Maanpuolustuskorkeakoulu 25 vuotta

Pidin 9.1.2018 juhlapuheen Maanpuolustuskorkeakoulun 25-vuotisjuhlassa Santahaminassa. Puheessani totesin mm. seuraavaa:

Puolustushallinnolla on oltava kyky tuottaa omaa päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä tukevaa perustutkimusta. Tutkimuksen merkitys kasvaa erityisesti turvallisuusympäristön muutoksissa, epävarmuuden lisääntyessä ja ennakoinnin tarpeen kasvaessa. Toimintaa tukevaa tietoa ja osaamista voi myös hankkia muualta, mutta Suomen puolustusta koskeva tutkimuskyky tulee löytyä omalta hallinnonalalta. Sen perustana on oltava laaja ja kokonaisvaltainen tietämys puolustushallinnon toiminnasta sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvistä tekijöistä.

Maanpuolustuskorkeakoululla on keskeinen tehtävä hallinnonalan tieteellisin menetelmin arvioidun tutkimustiedon tuottajana. Laadukasta ja oikeisiin kysymyksiin vastaavaa tietopohjaa tarvitaan kasvavassa määrin puolustushallinnon oman argumentaatiokyvyn ja siten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden varmistamiseksi.

MPKK:n uskottavuuden sekä osaamisen kehittämisen kannalta on keskeistä, että sotatieteellistä tehtävää kehitetään, arvioidaan ja ohjataan samoilla akateemisilla kriteereillä kuin muita vastaavan tason korkeakouluja. MPKK:n henkilöresurssien on oltava riittävät ja niihin liittyvän suunnittelun tulee olla pitkäjänteistä opetuksen ja tutkimuksen jatkuvuuden takaamiseksi.

Toivotan 25 vuotta täyttävälle Maanpuolustuskorkeakoululle menestystä sen tärkeässä tehtävässä upseeriston kouluttamisessa ja laadukkaan tutkimuksen tekemisessä isänmaan hyväksi.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.defmin.fi/puheet