Arjesta se alkaa – tule ehdolle kuntavaaleihin

Terveiseni Vihdistä, jossa vierailin 21.1.2017.

Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Ehdokasasettelu päättyy pian, mutta listoilla on vielä tilaa. Jokaisen panosta tarvitaan, jotta Perussuomalainen vaihtoehto on kattava kautta maan! Itse olen ehdolla Helsingissä.

Ehdolle kuntavaaleissa voit ilmoittautua osoitteessa https://ehdolle.perussuomalaiset.fi/

Kuntavaalien tärkeät päivämäärät:

– Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16
– Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
– Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
– Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
– Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017

Vihtiläinen 93-vuotias sotaveteraani Hannes Tuovinen ja puolustusministeri
Juttusilla vihtiläisen 93-vuotiaaan sotaveteraanin Hannes Tuovisen kanssa. Kuva: Terhi Mattila

Heimosotien historia 1918–1922 jälleen saatavilla

kansikuva blogiin

SKS tuo uudelleen saataville pitkään loppuunmyytynä olleen kirjani Heimosotien historia 1918–1922. Alun perin vuonna 2005 julkaistu kirja käsittelee suomalaisten vapaaehtoisjoukkojen heimosodiksi kutsuttuja aseellisia retkiä Itä-Karjalaan, Inkeriin, Petsamoon ja Viroon.

Heimosotaretkien tarkoituksena oli suomensukuisten heimojen asuinalueiden irrottaminen Neuvosto-Venäjästä; tavoitteena oli joko niiden itsenäistäminen tai liittäminen yhdeksi suureksi Suomeksi. Heimosoturit näkivät toimiensa oikeutuksen kumpuavan kansojen itsemääräämisoikeudesta – opista, josta vasta itsenäistynyt Suomikin oli esimerkki.

Olen iloinen, että SKS on halunnut ottaa kirjastani toisen painoksen yli vuosikymmen sen ensipainoksen ilmestymisestä. Viime vuosina on ilmestynyt jonkin verran uusia tutkimuksia heimosotien aikakauteen liittyen, mutta ei kuitenkaan mitään sellaista, joka muuttaisi kirjani peruslinjoja.

Kirjoistani tehdyissä arvioissa minun on sanottu kulkeneen historiantutkijana jokseenkin vastavirtaan. Kavahdan teoretisointia, ja yleensäkin olen tutkijana yrittänyt välttää jälkiviisautta, moralisointia ja myöhäsyntyistä poliittista korrektiutta. Olen tavoitellut idealistisesti rankelaista mallia: wie es eigentlich gewesen ist [niin kuin se todella tapahtui]. Politiikkaan siirtymiseni jälkeen, mikä tapahtui tämän kirjan ilmestymisen tienoilla, olen tästä vanhakantaisuudestani historiantutkijana saanut silloin tällöin kuulla. On sanottu, että olen liikaa ymmärtänyt historian henkilöitä ja ilmiöitä – en ole ymmärtänyt jakaa heitä nykymaailman katsannosta vuohiin ja lampaisiin. Pidän linjaani kuitenkin oikeana. Historiantutkija kertokoon tapahtuneesta, maallikkokin voi arvioida historiaa, poliitikko tehköön historiaa.

 

Asevelvollisuus ainoa todellinen tapa puolustaa Suomea

2017-01-23 09.51.05_resized

Pidin 23.1.2017 tervehdyspuheen 220. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä. Puheessani käsittelin suomalaisen asevelvollisuuden historiaa, tilaa ja kehitysnäkymiä.

Vaikka vasta joitain vuosia sitten asevelvollisuuteen perustuvalle puolustusratkaisullemme löytyi useita arvostelijoita, tosiasia on ja pysyy: yleinen asevelvollisuus on kustannustehokas ja ainoa todellinen tapa järjestää Suomen kokoisen, laajan mutta verraten vähäväkisen maan puolustus.

Yleisen asevelvollisuuden kautta maanpuolustuksen tehtäviin saadaan valjastettua kansakunnan parhaat voimat. Vaikka asevelvolliset eivät ole ammattilaisia, voidaan heistä silti koulia ammattimaisia sotilaita. Tämä on moneen otteeseen nähty.

Kiitin puheessani Puolustusvoimien antamaa tehokasta, laadukasta ja monipuolista koulutusta sekä motivoituneita ja maanpuolustustahtoisia asevelvollisia.  Pidän kuitenkin huolestuttavana, että viime vuosina kasvava määrä sotilaskoulutuksen jo saaneita reserviläisiä on hakeutunut täydennyspalveluksen kautta siviilipalvelusmiehiksi. Kyse ei ainakaan vielä ole suuren mittakaavan ongelmasta, mutta tärkeästä periaatteellisesta kysymyksestä. Ei reservistä noin vaan pidä voida lähteä eikä Suomea jättää puolustamatta vain siksi, että asepalvelus ei enää huvita. Reservikarkurit nakertavat järjestelmämme uskottavuutta.

Turvallisuusympäristö muuttuu ja asevelvollisuuden on muututtava sen mukana. Puheeni lopuksi toin esille asevelvollisuuteen ja valmiuteen liittyviä tuoreita ja toivottuja muutoksia.  Valmiutta voidaan jatkossa säädellä käskemällä reserviläisiä kertausharjoituksiin ilman normaaleihin kertausharjoituksiin liittyvää kolmen kuukauden ennakkoilmoitusaikaa. Lisäksi tänä vuonna normaaliolojen valmiutta parannetaan edelleen perustamalla maavoimiin palkatusta henkilökunnasta ja valikoiduista varusmiehistä muodostettavia valmiusyksiköitä sekä käynnistämällä niihin sijoitettaville varusmiehille erityinen valmiusyksikkökoulutus. Näin myös parhaillaan palveluksessa olevat varusmiehet tulevat luontevaksi osaksi valmiuden ylläpitoa.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.defmin.fi/puheet

Ei kiitos teiden yhtiöittämiselle

Liikenneministeri Anne Berner esitteli tänään ministeriönsä valmisteleman selvityksen liikenneverkon yhtiöittämisestä. Kyseessä on liikenne- ja viestintäministeriön selvitys, joka toimii pohjana jatkokeskustelulle. Hallitus ei ole tästä asiasta sopinut saati päättänyt yhtikäs mitään.

Perussuomalaiset on yhtä mieltä ministeri Bernerin kanssa siitä, että aiempien hallituksien aikana syntynyt liikenneverkon korjausvelka on kurottava umpeen. Liikenneverkko on yhteiskunnan perusrakenteita, joka mahdollistaa asumisen ja yrittämisen koko Suomen alueella. Niin ikään kannatamme vinjettimaksua ulkomaalaisille ajoneuvoille.

Tässä yhteydessä on huomautettava, että EU:n Suomelle asettamat päästövähennystavoitteet ovat kohtuuttomat.

Liikenneverkon kunnossapitäminen tai päästövähennystavoitteet eivät edellytä sitä, että julkisin varoin rakennettu omaisuus yhtiöitetään ja kansallisomaisuudella tehdään bisnestä kansalaisten kustannuksella. Jos liikenteen verotuksen rakennetta halutaan muuttaa, se voidaan tehdä jatkossakin viranomaistoimintana ja veroluonteisena maksuna. Mikään ei edellytä veron muuttamista käyttömaksuksi eikä meillä ole tarvetta siirtyä kilometrikohtaiseen käyttäjämaksuun.

Perussuomalaisille ei sovi, että auton ja muiden liikennevälineiden omistajien omaisuudensuojaa loukataan. Emme kannata kyttäystäkään! Nyt esitetty liikenteen verotuksen rakenteen muutos romahduttaisi käytettyjen autojen arvon ja tyrehdyttäisi niiden kaupan. Jo kertaalleen autoveron maksaneet maksaisivat autoveron uudelleen käyttömaksuina.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys osoittaa, että käyttömaksu olisi arvolisäverotettava maksu, jonka loppukäyttäjiä olisivat yksityiset autonomistajat. Tämä lisäisi autoilun kokonaiskustannuksia, koska auto- ja ajoneuvovero eivät sisällä arvonlisäveroa.

Perussuomalaiset kannattaa esimerkiksi vaihtoehtoa, jossa liikenneverkon investoinnit vahvistetaan parlamentaarisen valmistelun perusteella hallituskausien yli.

Samoin tuemme sitä, että parlamentaarisesti sitoudutaan kattamaan liikenneverkon korjausvelka. Kun se on tehty, niin liikenneverkon investoinnit mitoitetaan vastaamaan yhdessä sovittua rakentamis- ja ylläpitokorjaustasoa.

Tapasin Viron puolustusministerin

Margus Tsahkna

Viron uusi puolustusministeri Margus Tsahkna teki 18.1.2017 Suomeen ensimmäisen virallisen vierailunsa, jonka isäntänä toimin. Vierailun yhteydessä uudistettiin Suomen ja Viron puolustusyhteistyötä koskeva puiteasiakirja.

Keskustelin ministeri Tsahknan kanssa mm. Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Itämeren alueen turvallisuustilanteesta, puolustusmateriaaliyhteistyöstä sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyvistä asiakokonaisuuksista. Lisäksi vierailuohjelmaan kuului kunniakomppanian tarkastus ja seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaalla.

Seppeleenlasku pakattu

Vierailusta uutisoivat mm. Iltalehti, Maaseudun Tulevaisuus ja Demokraatti.

Nuku rauhassa

“Rauha ja turvallisuus eivät pysy, ellei niitä pidetä yllä. Siinä missä sotiminen vaatii panostuksia, vaatii rauha vielä enemmän.”

Valtakunnalliseen Nuku rauhassa –hankkeeseen liittyvä tervehdykseni suomalaisille on katsottavissa osoitteessa http://www.nukurauhassa.fi/haastattelut/rauhaan-vaaditaan-koko-yhteiskuntaa .

Maanpuolustuksen Tuki ry:n koordinoimaa, koko juhlavuoden 2017 kestävää Nuku rauhassa -hanketta toteuttavat vapaaehtoiset maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöt, veteraanijärjestöt ja viranomaiset. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida heitä osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön.

Arvopolitiikkaa asialinjalla