Muutan Helsinkiin

Eduskuntavaaleissa Uudeltamaalta kansanedustajaksi valittu Jussi Niinistö (ps) muuttaa Nurmijärveltä Helsinkiin. Puolustusministeri Niinistö on eilen avioitunut toimittaja Leena Sharman kanssa, ja pariskunta muuttaa yhteiseen asuntoon elokuun alusta.

Muuttoon vaikuttivat ministerin tehtävät ja perhesyyt. Ministerin tehtävien hoito keskittyy Helsinkiin ja edellyttää runsaasti matkustamista.

Niinistö pahoittelee, että hän joutuu muuton myötä luopumaan Nurmijärven kunnanvaltuutetun luottamustehtävästä.

Puolustusministeriön tiedote 27.6.2015.

Taipalsaaren maakaupat

Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueen vieressä oleva Sarviniemen alueen myynti on ollut otsikoissa viime viikkoina, eikä vähiten siksi, että sen osalta on julkisuudessa väläytelty alueen päätymistä ulkomaalaiseen omistukseen. Olen tänään vastannut aiheesta kansanedustaja Ari Torniaisen (kesk.) kirjalliseen kysymykseen.

Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalue on tärkeä puolustusvoimien toiminnan kannalta. Puolustusvoimien toiminnasta syntyy luontaisesti melua, joka haittaa ympäristöä. Tällaisille alueille laaditaan meluselvitys, missä määritetään toiminnan melualue, ja yleensä se merkitään maakuntakaavaan. Näin on toimittu myös Taipalsaaressa.

Rakennuslupamenettelyssä huomioidaan alueen melutilanne. Melualueelle ei tulisi suunnitella tai rakentaa merkittävästi uutta melulle herkkää toimintaa, kuten asuntoja, loma-asuntoja tai vastaavia kohteita.

Nyt puheena olevalle Sarviniemen alueelle on laadittu aiemmin ranta-asemakaavaluonnos, jossa sille alueelle olisi kohdistettu merkittävää lisärakentamista loma-asunnoille. Ranta-asemakaava ei saanut lainvoimaa, koska ympäristöviranomaisen lausunnossa aluetta ei mm. melun ja alueen luontoarvojen vuoksi pidetty sopivana suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla on myös aina valmiudellinen merkitys. Siksi tässä yksittäistapauksessa parhaana ratkaisuna on pidetty alueen hankkimista valtiolle.

Alueen hankkimiseksi ensisijainen keino on vapaaehtoinen kauppa, jonka toteuttaa Metsähallitus. Puolustusvoimat antoi Metsähallitukselle toimeksiannon käynnistää kauppaneuvottelut alueen nykyisen omistajan kanssa. Metsähallitus tilasi ulkopuoliselta, riippumattomalta toimijalta arvion alueen käyvästä hinnasta. Arvioon pohjautuen Metsähallitus teki alueesta ostotarjouksen, jota myyjä ei hyväksynyt. Myyjä esitti vastatarjouksen, joka oli yli kaksinkertainen käypään arvoon perustuvaan Metsähallituksen tarjoukseen nähden.

Tilanteissa, jossa vapaaehtoiselle kaupalle ei ole edellytyksiä, valtioneuvosto voi yleisistunnossaan päättää lunastusluvan myöntämisestä alueen hankkimisesta valtiolle.

Käytössäni ei ole tietoa mahdollisesta ulkomaalaisesta ostajaehdokkaasta pois lukien, mitä julkisuudessa on esitetty. Sarviniemen alue on tarpeellinen valtiolle riippumatta muista mahdollisista ostajaehdokkaista tai heidän kansallisuudestaan. Valtiolla on aina mahdollisuus lunastaa alue riippumatta alueen omistajan kansallisuudesta, jos yleinen tarve sitä edellyttää.

Olen harkinnut asiaa ja todennut, että tässä kyseisessä tapauksessa yleinen tarve sitä edellyttää.

Erityisavustajat valittu

Olen toiminut valtioneuvoston jäsenenä puolitoista viikkoa. Työ puolustusministerinä on lähtenyt liikkeelle vauhdilla. Ensimmäiset ase- ja ammushankintapäätökset on tehty. Samoin ensimmäiset ulkomaanmatkat ovat jo osuneet kohdalle, nimittäin kohteliaisuuskäynnit Ruotsiin sekä Viroon – kummatkin meille tärkeitä kumppanuusmaita.

Erityisavustajikseni valitsin kaksi puolustushallinnon hyvin tuntevaa ja minulle pidemmältä ajalta tuttua miestä. Tein tietoisen valinnan erityisavustajien osalta, sillä painotin valinnassani kokemusta ja puolustusasioiden syvällistä tuntemusta.

Kutsuin erityisavustajikseni Petteri Leinon ja Juha Marteliuksen. Sotilasmestari evp Leino on yksityisyrittäjä ja tietokirjailija, jolla on takanaan 28 vuotta aliupseerin virassa Puolustusvoimissa. Parhaiten Leino tunnetaan Aliupseeriliiton puheenjohtajana vuosilta 2003-2015. Valtiotieteiden tohtori Martelius puolestaan on pitkän linjan Puolustusministeriön ammattilainen. Nykyiseen tehtävään hän siirtyy Puolustusministeriön tutkimusjohtajan tehtävästä.

Erityisavustajien lisäksi ministerin esikunnassa on sihteerin ja adjutantin lisäksi sotilasneuvonantaja. Luonnollisesti koko Puolustusministeriön henkilöstö on samassa veneessä viemässä hallinnonalan asioita eteenpäin.

Puolustusvoimauudistus käytävä läpi

Viime vaalikaudella tehtiin suurin puolustusvoimia koskeva rakenneuudistus sitten toisen maailmansodan päättymisen. Puolustusvoimauudistuksessa menivät valitettavasti puurot ja vellit sekaisin, kun Kataisen hallituksen ohjelmassa määritellyt pakkosäästöt yhdistettiin suunniteltuun uudistukseen. Siksi puolustusvoimien nykyrakennetta on tällä vaalikaudella syytä kriittisesti tarkastella. Puhuin aiheesta tänään Ylen aamu-tv:ssä ja Ykkösaamussa.

Sipilän hallitus pitää tärkeänä, että Suomen puolustuskyky vastaa todellisuutta kiristyneessä kansainvälispoliittisessa tilanteessa. Alkaneella vaalikaudella tullaan satsaamaan erityisesti puolustusvoimien materiaalihankintoihin.

Ottawan sopimukseen liittyminen ja sen myötä jalkaväkimiinoista luopuminen oli koko maan kustannustehokkaan puolustamisen kannalta virhe, mutta hallitus on ohjelmansa tehnyt eikä perussuomalaisten poliittinen voima riittänyt asiaa muuttamaan. Nyt onkin syytä miettiä, miten uudella teknologialla saadaan miinojen poistumisen myötä menetetty aluevaikutuskyky ja miinakauhu jälleen riittävällä tavalla muodostettua.

Ratkaisujen hallitus

Neuvotteluviikot Smolnassa ovat ohi. Maan ohjaksiin on astumassa uusi hallitus, vihdoinkin!

Hallitusohjelman mukaan pääministeri Juha Sipilän hallitus on luottamusta vahvistava ja uudistuksiin kykenevä ratkaisujen hallitus.

Talouden tilannekuva on paikoin synkkä, vaan ei kuitenkaan lohduton. Nopeaa käännettä merkittävästi parempaan ei ole välittömässä näköpiirissä, mutta meillä on vahvuuksia, joista ponnistamalla ja uudistuksia määrätietoisesti toteuttamalla on mahdollista päästä takaisin kasvun ja kehittymisen uralle.

Velaksi eläminen on lopetettava. Luotan kansalaisten ymmärtävän, että kriisin keskellä on tehtävä vaikeitakin ratkaisuja. Ne vain on tehtävä mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Olen tyytyväinen, että hallitus panostaa vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta valtion ydintehtävään: turvallisuuteen. Niin ulkoinen kuin sisäinenkin turvallisuus saa lisää resursseja. Siten Suomi vahvistaa asemaansa heikentyneessä kansainvälisessä turvallisuustilanteessa.

V__4CE6

Perussuomalaiset osallistuu hallitustyöskentelyyn ensimmäistä kertaa puolueen pian 20-vuotisessa historiassa. Salkkujako on seuraava: puheenjohtaja Timo Soinista tulee ulko- ja eurooppaministeri, Hanna Mäntylästä sosiaali- ja terveysministeri, Jari Lindströmistä työ- ja oikeusministeri ja allekirjoittaneesta puolustusministeri.

Valtiollisen arvojärjestyksen mukainen tasavallan kakkonen eli eduskunnan puhemies valitaan tänään eduskuntaryhmämme ryhmäkokouksessa.

Kiitän puheenjohtaja Timo Soinia ja puolueväkeämme luottamuksesta. Ministerivalinnat on tehty, ja helppoja ne eivät olleet. Nyt käärimme hihat ja aloitamme työt.

Puoluehallitus uusiutui

Perussuomalaisten puoluevaltuusto valitsi Helsingissä eduskunnan pikkuparlamentissa puoluehallitukseen jäseniä. Kuvassa vasemmalta Aleksi Hernesniemi, Osmo Kokko, Jari RonkainenAnssi JoutsenlahtiMarke Tuominen ja Terhi Kiemunki. Kuvaan mahtui myös Perussuomalainen-lehden päätoimittaja Matias Turkkila.
Perussuomalaisten puoluevaltuusto valitsi Helsingissä eduskunnan pikkuparlamentissa puoluehallitukseen jäseniä. Kuvassa vasemmalta Aleksi Hernesniemi, Osmo Kokko, Jari Ronkainen, Anssi Joutsenlahti, Marke Tuominen ja Terhi Kiemunki. Kuvaan mahtui myös Perussuomalainen-lehden päätoimittaja ja taitava kuvaaja Matias Turkkila.

Arvopolitiikkaa asialinjalla

%d bloggers like this: