Maanpuolustuskurssin avajaisissa

Pidin 18.9.2017 puheen 222. maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä. Puheessani tarkastelin kesällä hyväksytyn, Suomen historian ensimmäisen puolustusselonteon toimeenpanoa sekä puolustusyhteistyötä.

Turvallisuusympäristömme on muuttunut, ei vähiten Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan johdosta. Suomen puolustus on sopeutettava muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Tähän on hyvä pohja, sillä Suomi ei viime vuosikymmenellä lähtenyt mukaan yleiseurooppalaiseen ”kriisinhallintahypetykseen”. Ylläpidimme epämuodikkaasti, mutta määrätietoisesti kansallista puolustustamme asevelvollisuuden ja aluepuolustuksen kohdalta.

Turvallisuusympäristön muuttuessa myös valmiuteen on panostettava, ja näin on Puolustusvoimat tehnyt kuluneen kahden vuoden aikana. Esimerkkinä mainittakoon valmiusyksiköt, jotka on rakennettu nopeasti kehittyvien uhkien torjuntaan. Koska ilman resursseja ei ole valmiutta, on Puolustusvoimien toimintamenoihin lisätty julkisen talouden suunnitelmassa 50 miljoonaa euroa vuosittain valmiuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Pääosa lisämäärärahoista suunnataan kaluston kunnossapitoon ja valmiusharjoituksiin.

Sivusin puheessani myös strategisia suorituskykyhankkeita. Sekä Laivue 2020-hanke että Hornettien korvaajahanke, HX-hanke, ovat elintärkeitä puolustuksemme kannalta. Hankkeiden valmistelua jatketaan suunnitellussa aikataulussa ja alusten suunnittelutyö on jo käynnissä. Molemmat hankkeet on jo sisällytetty budjettikehyksiin.

Puheeni lopuksi käsittelin kansainvälistä puolustusyhteistyötä. Sen avulla vahvistamme puolustuskykyämme, parannamme uhkien ennaltaehkäisykykyä sekä edesautamme poliittisen ja sotilaallisen avun saamista. Puolustusyhteistyö ei kuitenkaan tuo puolustusliiton jäsenyyteen kuuluvia turvatakuita. Kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä on huomattava, että sitä ei tehdä kanssamme sinisten silmiemme tähden: Niin kauan kuin meillä on annettavaa yhteiseen pöytään ja olemme ennemmin turvallisuuden tuottaja kuin kuluttaja, halutaan yhteistyötä kanssamme tehdä.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.defmin.fi/puheet