Keskustelua puolustusbudjetista

Eduskunta käsitteli 22.9. vuoden 2018 talousarvioesitystä puolustusministeriön hallinnonalan osalta. Täysistunnossa pitämässäni esittelypuheenvuorossa kerroin talousarvioesityksen noudattavan puolustusselonteon linjauksia.

Puolustusministeriön pääluokka sisältää määrärahoja vajaa 2,9 miljardia euroa, josta on kehykseen kuuluvia menoja 2,5 miljardia euroa ja loput kehyksen ulkopuolisia arvonlisäveromenoja.

Talousarvioesitys sisältää viime kevään julkisen talouden suunnitelmassa sovitun 50 miljoonan euron lisäyksen turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämään valmiuden parantamiseen. Puolustusselonteon mukaisesti erityisesti Maavoimien valmiutta parannetaan.

Varusmiesten maastovuorokausien määrä ja reservin kertausharjoitusten määrä pidetään kuluvan vuoden tasolla, samaten lentotuntien ja alusvuorokausien määrä säilyy nykyisellään. Sopimussotilaiden palkkaamiseen kohdennetaan 2 miljoonan euron lisäys.

Voimavaroja suunnataan Puolustusvoimien materiaalisen suorituskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen. Talousarvioesitys sisältää hallitusohjelmassa mainitun määrärahalisäyksen materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseen, joka kasvaa kuluvalle vuodelle myönnetystä 80 miljoonasta eurosta 110 miljoonaan euroon tulevana vuonna. Hallitusohjelman ja julkisen talouden suunnitelman mukaan tämä lisäys tulee edelleen kasvamaan asteittain siten, että vuonna 2019 se on 130 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 se on 150 miljoonaa euroa lähtötilanteeseen nähden. Sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista käytetään noin 941 miljoonaa euroa eli 39 prosenttia materiaaliseen valmiuteen, mikä on enemmän kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä.

Täysistunnossa käydyssä keskustelussa nousivat esille mm. Suomen osallistuminen kansainväliseen harjoitustoimintaan, suunnitelmat kansainvälisten yhteistoimintaharjoitusten järjestämisestä Suomessa, sukupuolten välinen tasa-arvo kutsuntoihin liittyen sekä vapaaehtoista maanpuolustusta käsittelevä selvitystyö.

Keskustelu on kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan sivuilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *