Uskottavan puolustuksen paluu

Suomen puolustusratkaisu perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamisen periaatteeseen. Tämä puolustusratkaisumme suuri linja on osoittautunut aikojen saatossa hyväksi ja toimivaksi. Maailma ympärillämme on viime vuosina muuttunut tavalla, joka vaatii puolustuksemme eri osa-alueiden määrätietoista kehittämistä siten, että kokonaisuus vastaa uskottavasti myös tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin.

Yksi istuvan hallituksen tekemistä konkreettisista toimista puolustuksen kehittämiseksi on puolustusselonteossa esitetty sodan ajan vahvuuden nostaminen 50 000 sotilaalla 280 000:een. Käytännössä vahvuuden nostoa esitetään toteutettavaksi liittämällä joukkojen perustamisorganisaatio osaksi paikallisjoukkoja ja käyttämällä riittävän koulutustason saavuttaneita varusmiehiä valmiuden kohottamisen ja kriisiajan tehtäviin. Vahvuuteen sisällytetään myös tarvittaessa puolustusvoimiin kriisitilanteessa liitettävät rajajoukot.

Kyse on todellisesta vahvuuden nostamisesta eikä vain nykyisten yksiköiden uudesta laskentatavasta, kuten joiltain tahoilta on epäilty.

Joukkojen perustamisorganisaation liittäminen sodan ajan kokoonpanoon on selkeä muutos aiempaan käytäntöön. Tähän päätökseen on useita syitä, joista mainittakoon muuttunut turvallisuusympäristö ja pyrkimys vahvistaa paikallispuolustusta. Koko maan kattavat paikallisjoukot tukevat tarvittaessa myös muita turvallisuusviranomaisia. On hyvä muistaa, etteivät poliisi- tai pelastuslaitosten työt vähene kriisin aikana, päinvastoin.

Riittävän koulutustason saavuttaneiden varusmiesten lisääminen sodan ajan kokoonpanoon on keskeinen uudistus, koska kantahenkilökunnasta ja varusmiehistä muodostetuilla valmiusyksiköillä kyetään toimimaan nopeasti. Joukoilla on hallussaan ensimmäisiin tehtäviin vaadittava varustus varuskunnissa.

Rajavartiolaitoksen sodan ajan vahvuuden lisääminen puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoon on puolestaan tarkoituksenmukaista, koska näin valmistaudutaan todellisuudessakin tekemään. Näkemystä tukee sekin, että Rajavartiolaitoksen sodan ajan joukkoja varustetaan puolustusbudjetista.

Uusien joukkojen varustaminen on herättänyt julkisuudessa kysymyksiä, mutta käytännössä 50 000 lisäsotilaalle on jo pääosin heidän tehtäviensä edellyttämä varustus. Lisäksi joukkojen käyttöön ohjataan varustusta niiltä joukoilta, jotka saavat uutta varustusta maavoimien varustamisen yhteydessä.

Itämeren alueen turvallisuustilanne on tänä päivänä hyvin toisenlainen kuin se oli kymmenen vuotta sitten. Jännite on kasvanut ja voimapolitiikka tehnyt paluun, eikä tulevien kriisien luonnetta voi varmuudella ennustaa. Näissä olosuhteissa oman uskottavan puolustuksen merkitys korostuu entisestään. Sodan ajan vahvuuden nostaminen korjaa osaltaan viime vaalikaudella tehtyjä virheitä ja viestii myös maailmalle, että Suomessa ollaan hereillä ja varaudutaan puolustamaan koko maata.

Kolumni on julkaistu Ruotuväki-lehdessä 9/17.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *