Kansliapäällikkö valittu

Valtioneuvosto on tänään esittelystäni nimittänyt Jukka Juustin puolustusministeriön uudeksi kansliapäälliköksi 1.1.2016 alkaen. Tärkeään tehtävään valittavan virkamiehen taustan ja osaamisen on heijasteltava kulloisiakin osaamistarpeita ja ministeriön toiminnan painopisteitä.

Kuluvan ja sitä seuraavan hallituskauden keskeisiä tavoitteita on palauttaa puolustusvoimien toiminta- ja suorituskyky uskottavalle tasolle, joka linjattiin puolustuksen pitkän aikavälin haasteita käsitelleen parlamentaarisen seurantaryhmän loppuraportissa.

Samanaikaisesti kun Suomen turvallisuusympäristö on ollut voimakkaassa muutoksessa ja Suomen talous isojen haasteiden edessä on puolustusvoimien avainsuorituskykyihin liittyvää materiaalista valmiutta kehitettävä. Konkreettisesti asia liittyy erityisesti ilmavoimien hävittäjäkaluston ja merivoimien vanhentuvan aluskaluston uusimiseen. Varsinkin hävittäjäkaluston uusiminen on mittaluokaltaan poikkeuksellisen iso hanke, jonka vaikutukset ulottuvat puolustuksen lisäksi myös teollisuuteen, teknologiayhteistyöhön ja työllisyyteen.

Koska kyseessä ovat niin materiaalipoliittisesti, taloudellisesti ja teknologisesti haastavat hankkeet, on niihin liittyvän johtamisen erityisosaamisen korostuttava voimakkaasti lähivuosina puolustusministeriössä.

Jukka Juustilla on niin teknologiaosaamista, materiaaliosaamista kuin suorituskykyjen kehittämisen osaamista ja hänessä yhdistyvät toisiinsa sekä kokemus vastuullisista tehtävistä puolustusvoimissa että vahva siviilikoulutuksen kautta hankittu osaaminen.

Juusti on myös johtamiskokemuksensa, erinomaisen yhteistyökykynsä ja pitkän kansainvälisen kokemuksensa kautta henkilö, jolla on erinomaiset valmiudet ohjata ministeriön työskentelyä sen valmistellessa puolustushallinnon tulevia, historiallisen suuria ja poikkeuksellisen merkittäviä materiaalihankkeita.

Nykyinen kansliapäällikkö Arto Räty oli varteenotettava vaihtoehto jatkamaan seuraavan viisivuotiskauden kansliapäällikön tehtävässä. Valinta ei ollut helppo. Painavimpana vaakakupissa painoi näkymä edessä olevasta viidestä vuodesta suurine materiaalihankintoineen. Räty on tehnyt uran, joka vain harvoille sotilaille on mahdollinen. Uskon, että isänmaalla on vielä käyttöä hänelle.