Komissio kieltämässä reserviläisammunnat ja asekeräilyn?

Komissio on valmistelemassa esitystään asedirektiivin (91/477/ETY) muuttamiseksi. Siinä kiellettäisiin sarjatuliaseet yksityisiltä, myös deaktivoituina. Lisäksi kiellettäisiin sellaiset puoliautomaattiaseet, jotka toimintatapaa lukuun ottamatta vastaavat sarjatuliaseita, kuten rynnäkkökivääriä. Myös aseiden nettikauppaa ollaan rajoittamassa.

Kaikilla edellä mainituilla rajoituksilla olisi merkittäviä vaikutuksia erityisesti suomalaisille.

Maamme puolustuksen kivijalka on osaava reservi. Komissio olisi esityksellään vaarantamassa sen keskeisintä suorituskykyä, ampumataitoa. Rynnäkkökiväärien puoli-automaattiversioiden kieltäminen lopettaisi nimittäin käytännössä reserviläisammunnat nykymuodossaan kokonaan. Sama vaikutus olisi practical-ammunnan kiväärilajeihin. Lajien harrastajia on Suomessa vähintään useita tuhansia. Rajoitus saattaisi niin ikään kohdistua myös joihinkin metsästysaseisiin.

Suomen noin 1 500 rekisteröityä asekeräilijää joutuisi lopettamaan niin lupaa edeltävien kuin deaktivoitujen sarjatuliaseiden keräilyn. Myös perinteikäs Suomi-konepistooli joutuisi toimintakyvyttömäksi tehtynäkin EU:n kieltolistalle. Näitä kunniakkaita sotamuistoja on koristamassa tuhansia suomalaisia takanreunoja.

Aseiden nettikaupan rajoittaminen vaikeuttaisi niin aseiden, varaosien kuin patruunoiden hankintaa erityisesti syrjäseuduilla ja alueilla, joissa etäisyydet ovat ylipäätään pitkiä – kuten Suomessa.

Komission esityksen taustalla ovat erityisesti Ranskan ja Kööpenhaminan terroristi-iskut, joissa käytettiin sarjatuliaseita.

Suomessa on vuosikymmenten perinteet vastuullisessa aseharrastuksessa. Reserviläisten ammunnat juontavat juurensa jo suojeluskuntiin. Lisäksi metsästys ei ole Suomessa keskieurooppalainen eliittilaji vaan ikiaikainen perinne ja tervehenkinen jokamiehen riistanhoidollinen harrastus, jolla saadaan tarvittaessa myös ruokaa pöytään.

Komission ongelmana ei voi olla suomalainen reserviläinen, metsästäjä tai asekeräilijä silloin kun terroristit tappavat ihmisiä jossain päin Eurooppaa omine poliittisine tarkoitusperineen.

Nyt on päättäväisesti tuotava komissiossa Suomen perustellut näkökannat esille, jotta maamme erityispiirteet huomioidaan. Jo nyt Suomessa aselupien myöntäminen on erittäin tarkkaan valvottua viranomaistoimintaa. Terrorismin torjunnan tärkeydestä olemme kaikki yhtä mieltä. Sen varjolla ei kuitenkaan saa rajoittaa lakia kunnioittavien ja maanpuolustushenkisten kansalaisten elämää.