MTS:n journalistiseminaarissa

Pidin 14.12.2017 puheen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) journalistiseminaarissa Helsingissä. Puheessani käsittelin mm. Suomen puolustuskykyä ja valmiutta sekä kansainvälistä puolustusyhteistyötä.

Puolustusvoimien valmiutta on parannettu jo usean vuoden ajan. Toistaiseksi valmiuteen liittyviä toimintatapoja on kehitetty mm. perustamalla henkilökunnasta ja varusmiehistä koostuvat valmiusosastot ja -yksiköt. Näitä yksiköitä pitää myös kehittää ja testata aktiivisesti. Viro tarjoaa meille esimerkin. Täysin yllätyksellisesti järjestetyt harjoitukset, joissa reserviläiset kutsutaan palvelukseen ilman ennakkovaroitusta, mittaavat reservimme todellista valmiutta.

Suomi on kuluneen vuoden aikana tiivistänyt puolustusyhteistyötä sekä kahdenvälisesti että monenvälisesti. Yhteistyön tiivistäminen on erityisen tärkeää meille, jotta voimme luoda kyvyn toimeenpanna puolustusvoimien uuden lakisääteisen tehtävän: kansainvälisen sotilaallisen avun antamisen ja vastaanottamisen.

Puheessani tarkastelin myös viime aikoina otsikoihin nousseita, puolustusvoimiin liitettyjä syrjintä- ja häirintätapauksia. Painotin, ettei puolustusvoimissa ole sijaa kiusaamiselle, eriarvoiselle kohtelulle tai häirinnälle. Koulutus, esimiestoiminta ja oikea asenneilmapiiri ovat avainasemassa niin simputuksen kitkemisessä kuin epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämisessä. Työ on ollut puolustusvoimissa jo käynnissä ja se jatkuu. Tässäkään asiassa ei ole mahdollista saada pikavoittoja. Vain määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.defmin.fi/puheet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *