Aihearkisto: Politiikka

Puolustusselonteko käsitelty perusteellisesti

Puolustusselonteon palautekeskustelu käytiin eduskunnassa 21.6.2017. Totesin pitämässäni puheessa selonteon perusteellisen käsittelyn olleen pelkästään hyvä asia.

Ennen mietinnössä ja lausunnoissa esiin nostettujen huomioiden käsittelyä muistutin selonteon keskeisestä lähtökohdasta: siitä, että Suomen puolustuskyvyn tulee vastata muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Tavoite edellyttää riittävää materiaalista suorituskykyä, valppautta muutosten tunnistamisessa ja tarvittaessa myös kykyä toimia nopeasti. Strategisilla suorituskykyhankkeilla, valmiuden parantamisella, lainsäädännön kehittämisellä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ryhdytään nyt toimeenpanemaan näitä selonteon tavoitteita.

Valiokunnan ponsissa nousivat esiin mm. uudentyyppiset uhat, valmiuslain täydennystarpeet sekä hybridi- ja kyberuhat. Kerroin puolustushallinnon – joko vetovastuussa tai muita viranomaisia tukien – jo ryhtyneen toimeen asioiden kuntoon saattamiseksi.

Hybridiuhkiin liittyvää lainsäädäntötyötä tulee edistää myös kaksoiskansalaisuuksiin liittyvän lainsäädännön tarkistamisella. Lisäksi valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa – eli niin kutsutussa ulkomaalaisten maakauppa-asiassa – edellyttää myös lainsäädännön kehittämistä.

Yhdyin puolustusvaliokunnan huoleen maavoimien pitkän aikavälin kehittämisestä ja kertausharjoitusten tarpeesta. Maavoimien osalta varsinkin 2030-luku näyttää haasteelliselta. Toivoa sopii, että silloinkin meillä on yhtä paljon maanpuolustuksen asiaa ymmärtävä eduskunta kuin tällä hetkellä.

Vieraillessani puolustusvoimien toimipisteissä olen huomannut saman, minkä valiokuntakin nosti mietinnössään esille: Puolustusvoimien henkilöstön jaksaminen on äärirajoilla johtuen puolustusvoimauudistuksen yhteydessä toteutetuista henkilöstösupistuksista, turvallisuusympäristön muutoksen myötä lisääntyneistä tehtävistä ja erityisosaamista vaatineista kriisinhallintaoperaatioista. Puolustusvoimat seuraa tiiviisti työhyvinvoinnin kehittämistä ja tekee tarvittavat toimenpiteet henkilöstön jaksamisen ylläpitämiseksi. Myös varusmiesten psykososiaalista tukea tulee edelleen kehittää.

Puheenvuoro on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.defmin.fi/puheet

Panssarihaupitsi K9 Thunder eli Moukari

Puolustusministeriö antoi tammikuussa 2016 Puolustusvoimille tehtävän selvittää mahdollisuutta ostaa käytettyjä panssarihaupitseja (K9 Thunder) Etelä-Koreasta. Työ eteni rivakkaan tahtiin: Etelä-Koreasta saatu materiaali, kenttäkokeet sekä yhteistyö Norjan puolustusmateriaalihallinnon kanssa antoivat asiantuntijoille perusteet hankintapäätöksen valmistelua varten. Päätös esiteltiin ministeriössä reilun vuoden kuluttua, ja 2. maaliskuuta 2017 sain kunnian allekirjoittaa hankintaa koskevan sopimuksen Koreassa.

Sopimuksen myötä kenttätykistömme saa merkittävän parannuksen suorituskykykyynsä. K9 Thunder eli suomalaisittain Moukari on järeä telatykki, jolla puolustusvoimat korvaa maavoimien vanhentuvaa, neuvostoliittolaisalkuista 122-millistä tykkikalustoa.

Hankintasopimus käsittää 48 panssarihaupitsia, varaosia, erikoistyökaluja ja laitteita, koulutusta sekä kansallisen huolto- ja ylläpitokyvyn rakentamisen. Sopimukseen sisältyy myös laaja optio lisähankinnoista mukaan lukien varaosat. Käytettynä – tykistön tarkastajan arvion mukaan puoleen hintaan – ostetut panssarihaupitsit ovat hyväkuntoisia ja niillä on käyttöikää jäljellä yli 30 vuotta, joten kauppa oli Suomen kannalta edullinen. K9 toimii varusmieskoulutuksessa hyvin, ja sen sisällä mahtuu hyvin toimimaan. (Tiedän, kun sain koeajaa…)

Suomalaiselle yleisölle K9 Moukari esiteltiin ensimmäistä kertaa 4. kesäkuuta 2017 valtakunnallisessa lippujuhlapäivän paraatissa Helsingissä. Väitän, että monelle oli elämys nähdä Moukarin möyryämässä pitkin Mannerheimintietä.

K9 Moukari suomalaisessa maastokuviossa.

Aiheesta laajemmin tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirran artikkelissa Tulikomentoja-lehdessä 2/17.

Kannattajakortteja keräämään!

Maanantaina perustettiin Sininen tulevaisuus -yhdistys. Nimi kuvastaa vakautta, rauhaa, uudistusmielisyyttä, tuloksellisuutta ja isänmaallisuutta. Yhdistyksen takana on 20 kansanedustajaa Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmästä.

Yhdistyksen rekisteröiminen puolueeksi vaatii seuraavaksi 5000 kannattajakortin keräämistä. Kortit on kerättävä perinteiseen tapaan paperisina ja henkilökohtaisesti allekirjoitettuina. Kortin voit tulostaa tästä linkistä:

http://www.sininentulevaisuus.fi/wp-content/uploads/2017/06/Kannattajakortti_A4_W.pdf

Täytä ja allekirjoita kortti, ja lähetä se alla olevaan postiosoitteeseen. Voit tietenkin tulostaa useammankin kortin, ja kerätä allekirjoituksia myös ystäviltäsi. Kortin allekirjoittaminen ei liitä sinua tulevan puolueen jäseneksi, vaan mahdollistaa ainoastaan puolueen rekisteröimisen. Kortin voi allekirjoittaa, vaikka olisi jonkin toisen puolueen jäsen.

Jos tarvitset kortteja valmiiksi tulostettuna tai sinulla on muuta kysyttävää, kirjoita siitä sähköpostiosoitteeseen kannattajakortit@sininentulevaisuus.fi

Kiitos! Uusi poliittinen voima, ilon ja toivon liike, on laitettu alulle.

Postiosoite:

Jussi Niinistö, 00102 Eduskunta

 

Kenraali Fan Changlong vieraili Suomessa

Kiinan kansantasavallan keskussotilaskomission varapuheenjohtaja kenraali Fan Changlong teki Suomeen 14.-16. kesäkuuta 2017 virallisen vierailun, jota isännöin.

Vierailun aikana keskustelimme maidemme kahdenvälisistä suhteista sekä Aasian ja Euroopan alueiden turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Fan tapasi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja tutustui puolustusvoimien toimintaan. Ohjelmassa oli myös kunniakomppanian tarkastaminen Kaartin korttelin sisäpihalla.

Kuvat: Puolustusministeriö

Sininen tulevaisuus

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän tulevan puolueen nimeksi on annettu Sininen tulevaisuus.

Ryhmämme jäsenet ovat perustaneet yhdistyksen, joka on tarkoitus rekisteröidä puolueeksi. Kannattajakorttien kerääminen alkaa pian: kokoon on saatava 5 000 kannattajaa, jotta puolue voidaan merkitä puoluerekisteriin.

Myös eduskuntaryhmän nimi vaihtuu Siniseksi tulevaisuudeksi.

Nimi Sininen tulevaisuus kuvastaa vakautta, rauhaa, uudistusmielisyyttä, tuloksellisuutta ja isänmaallisuutta. Ruotsinkielinen nimi on suora käännös Blå framtiden, ja englanninkielinen nimi puolestaan Blue reform eli sininen uudistus.

Sininen tulevaisuus tulee puolueena uudistamaan Suomea jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. Uskomme, että valtioiden tulee olla itsenäisiä toimijoita kansainvälisessä maailmassa. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy minkäänlaista ihmisvastaisuutta.