltu määrä on neljä alusta.

Alukset suunnitellaan ensisijaisesti kotimaan puolustuksen tarpeisiin ja niillä on kyettävä operoimaan myös talvella. Toki niillä kansainväliseen kriisinhallintaankin voidaan tarvittaessa osallistua. Joka tapauksessa kotimaassa tulee olla kyky huoltaa ja korjata aluksia.

Tavoitteena on, että alukset ovat operatiivisesti käytettävissä vuodesta 2025 alkaen. Hankintaa koskevat tietopyynnöt on tarkoitus lähettää tänä ja ensi vuonna, tarjouspyynnöt 2016-2017. Hankintapäätös pyritään tekemään vuonna 2018, jolloin alusten rakentaminen ajoittuisi vuosille 2019-2024.

Kyseessä on merkittävä hankinta, joka toteutetaan sille erillisellä päätöksellä myönnettävän rahoituksen puitteissa. Puolustusvoimien arvion mukaan tarvittavan suorituskyvyn rakentaminen edellyttää noin 1,2 miljardin euron rahoitusta.

Olimme oikeassa

Puhuin tänään 214. Maanpuolustuskurssin avajaisissa muun muassa seuraavaa:

Turvallisuusympäristömme on muuttunut viimeisen parin vuoden aikana. Ukrainan sota on palauttanut kylmän sodan aikaisia rintamalinjoja kansainväliseen politiikkaan. Idän ja lännen välinen vastakkainasettelu on tosiasia, joka meidänkin on otettava huomioon kun arvioimme omaa turvallisuustilannettamme.

Muuttuneen turvallisuustilanteen takia Ruotsi on päättänyt korottaa seuraavan viiden vuoden aikana puolustusmäärärahojaan yli miljardilla eurolla. Itämeren maista puolustusbudjettejaan korottavat myös Baltian maat, Puola ja Tanska, puhumattakaan Venäjästä.

Viime vuosikymmenellä Suomen puolustusratkaisua kummasteltiin. Kuljimme vastavirtaan. Me säilytimme yleisen asevelvollisuuden ja koko maan puolustamiseen tähtäävän aluepuolustuksen. Tänä päivänä tuo ratkaisu näyttäytyy viisaana politiikkana. Me olimme oikeassa. Tämän johdosta Suomen puolustuskyky on edelleen sellainen, ettei kukaan voi jättää sitä huomiotta.

Puhemies Maria Lohela kunnioitti läsnäolollaan maanpuolustuskurssien avajaisia.
Puhemies Maria Lohela kunnioitti läsnäolollaan maanpuolustuskurssien avajaisia.

Puheeni kokonaisuudessaan löytyy puolustusministeriön kotisivuilta.

Arvopolitiikkaa asialinjalla

%d bloggers like this: