Aihearkisto: Blogimerkintä

Politiikan toimittajien vieraana

Olin politiikan toimittajien aamiaisvieraana 8.3.2018.

Keskustelunaiheiksi tilaisuudessa nousi mm. Ottawan sopimuksen kieltämien jalkaväkimiinojen korvaajaksi suunniteltu hyppypanos, joka on parhaillaan testausvaiheessa. Tarkensin julkisuudessa olleita tietoja ja kerroin, että kyse on etälaukaistavasta räjähteestä, joka ponkaisee ilmaan ja ampuu sieltä alaspäin teräs- tai volframikuulia. Hyppypanos tehoaa myös miehistönkuljetusajoneuvoihin ja sen avulla voidaan saavuttaa alue- ja ennen kaikkea pelotevaikutus, niin sanottu miinakauhu, joka jalkaväkimiinojen myötä menetettiin. Uusi ase on kotimainen innovaatio, jonka englanninkielinen työnimi on ollut ”Take off Canister”.

Toinen keskustelua herättänyt asia oli kaksoiskansalaisuus puolustushallinnon viroissa. Aihetta koskeva esitysluonnos lähti hiljattain lausunnoille. Esityksen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti estää kaksoiskansalaisten pääsy sotilasvirkoihin. Kysymys on kansallisesta turvallisuudesta. Säännökseen liittyisi kuitenkin mahdollisuus myöntää hakijalle erivapaus, eli poikkeuksia voidaan tarvittaessa tehdä.

Aamiaistilaisuuden aiheista uutisoivat mm. MTV, Demokraatti ja Keskisuomalainen.

Asedirektiivin kansalliset säädökset loppusuoralla

Virkamiesvalmistelu EU:n asedirektiivin saattamiseksi osaksi suomalaista lainsäädäntöä etenee. Seuraavana vuorossa on järjestöjen kuuleminen. Sisäministeriön lakiesitys uudeksi ampuma-aselaiksi on valmistumassa hyvää vauhtia.

Puolustusministeriö on määrätietoisesti pitänyt suomalaisten reserviläisten puolta niin silloin kun Brysselissä neuvoteltiin asedirektiivistä kuin nyt sen kansallista toimeenpanoa valmisteltaessa. Direktiivin soveltamiseen liittyy paljon väärinkäsityksiä, huhuja ja erilaisia mielipiteitä. Sen vuoksi muutama selvennys nykytilanteeseen on paikallaan.

Suurin muutos direktiivissä reserviläisten omaehtoisen ampumaharjoittelun kannalta on tiettyjen aseen ja lippaan yhdistelmien (pitkä ase + yli 10 patruunan lipas ja lyhyt ase + yli 20 patruunan lipas) muuttuminen kielletyiksi. On huomattava, että max. 10(/20) patruunan lippaalla varustetut aseet eivät ole kiellettyjä ja että direktiivin tuomat muutokset koskevat ainoastaan sen voimaantulon jälkeen hankittuja aseita.

Kiellettyihin aseisiinkin on direktiivissä poikkeuksia, joista merkittävin myös reserviläisten ampumaharjoittelun osalta on ns. urheilupoikkeus. Sen nojalla lupa kiellettyyn ase/lipas-yhdistelmään on mahdollista saada mm. reserviläisten paljon harrastamissa toiminnallisissa ampumaurheilulajeissa.

Asedirektiivin urheilupoikkeusta suppeampi (= sisältää enemmän voimaan saattamista koskevia rajoituksia) kansallisen puolustuksen poikkeus, eli ns. reserviläispoikkeus, mahdollistaa lupien myöntämisen kiellettyihin aseisiin. Tällöin perusteluna on kansallisesta puolustuksesta johtuva syy myöntää lupa poikkeuksellisesti ja perustellulla tavalla yksittäistapauksissa, jos yleinen turvallisuus ja järjestys eivät vaarannu.

Kun kaikki toiminnalliset ampumaurheilulajit näyttävät tällä hetkellä menevän urheilupoikkeuksen soveltamisalaan, jää kansalliseen puolustukseen perustuvan poikkeuksen soveltamiselle tarve käytännössä ainoastaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kautta järjestettävän ampumatoiminnan osalta. Näin siksi, koska MPK ei ole ampumaurheilujärjestö/-seura eivätkä sen toiminnassa kehitetyt ammunnat myöskään ole urheiluammuntaa.

Suomeksi sanottuna reserviläisten ei tarvitse olla huolissaan maanpuolustukseen liittyvien vapaaehtoisten ammuntojen jatkumisesta.

Puolustusministerikokouksen antia

Osallistuin 6.3.2018 EU:n ulkoasiainneuvoston puolustusministerikokoukseen Brysselissä. Asialistalla olivat EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) toimeenpano ja jatkonäkymät sekä EU:n puolustusrahaston toimeenpano. Lisäksi keskustelua käytiin EU:n ja Naton välisestä yhteistyöstä ja luotiin katsaus EU:n sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Yhdeksi pääaiheeksi kokouksessa nousi sotilaallisen liikkuvuuden helpottaminen, mikä on tärkeää myös Suomelle. Kysymys on byrokratian purkamisesta ja pullonkaulojen poistamisesta; esimerkiksi lupakäytäntöjen helpottamisesta ja sen selvittämisestä, täyttääkö infrastruktuuri myös sotilaalliset vaatimukset. Jäsenmaat päättävät kuitenkin tulevaisuudessakin joka kerta itse joukkojen ja kaluston liikkumisesta alueellaan.

EU:n puolustusaloitteista tehtiin viime vuonna suunnitelmia, ja nyt on toimeenpanon vuoro. PRY:n osalta tehtiin päätös 17 projektista, joista joulukuussa annettiin poliittinen julistus. Lisäksi sovittiin seuraavista askeleista: tänä vuonna on tarkoitus mm. sopia kolmansien maiden osallistumisesta ja todennäköisesti päättää uusista projekteista.

Puolustusrahastoa koskien Suomen tavoite on saada tukea kansallisten suorituskykyjen kehittämiselle ja parantaa suomalaisen pk-yritysvetoisen ja kilpailukykyisen teollisuuden toimintaedellytyksiä eurooppalaisilla puolustusmarkkinoilla. Komission suunnitelman mukaan EU rahoittaisi vuodesta 2021 alkaen tutkimusta ja kehitystä 1,5 miljardilla eurolla vuodessa. On tärkeää varmistaa, että suomalaiset yritykset pääsevät tästä osalliseksi.

Koskien EU:n ulkopuolisten kumppanien huolia niin korkea edustaja Mogherini, komissaari Katainen kuin useat jäsenmaat korostivat, että EU:n puolustuksen kehittäminen ei ole päällekkäistä Naton kanssa eikä siinä ole kyse protektionismista. Vahvempi Euroopan puolustus tukee transatlanttista taakanjakoa, ja puolustusteollisuuden kehittäminen perustuu kilpailukykyyn ja avoimuuteen.

Vahva EU myös puolustuksen alalla on Suomenkin etu. Olemme olleet tässä keskustelussa aktiivisia ja olemme sitä myös jatkossa. Kaiken pohjana on, että jäsenmaiden oma puolustus on kunnossa.

Aiheesta uutisoi mm. Yle.
Videohaastattelu Brysselistä katsottavissa täällä.

Maanpuolustuskurssin avajaisissa

Olin puhumassa 225. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 5.3.2018. Puheessani tarkastelin puolustusselonteon toimeenpanoa ja puolustuksen resursseja.

Puolustusselonteon toimeenpano on hyvässä vauhdissa. Lainsäädäntöhankkeet, valmiuden parantaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen ovat edenneet suunnitellusti.

Myös kansainvälisen puolustusyhteistyön saralla on tehty hyvää tulosta – esimerkkeinä onnistunut Nordefco-puheenjohtajuuskausi sekä usean maan kanssa solmitut yhteistyöasiakirjat.

Kansallisen puolustuksen edut ovat kuitenkin aina etusijalla. Jos kriisinhallintaoperaatioihin löytyy lisärahoitusta, pitää sitä löytyä myös kansalliseen puolustukseen. Kansainvälinen toiminta ei saa syödä kansallisen puolustuksen resursseja.

Puolustusvoimat on tehnyt kuluneen kahden vuoden aikana paljon valmiuden eteen. Tavoitteena on aiempaa tehokkaampi järjestelmä, joka soveltuu nykyiseen valmiusajatteluun. Puheessani totesinkin valmiuden olevan parhaimmassa kunnossa sitten 1990-luvun lopun. Puolustus on asennossa, se on valmiusasennossa.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.defmin.fi/puheet

Aiheesta uutisoivat mm. Yle ja Kaleva.

Tapasin Ukrainan puolustusministerin

Kuva: Lauri Arjas / Puolustusministeriö

Isännöin Ukrainan puolustusministeri Stepan Poltorakin vierailua Helsingissä 26.-28.2.2018.

Vierailun ohjelmassa oli seppeleen lasku Hietaniemen hautausmaan sankarihaudoilla sekä kahdenväliset keskustelut mm. alueen turvallisuustilanteesta ja ajankohtaisista puolustuspoliittisista kysymyksistä.

Ministeri Poltorakin vierailu herätti myös julkisuudessa keskustelua Itä-Ukrainaan pohditusta mahdollisesta YK:n rauhanturvaoperaatiosta. Ajatus rauhanturvaajista nousi pinnalle taannoisessa Münchenin turvallisuuskokouksessa, kun sotilasliitto Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen esitteli asiaa käsittelevän raporttinsa.

Esim. Helsingin Sanomille antamassani haastattelussa totesin, että Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava. Tämä koskee myös ehdotettua YK:n rauhanturvaoperaatiota. Uuden jäätyneen konfliktin luomista pitää välttää.

Mikäli rauhanturvaoperaatio toteutettaisiin, sen osallistujapohjan tulisi olla laaja ja perusteltu operationaalisilla tarpeilla. Tässä vaiheessa ei vielä pidä sulkea pois mitään EU-maita, kuten Fogh Rasmussen teki arvioidessaan, etteivät Nato-maat voisi osallistua operaatioon. Nyt esillä olleet enemmän tai vähemmän liittoutumattomaat maat eivät yksin pystyisi lähettämään riittävää määrää sotilaita Itä-Ukrainaan.

Ukrainan puolustusministerin vierailusta kerrottiin mm. Ylen uutisissa (kohdassa 3:25)

Jääkärit aina uutinen

Viikonloppuna vietettiin Vaasassa näyttävästi jääkärien kotiinpaluun 100-vuotisjuhlia. Kolmipäiväisten juhlien kohokohta oli lauantai, jolloin juhlallisuudet koostuivat seppeleiden laskusta, paraatikatselmuksesta, ohimarssista, päivä- sekä iltajuhlasta. Osallistuin näihin tilaisuuksiin ja isännöin samalla Saksan valtiosihteerin vierailua, joka hänkin halusi näin kunnioittaa jääkärien muistoa. Saksasta osallistui myös kunniakomppania ja sotilassoittokunta juhlallisuuksiin.

Pohjanmaalla ollaan syystä ärtyneitä valtiollisen Ylen vähäisestä kiinnostuksesta uutisoida tapahtuneesta valtakunnallisesti. Yle lähetti tilaisuudesta suoraa lähetystä Areenan ja radion kautta, mutta tapahtumia ei nostettu päivän uutislähetyksiin. Toki Yle-uutisten verkkosivuilla oli artikkeli jääkärien kotiinpaluusta lauantaiaamuna.

Vaasassa ilmestyvä Pohjalainen tiedusteli maltillista uutisointia Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokiselta. Hän vastasi: ”Juhlassa ei ollut ihmisille mitään uutta tietoa. Jääkärit tulivat jo sata vuotta sitten. Tämä oli linjassa sen kanssa, mitä tuollaisista juhlista nyt yleensä tehdään. Ei siinä mitään uutista ollut.”

Olen talven aikana huomannut, että Yle ja samoin kuin moni muu media on julkaissut isoja uutisia sadan vuoden takaisista tapahtumista. Noiden artikkelien näkökulma on valtaosin ollut, miten epäinhimillisesti punaisia kohdeltiin.

Se on osa totuutta. Näin sadan vuoden kuluttua näyttää vallalla olevan ilmapiiri, että vallankumousyritys eli punakapina oli oikeutettu ja perusteltu, ja siihen osallistuneet ovat kärsineet aiheetta historiallista vääryyttä. Unhoon sen sijaan halutaan vaieta laillisen hallituksen joukkojen toiminta: Se, että venäläiset ajettiin maasta, kapina kukistettiin ja maahan palautettiin laki ja järjestys.

Jääkärit ovat suomalainen sankaritarina. Ilman heitä vapaussodasta olisi tullut pidempi ja verisempi. Ilman jääkäreitä ei Suomen puolustusta olisi rakennettu kestämään talvi- ja jatkosodan koettelemukset. Jääkärien perintö elää yhä puolustusvoimien jokapäiväisessä elämässä. Jääkärien sankaritarina on aina uutinen.

Jääkärimarssin sanoin ”Satu uusi nyt Suomessa syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa.”