Puolustusselonteko käsitelty perusteellisesti

Puolustusselonteon palautekeskustelu käytiin eduskunnassa 21.6.2017. Totesin pitämässäni puheessa selonteon perusteellisen käsittelyn olleen pelkästään hyvä asia.

Ennen mietinnössä ja lausunnoissa esiin nostettujen huomioiden käsittelyä muistutin selonteon keskeisestä lähtökohdasta: siitä, että Suomen puolustuskyvyn tulee vastata muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Tavoite edellyttää riittävää materiaalista suorituskykyä, valppautta muutosten tunnistamisessa ja tarvittaessa myös kykyä toimia nopeasti. Strategisilla suorituskykyhankkeilla, valmiuden parantamisella, lainsäädännön kehittämisellä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ryhdytään nyt toimeenpanemaan näitä selonteon tavoitteita.

Valiokunnan ponsissa nousivat esiin mm. uudentyyppiset uhat, valmiuslain täydennystarpeet sekä hybridi- ja kyberuhat. Kerroin puolustushallinnon – joko vetovastuussa tai muita viranomaisia tukien – jo ryhtyneen toimeen asioiden kuntoon saattamiseksi.

Hybridiuhkiin liittyvää lainsäädäntötyötä tulee edistää myös kaksoiskansalaisuuksiin liittyvän lainsäädännön tarkistamisella. Lisäksi valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa – eli niin kutsutussa ulkomaalaisten maakauppa-asiassa – edellyttää myös lainsäädännön kehittämistä.

Yhdyin puolustusvaliokunnan huoleen maavoimien pitkän aikavälin kehittämisestä ja kertausharjoitusten tarpeesta. Maavoimien osalta varsinkin 2030-luku näyttää haasteelliselta. Toivoa sopii, että silloinkin meillä on yhtä paljon maanpuolustuksen asiaa ymmärtävä eduskunta kuin tällä hetkellä.

Vieraillessani puolustusvoimien toimipisteissä olen huomannut saman, minkä valiokuntakin nosti mietinnössään esille: Puolustusvoimien henkilöstön jaksaminen on äärirajoilla johtuen puolustusvoimauudistuksen yhteydessä toteutetuista henkilöstösupistuksista, turvallisuusympäristön muutoksen myötä lisääntyneistä tehtävistä ja erityisosaamista vaatineista kriisinhallintaoperaatioista. Puolustusvoimat seuraa tiiviisti työhyvinvoinnin kehittämistä ja tekee tarvittavat toimenpiteet henkilöstön jaksamisen ylläpitämiseksi. Myös varusmiesten psykososiaalista tukea tulee edelleen kehittää.

Puheenvuoro on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.defmin.fi/puheet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *