Asedirektiivin muutos vaikuttaisi puolustuskykyymme

Euroopan komissio esittää ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun direktiivin muuttamista siten, että muilta kuin viranomaisilta kiellettäisiin sotilasasetta muistuttavien automaatti- ja kerta-automaattiaseiden hallussapito. Esitys tuotiin pöydälle Pariisin terrori-iskujen Euroopassa synnyttämän ilmapiirin vauhdittamana, mutta direktiivin uudistaminen on ollut vireillä jo pitkään.

Asedirektiivin muutosehdotus on erittäin ongelmallinen Suomen puolustuskyvyn kannalta. Tässä on vaarassa mennä lapsi pesuveden mukana.

Suomen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja osaavaan reserviin, josta muodostetaan sodan ajan joukot. Reservin vapaaehtoistoiminta on nyt ja tulevaisuudessa yksi maanpuolustuksemme peruspilareista. Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan kautta annetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sotilaallista koulutusta vuonna 2015 noin 80 000 vuorokautta noin 28 000 reserviläiselle.

Komission ehdotus vaikuttaisi merkittävästi vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan järjestelyedellytyksiin. Reserviläisammunnat ovat tärkeä osa reserviläisten vapaaehtoista toimintaa ja pahimmillaan direktiivi lopettaisi ne nykymuodossaan kokonaan. Tällä olisi suora vaikutus paitsi reservimme osaamiseen, myös maanpuolustustahtoon.

Komissiossa Suomen maanpuolustuksen mallia ei ymmärretä, sillä muissa EU-maissa puolustus perustuu pitkälti ammattiarmeijoihin. Tätä ymmärrystä hallitus pyrkii lisäämään. Tulen yhteistyössä sisäministeri Petteri Orpon kanssa tekemään hartiavoimin töitä, jotta Suomen näkökulma saisi tukea Euroopan parlamentissa eikä asedirektiivin muutosehdotusta nykymuodossaan hyväksyttäisi. Kysymys on Suomen kokonaisturvallisuudesta.

Terrorismia vastaan tulee taistella, mutta se ei saa vaikuttaa heikentävästi yhdenkään maan sotilaalliseen puolustukseen. Suomen puolustusratkaisuun puuttuminen ei kuulu Euroopan komission toimivaltaan.

Puhuin aiheesta tänään Perussuomalaisten Työmiehen tuumaustunnilla ja HS:n Kulmapöydässä.

 

Sotilastiedustelu tarvitsee lakinsa

Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen esiintyminen maanantain A-studiossa on herättänyt keskustelua Suomen sotilastiedustelun tilasta. Hyppönen toi esiin, että sotilastiedustelulla on tällä hetkellä lupa seurata vain radioliikennettä, vaikka tekniikan kehittymisen seurauksena analogisesta radioliikenteestä on pitkälti siirrytty digitaaliseen viestintään.

Tämä pitää paikkansa. Olemme harvoja länsimaita, joilta puuttuu tämän tyyppinen tiedustelulainsäädäntö, ja asia tulee pikimmiten korjata. Lainvalmistelutyö tiedustelukäytäntöjen saamiseksi ajan tasalle onkin parhaillaan käynnissä niin siviili- kuin sotilastiedustelun osalta.

Kun valtuuksien lisäämisestä on keskusteltu, ovat jotkut tahot olleet huolissaan siitä, että verkkovalvonnalla puututaan merkittävällä tavalla ihmisten perusoikeuksiin eli oikeuteen viestiä luottamuksellisesti. Sotilastiedustelun kohteet eivät kuitenkaan nauti perustuslain suojaa. Siviilitiedustelu, joka kuuluu suojelupoliisin toimintakenttään, on asia erikseen: sen osalta todettakoon, että länsimaissa on omaksuttu tulkinta, jonka mukaan yksityisyyden suojaa voidaan rajoittaa kansallisen turvallisuuden nojalla.

 

Täydennyspoliisi otettava käyttöön

Täydennyspoliisijärjestelmä perustettiin vuonna 1995 poliisilain uudistamisen yhteydessä. Sitä ei kuitenkaan ole kyetty kehittämään toimivaksi ja poliisin toimintaa poikkeusoloissa tukevaksi järjestelmäksi. Asiaa on käsitelty viimeksi sisäministeriön asettamassa täydennyspoliisityöryhmässä, joka jätti loppuraporttinsa helmikuussa 2015. Raportin analyysi on karu: täydennyspoliisijärjestelmä on olemassa teoriassa, mutta ei käytännössä.

Täydennyspoliisille nähdään selkeä tarve normaalioloista poikkeavissa häiriötilanteissa. Tällaisena tilanteena on mainittu poliisilain perusteluissa mm. Suomeen suuntautuvat poikkeuksellisen suuret pakolaisvirrat, jotka edellyttäisivät erillisten järjestelykeskusten perustamista. Näiden keskusten toiminnan turvaamiseen voitaisiin käyttää täydennyspoliisia. Lisäksi täydennyspoliisia on kaavailtu niihin puolustusvoimien rauhan aikana antamiin virka-aputehtäviin, joihin puolustusvoimat eivät kykene yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa omien tehtäviensä ohella.

Viime hallituskaudella toiminut työryhmä päätyi suosittamaan täydennyspoliisijärjestelmän jatkamista. Sen mukaan poliisi tarvitsee oman reservinsä, jota ei voida yhtäkkiä synnyttää. Järjestelmään on kuitenkin tehtävä muutoksia, ettei tosiasiallinen valmius jää paikallistason varaan. Työryhmän mielestä täydennyspoliisin on oltava käytettävissä myös tietyissä tehtävissä normaalioloissa.

Työryhmä suositteli, että jatkossa rekrytoinnin olisi kohdistuttava aktiivisiin reserviläisiin. Puolustusministerinä kannatan tätä ajatusta. Puolustusvoimien reservissä on merkittävä joukko sotilaspoliisikoulutuksen saaneita reserviläisiä, jotka ovat kokonaismaanpuolustuksen kannalta erinomainen joukko täydennyspoliisin tehtäviin. Heidän kouluttamisensa täydennyspoliisiksi olisi yhteiskunnan resurssien kannalta kustannustehokkainta.

Täydennyspoliiseiksi valikoituvat reserviläiset tulee valita viranomaisyhteistyönä puolustusvoimien ja poliisin kesken. Näin varmistetaan kummankin organisaation kannalta paras mahdollinen tulos. Täydennyspoliisien vuosittainen täydennyskoulutus voidaan keskittää Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle ja se voidaan lukea hyväksi korvaavina kertausharjoituspäivinä.

Poliisiasiat kuuluvat luonnollisesti sisäministeriön vastuulle, mutta haluan puolustusministerinä tarjota auttavan käden sisäisen turvallisuuden sektorille. Poliisi tarvitsee oman reservinsä yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin ja tässä meillä puolustushallinnossa on mahdollisuus auttaa.

Aiheesta kirjoittivat mm. Yle, Turun Sanomat ja Aamulehti.

 

EU-maiden vastaanottokyky koetteilla

EU-alueelle Balkanin ja Välimeren reittien kautta saapuneita pyrkijöitä oli viime lokakuussa yli 366 000 henkeä. Hiipumisen merkkejä vaellukselle ei näy.

Suomeen saapuu viikoittain noin 2 000 henkeä. Se on viidenneksi eniten EU:ssa ja se on suhteessa samaa luokkaa kuin Saksaan on saapunut. Samanaikaisesti kuusi EU-maata, mukaan lukien Suomi, on ilmoittanut, että majoituskapasiteettia ei enää ole. Palautuspäätöksistä saadaan EU:n tilastojen mukaan toimeenpantua vain viidennes.

Harvat maat ovat – poliittisista korrektiussyistä – tehneet mielipidemittauksia maahanmuuttoon liittyen, mutta esimerkiksi tsekeistä lähes 70 % ja briteistä 76 % vastustaa enempien turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.

Useiden EU-maiden – kuten Suomen – vastaanottokyky on laskenut jo lähes olemattomiin ja toisaalta toisissa ei maahanmuuttovirta juurikaan näy.

Suomella on täydet perusteet ilmoittaa, että vastaanottokykymme kyllästymispiste on nyt saavutettu eikä maamme voi enää vastaanottaa uusia tulijoita. Ilmoitus kannattaa tehdä nyt rauhallisissa oloissa ennen kuin esimerkiksi poliisitietoja vastaanottokeskusten tapahtumista alkaa vuotaa enemmänkin julkisuuteen (viittaan erityisesti tänään julki tulleeseen, surulliseen Kempeleen tapaukseen) tai että kantasuomalaiset muusta syystä saavat tarpeekseen – sosiaalisessa mediassa alkaa jo näyttää siltä.

Afganistanissa 40 sotilaalla

Suomi jatkaa ensi vuonna osallistumistaan Afganistanin Resolute Support -operaatioon nykyisillä joukoilla eli 40 sotilaalla. Asia oli eilen esillä Berliinissä pidetyssä kokouksessa, jota emännöi Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen (kuvassa eturivissä keskellä).

Ministers_of_Defence_Meeting_1

Suomi on osallistunut kriisinhallintaan Afganistanissa vuodesta 2002 alkaen. Enimmillään maassa (aiemmassa ISAF-operaatiossa) palveli 195 suomalaista sotilasta. Suomen pääjoukko on toiminut Afganistanin pohjoisosassa Mazar-e-Sharifissa.

Suomi on tämän vuoden aikana vähentänyt osallisuuttaan 80 sotilaasta 40:een. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että tämän vuoden lopussa vahvuutta olisi supistettu enemmänkin.  Turvallisuustilanne Afganistanissa ei kuitenkaan ole kehittynyt toivotulla tavalla.

Talibanit ovat saavuttaneet menestystä muun muassa viime syyskuussa valtaamalla väliaikaisesti Kunduzin kaupungin. Afganistanin armeijalla on ongelmia eritoten johtajuudessa. Joukkojen vaihtuvuus on edelleen suurta. Suomen koulutusapua tarvitaan.

Tilanne Afganistanissa on syytä saada paremmalle tolalle myös turvapaikanhakijakysymyksen takia. Maan ajautuminen sekasortoon kiihdyttäisi Eurooppaan lähtijöiden määrää entisestään ja vaikeuttaisi aiheettoman turvapaikkahakemuksen jättäneiden palauttamista.

Aiheesta lisää Ylen, Helsingin Sanomien ja MTV:n Huomenta Suomen haastatteluissa.

Reservimme osaamisesta huolehdittava

Puhuin Kankaanpään seudun reserviupseerien 70- ja Kankaanpään reserviläisten 60-vuotisjuhlassa mm. reserviläisten suorituskyvyn ylläpitämisen tärkeydestä nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

Puolustusratkaisumme tuottaa meille varteenotettavan kyvyn vastata perinteiseen sotilaalliseen uhkaan. Valmiuttamme reagoida toimintaympäristössämme tapahtuviin nopeisiin muutoksiin ja uusiin uhkiin on kuitenkin jatkuvasti syytä kehittää. Keskeinen osa tätä työtä on reservimme osaamisesta huolehtiminen.

Kertausharjoitukset ovat tärkeitä paitsi joukkojemme osaamisen ja suorituskyvyn myös maanpuolustustahdon ylläpidon näkökulmasta. Tässä työssä myös reserviläisjärjestöillä ja paikallisyhdistyksillä on oma tärkeä roolinsa. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on puolustusvoimien itse antamalle koulutukselle merkittävä ja tervetullut lisä, jonka merkitys korostuu taloudellisesti vaikeina aikoina.

Käsityksemme kansallisen turvallisuuden uhkakuvista ovat monipuolistuneet. Uudet hybridisodankäynnin muodot vaativat myös lainsäädännön kehittämistä. Jos vakavasti haluamme varautua meihin kohdistuviin uhkiin, on meillä oltava työkalut näiden uhkien paljastamiseksi. Tällä hetkellä työkalupakissamme on ennakkovaroituksen mentävä aukko, mutta säädösvalmistelu asian korjaamiseksi ja tiedustelulainsäädännön aikaansaamiseksi on jo käynnistetty.

Arvopolitiikkaa asialinjalla

%d bloggers like this: