Vapaaehtoista maanpuolustusta kehitetään

Kuva: Puolustusministeriö

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 3.7.2018.

Työryhmän tehtävänä oli laatia aiemmin laaditun vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämismallin edellyttämät lainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset. Työryhmän tavoitteena on ollut vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehokkuuden ja nousujohteisuuden lisääminen. Muut aiemmassa selvitystyössä esiin tulleet kehittämiskohteet, kuten vapaaehtoisten käytön tehostaminen Puolustusvoimien antamassa virka-avussa, on tarkoitus käsitellä erillisen hankkeen yhteydessä myöhemmin.

Mietinnössä ehdotetaan muutoksia vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan lainsäädäntöön. Sotilaallisen koulutuksen järjestäminen säädettäisiin yksin Puolustusvoimien tehtäväksi sekä tarkennettaisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) julkisena hallintotehtävänä antaman sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sisältöä. Lisäksi mahdollistettaisiin uutena julkisena hallintotehtävänä annettavan perehdytyskoulutuksen järjestäminen.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään myös tarkentamaan MPK:n julkisena hallintotehtävänä järjestämän toiminnan viranomaisohjauksen ja -valvonnan sisältöä sekä ohjausta ja valvontaa koskevien tehtävien jakautumista eri viranomaisten välillä. Tarkennuksia esitetään tehtäväksi myös puolustushallinnon viranomaisten antamaan tukeen MPK:lle ja maanpuolustusjärjestöille sekä MPK:n mahdollisuuteen järjestää kansainvälistä koulutusta.

Puolustusministeriö lähettää mietinnön lausuntokierrokselle ajalle 3.7.-20.8.2018.

One thought on “Vapaaehtoista maanpuolustusta kehitetään”

 1. Tämähän ilmeisesti julkaistaan, joten korjailin tekstiäni ja toivon että äskeistä viestiä ei julkaista, ja tämä ensimmäinen kappale poistetaan.

  Arvoisa puolustusministeri,

  vapaaehtoista maanpuolustusta jo useamman vuoden tehneenä haluaisin saada selvyyden, miten nämä uudet kuviot vastaavat seuraaviin haasteisiin.

  Maanpuolustus on puolustusvoimien tärkeä tehtävä ja asevelvollisuus kustannustehokas malli Suomelle. Ottamatta nyt kantaa tasa-arvokysymyksiin on Suomelle hyvä, että iso osa miehistä käy armeijan ja siirtyy reserviin.

  Minä kävin myös armeijan. Sain hyvän koulutuksen ja olin ylpeä joukostani mihin kuulun. Halusin jatkaa taitojeni kehittämistä ja niinpä suuntasin MPK:n kursseille. Kursseilla opin lisää aselajini taitoja eri asioihin perehtyneiltä vapaaehtoisilta kouluttajilta, sain uutta kokemusta ja tutustuin eri joukko-osastoissa palvelleisiin reserviläisiin. Näin ollen katson, että koulutus oli todella tehokasta varsinaista sijoitustani varten. Tietysti kertausharjoitus oikealla kokoonpanolla olisi motivoivinta, mutta ymmärrän resurssien puutteen.

  Suurin osa reserviin siirtyneistä kohtaa tyhjyyden armeijan jälkeen. Myös minä sain kokea tämän. Kertauskäskyjä- tai kutsuja ei ole kuulunut, ei kuulumisia kotijoukko-osastosta, ei kannustusta vapaaehtoiseen toimintaan eikä tietoja oman tehtävän muuttumisesta. Ainut poikkeus oli reserviläiskirje, minkä näin hyvänä, mutta kertaluontoisena laihaksi jääneenä. Tämä sosiaalisen ulottuvuuden puute turhauttaa ja pikkuhiljaa into ja ylpeyskin ovat alkaneet laskea. Tuntuu siltä, että minua ei haluta mukaan ja osallistumistani maanpuolustukseen ei arvosteta, vaikka tiedän että sijoitus on edelleen voimassa ja tehtävä tärkeä. Sama on näkynyt myös MPK:n kursseilla. PV:n tuki on ollut välillä melko minimaalista ja yleisesti kursseja tunnutaan pitävän sotahullujen touhuna.

  Tähän kaipaisin muutosta. Haluaisin, että reserviläinen palveluksensa jälkeen pidetään ajan tasalla. Kannustetaan häntä osallistumaan vapaaehtoiseen toimintaan, mutta pidetään hänet tiiviisti mukana omassa SA-tehtävässään, vaikka vain muistuttamalla, että olet edelleen tärkeä. Tämä ei maksaisi mitään, mutta olisi todella tuottoisaa.

  Tässä vapaaehtoispuolessa mielestäni tärkeintä olisi, että MPK saisi jatkaa koulutusta kuten ennenkin, vaikka paikallisjoukkojen resursseja kasvatettaisiin. Mikäli sotilaallinen näkökulma toiminnasta poistuu, se vesittää MPK:n toiminnan täysin ja heikentää niiden sitoutumattomien reserviläisten mahdollisuutta harjoitella taitojaan, jotka haluavat pitää SA-sijoituksestaan kiinni.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *