Hälvälän harjoitus- ja ampuma-alueen tulevaisuudesta

Kansanedustaja Ville Skinnari (sd) jätti vastattavakseni kirjallisen kysymyksen koskien puolustusvoimien suunnitelmia Hälvälän harjoitus- ja ampuma-alueen suhteen. Kysymyksessä sivuttiin myös siviilijärjestöjen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä Hälvälässä sekä tiedusteltiin Hälvälän harjoitus- ja ampuma-alueen todellisia puhdistuskustannuksista.

Vastauksena kysymykseen esitin seuraavaa:

Puolustusvoimat on tehnyt strategisen päätöksen luopua Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueesta asteittain pitkällä aikavälillä. Luopumisen edellytyksenä on, että puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoiminta kyetään toteuttamaan muilla harjoitusalueilla ja että luopuminen ei aiheuta puolustusvoimille kohtuuttomia velvoitteita eikä kustannuksia. Harkinnassa huomioidaan myös valtioneuvoston puolustusselonteon mukaisesti, että Suomessa tuetaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset turvataan.

Puolustusvoimien joukko-osastoilla ja vapaaehtoisella maanpuolustuksella on tarpeita jatkaa toimintaa Päijät-Hämeessä. Hälvälän jatkokäyttöä onkin tarkasteltava kokonaisuutena mm. Padasjoen Taruksen alueen kehittämisen kanssa. Nykyisten suunnitelmien mukaisesti Päijät-Hämeessä säilytettävä ja kehitettävä puolustusvoimien alue olisi Padasjoen Tarusjärven leirialue. Näiden kahden alueen kehitystä on tarkasteltava rinnakkain niin toiminnallisesti kuin ajallisestikin.

Tällä hetkellä Padasjoen 150m kivääriradan ampumapaikkojen lukumäärää lisätään, katokseen lisätään äänenvaimennus ja alueella toteutetaan ympäristöluvan edellyttämät pohjavedensuojausrakenteet. Samalla rakennetaan kääntyvät maalilaitteet ja radan valaistus sekä näiden edellyttämä sähkönsyöttölinjan uusiminen. Padasjoen muut ampumaradat (pistooli-, hirvi- ja tilannerata) kunnostetaan eri yhdistysten toimesta samalla aikataululla ja radoille toteutetaan ympäristöluvan edellyttämät sekä varomääräysten mukaiset rakenteet. Reserviupseeriliitto vastaa tilanneradan töistä.

Puolustusvoimien ammunnat Hälvälässä on linjattu loppuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.  Tällä hetkellä puolustusvoimat valmistelee toimenpiteitä kahden läntisimmän lajiradan sulkemiseksi ja kunnostamiseksi ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi vuoden 2017 aikana. Puolustusvoimat myös parantaa ampumarata-alueen vesienhallintaa ja ympäristötarkkailua. Näillä toimenpiteillä varmistetaan toiminnan jatkuminen lähitulevaisuudessa.

Hälvälän alueella sijaitsee maakunnallisesti merkittävä ampumaratakeskittymä ja Lahden ampumaseuran siviiliampumaradat sijaitsevat puolustusvoimien ampumaratojen kanssa samalla alueella. Puolustusvoimien toimintaa koskevat päätökset eivät lähtökohtaisesti estä muun siviiliampumatoiminnan kehittämistä Hälvälässä, mutta muun kuin puolustusvoimien toimintojen rahoitusvastuu ei kuulu puolustushallinnolle.

Hälvälään toteutettavien rakenteellisten toimenpiteiden kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Kustannusarvio sisältää 200m radan pilaantuneen maaperän kunnostamisen, kivääri-, pistooli- ja tilanneratojen pilaantuneen maaperän kunnostamisen ratojen parantamistoimenpiteiden yhteydessä, vesienhallinnan ja maaperän suojausrakenteiden parantamisen sekä pohjaveden tarkkailuputkien asentamisen.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *