Nykyinen asevelvollisuusmalli on tehokas

Annoin Verkkouutisille haastattelun liittyen kokoomusnuorten malliin asevelvollisuuden uudistamiseksi.

Kokoomusnuoret esittävät asevelvollisuutta uudistettavaksi sukupuolineutraaliksi siten, että vuosittain koulutettavien määrä säilyisi kuitenkin nykyisellään eli noin 25 000:ssa.

Haastattelussa totesin, että Suomen nykyinen malli eli yleinen asevelvollisuus ja koko palveluskelpoisen miesikäluokan kouluttaminen on kustannustehokkain tapa muodostaa uskottavat sodanajan joukot. Tämä on puolustusselonteossakin linjattu. Tasa-arvonäkökulma ei ole se ensisijainen näkökulma, kun tarkastelemme Suomen puolustusta.

On toki tärkeää, että meillä on myös naisia, jotka suorittavat varusmiespalveluksen. Heitä on verrattain paljon ja he ovat hyvin motivoituneita. Nykyinen malli on kuitenkin toimiva ja sille on tutkimusten mukaan olemassa myös kansalaisten ylivoimainen kannatus.

Kokoomusnuorten ehdotuksessa ”kompensaationa asevelvollisuuteen osallistumisesta asetettaisiin pienehkö maanpuolustusvero niille, jotka eivät palvelusta suorita.” Itse kääntäisin asetelman toisin: Voisi ajatella, että varusmiespalveluksen suorittamisesta saisi tietyksi ajaksi veronalennuksen eli varusmiespalveluksen suorittamiseen kannustettaisiin tätä kautta. Nythän varusmiespalveluksen suorittavalle ei kerry palvelusajalta eläkettä, mitä pidän epäkohtana.

Mielestäni valikoivan asevelvollisuuden pohtimista olennaisempaa olisi harkita mahdollisuutta ulottaa kutsunnat naisiin. Lisäksi tulisi kiinnittää huomio nykyiseen siviilipalvelusjärjestelmään, joka ei tällä hetkellä tuota kokonaisturvallisuuden kannalta sellaista tehoa, mitä kriisiaikana tarvittaisiin.

Mahdollisuutta koko siviilipalvelusjärjestelmän lakkauttamiseen voitaisiin ehkä ajatella tulevaisuudessa, mikäli tilalle voitaisiin luoda kokonaisturvallisuuden kannalta hyödyllinen kansalaispalvelus.

Toivon, että kansalaispalveluksesta käytäisiin laaja keskustelu. Kyse on myös resursseista: pelkästään kutsuntojen ulottaminen naisikäluokkaan vaatisi 3–4 miljoonan euron rahoituksen vuodessa. Varuskuntien kantokyky on myös tällä hetkellä äärirajoilla, jos ajatellaan kansalaispalvelusta ja siihen mahdollisesti sopivia tiloja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *