Aihearkisto: puolustuspolitiikka

Aamupäiväni mediassa

Aamu alkoi Ylen aamu-tv:ssä, jossa olin keskustelemassa puolustusministeri Wallinin roolista hallituksen puolustusvoimauudistuksessa. Mukana keskustelussa olivat myös puolustusvaliokunnan jäsenet Thomas Blomqvist, Tuula Väätäinen ja Timo Heinonen. Yle myös uutisoi aamulla kommenteistani ohjelmassa.

Seuraavaksi olin samaisesta aiheesta haastateltavana MTV 3:n Huomenta Suomessa.

Myös Ykkösaamussa keskustelimme Ilkka Kanervan ja Seppo Kääriäisen kanssa Wallinin tilanteesta. Osuutemme alkaa 22 minuutin kohdalta.

Otimme tänään myös europarlamentaarikko Sampo Terhon kanssa kantaa Wallinin ja koko hallituksen erehdykseen puolustusvoimauudistuksen esittelyn yhteydessä. Kannaottomme on luettavissa blogistani ja asiasta on tänään uutisoinut jo ainakin Turun Sanomat ja Demari.

Wallin, Katainen ja absoluuttinen fakta

Julkaisen alla olevan kirjoituksen yhdessä europarlamentaarikko Sampo Terhon kanssa.

Puolustusministeri Wallin on puolustusvoimauudistuksineen purjehtinut myrskyn silmään. Pahinta ei enää ole uudistuksen sinänsä ikävä sisältö, vaan miten asia on eduskunnalle ja koko kansalle esitetty.

Varuskuntien lakkautuslistan julkistamista odotellessa kaikki kyllä arvasivat, ettei RKP:n puolustusministeri esitä Dragsvikin toimintojen siirtämistä muualle – se on osa politiikkaa, ja RKP:n edunvalvontapolitiikka hakee tunnetusti vertaistaan.

Ministeri Wallinin ja koko hallituksen suuri erehdys alkoi vasta siitä, kun he väittivät ratkaisun olevan epäpoliittinen. Etenkään kielipolitiikalla ei muka ollut mitään vaikutusta päätökseen.

Vanhojen puolueiden maailmassa epätosi muuttuu todeksi, jos kaikki yhdessä päättävät leikkiä, että epätosi onkin totta. Vanha kertomus keisarin vaatteista eletään Suomessa toteen päivittäin, ja juuri kielipolitiikan suhteen aivan erityisen usein. Kun yleishyödyllisiä järkiperusteita yhden pienpuolueen edunvalvonnalle ei kerta kaikkiaan ole, täytyy vain yhdessä leikkiä, että niitä on.

”Maan tapaa” noudattaen Wallin puolusti harjoitettua kielipolitiikkaa kuvitteellisin perustein. Poikkeukselliseksi tilanne muuttui, kun Perussuomalaisten päättäväisen oppositiotyön ansioista saimme todisteet, että hallituksen julkisesti antamat perustelut olivat epätosia. Perussuomalaiset haluavat kitkeä tällaiset ”maan tavat”, joita myös viime vaalikaudella paljastui riittämiin.

Kaikesta huolimatta pääministeri Katainen on ilmoittanut yhä tukevansa Wallinia. Tämä ei ole yllättävää, onhan Katainen kielipoliittisesti yhtä sitoutunut kuin Wallinkin. Katainen ei muun muassa noudattanut edes oman puolueensa päätöstä luopua pakkoruotsista.

Lisäksi Katainen on puolustusvoimauudistuksessakin Walliniin sidoksissa. Pääministeri itse sanoi vielä karkauspäivänä välikysymyskeskustelun yhteydessä, että päätös Dragsvikin säilyttämisestä oli yksinomaan puolustuksellisesti perusteltu, eikä mikään muu vaikuttanut asiaan. Pääministerin mukaan tämä on ”absoluuttinen fakta”.

Nyt on selvää, ettei tuokaan lausunto pitänyt paikkaansa. Ainoa jäljelle jäävä ”absoluuttinen fakta” on, että puolustusministeri Wallin tietoisesti johti harhaan eduskuntaa ja suomalaisia, ja pääministeri Katainen tukee häntä tässä.

Wallinin uskottavuus mennyttä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kevätkokoustanut tänään. Kokous jatkuu huomenna. Reagoimme heti Ylen uutiseen, jossa puolustusministeri Stefan Wallin tunnusti kielipolitiikan vaikuttaneen Dragsvikin varuskunnan säilymiseen. Keskustelu velloo ja ties mihin vielä johtaa, mutta ohessa kannanottomme.

Ministeri Wallinin uskottavuus mennyttä

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ministeri Wallin on myöntänyt kielipolitiikan vaikuttaneen Dragsvikin varuskunnan säilytyspäätökseen puolustusvoimauudistuksen yhteydessä. Tähän asti ministeri Wallin on antanut ymmärtää, että kielipolitiikalla ei ole ollut mitään vaikutusta, vaan syyt Dragsvikin säilyttämiselle olivat puhtaasti maanpuolustukselliset. Helsingissä koolla oleva Perussuomalaisten eduskuntaryhmä toteaa, että ministerin uskottavuus on mennyt ja kehottaa tätä vetämään asiasta johtopäätöksensä.

Itse puolestani totesin myöhemmin illalla MTV3:n uutisille, että aika monessa maassa ministeri on pienemmästäkin eronnut.

Rynnäkkökiväärejä ei tuhota!

Puolustusministeri Stefan Wallin vastasi kirjalliseen kysymykseemme koskien puolustusvoimien rynnäkkökiväärien massatuhoamista. Kysyimme Perussuomalaisten puolustusvaliokunnan jäsenten Ismo Soukolan ja Pentti Oinosen kanssa mitä hallitus aikoo tehdä puolustusvoimien sodan ajan reservin koon supistamisen seurauksena poistoon joutuneville itäsaksalaisille ja kiinalaisille rynnäkkökivääreille ja onko harkittu osan myymistä, sarjatulitoiminto pitävästi poistettuna, vastuullisille suomalaisille aktiivireserviläisille?

Vastauksen mukaan rynnäkkökiväärit on aikomus säilyttää varastoituna sodan ajan käyttöä varten. Tämä on erinomainen uutinen.

Alla ministerin vastaus kokonaisuudessaan.

”Puolustusvoimilla on aikomus pitää itäsaksalaiset ja kiinalaiset rynnäkkökiväärit sodan ajan käyttöä varten varastoituna. Rauhan aikana käytössä ovat kotimaassa valmistetut rynnäkkökiväärit.

Nykyinen rynnäkkökiväärikalusto säilyy käyttökelpoisena noin vuoteen 2035 asti, jolloin myös nykyinen patruunavarasto vanhentuu. Tätä ennen – 2020-luvun alkupuolella – on päätettävä rynnäkkökiväärien käytön jatkamisesta tai uuden aseen hankkimisesta. Aseiden hävittämisestä tai korvaamisesta ei ole tehty päätöksiä.

Puolustusvoimien varustuksen, kuten rynnäkkökiväärien, elinkaari suunnitellaan siten, että varustuksen käytettävyys säilyy mahdollisimman pitkään ja varustuksen käyttöarvo tulee hyödynnettyä ennen elinkaaren loppumista. Rynnäkkökiväärien elinjakson suunnittelussa otetaan huomioon rynnäkkökiväärien tekniset ominaisuudet, tulevaisuuden joukkojen kokoonpanot ja suorituskykytarpeet, valtion talouden asettamat mahdollisuudet uusintahankintoihin sekä yleisen aseteknologian kehittyminen seuraavien 10-20 vuoden aikana. Elinkaaren suunnittelussa on tiedostettu, että aseita voi olla sodan ajan vahvuuteen nähden ns. ylivahvuudessa joukkojen suorituskyvyn varmistamiseksi. Sodan ajan tarpeiden ylittäviä rynnäkkökiväärejä vaihdetaan käytössä kuluneisiin ja rikkoontuneisiin aseisiin, jolloin korjaamiseen ei tarvitse käyttää tarpeettomasti voimavaroja.

Puolustusvoimat ei ole harkinnut rynnäkkökiväärien muuttamista kertatuliaseiksi ja myymistä aktiivireserviläisille. Asia ei ole ajankohtainen, koska nykyinen asemäärä on toistaiseksi tarkoitus säilyttää.

Kun aseita tulee poistettavaksi puolustusvoimien käytöstä, tehdään niiden jälkikäsittelystä, so. romuttamisesta, museoinnista tai myymisestä tapauskohtaisesti päätökset materiaalin hylkäyksen yhteydessä. Päätökset aseiden hylkäyksestä ja niiden jälkikäsittelystä tehdään voimassa olevien päätöksen tekoa koskevien ohjeiden mukaisesti puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä.”

Upseerit Perussuomalaisten linjoilla

Helsingin Sanomat uutisoi tänään laajasta ja kattavasta kyselytutkimuksesta, jonka lehti teki yhdessä Upseeriliiton kanssa. Tulokset paljastavat, että upseerit ovat Perussuomalaisten kanssa pitkälti samoilla puolustuspoliittisilla linjoilla.

Enemmistö upseereista (peräti 71 %) jakaa Perussuomalaisten huolen siitä, että hallituksen suunnitteleman puolustusvoimauudistuksen ja rajujen leikkausten jälkeen Puolustusvoimat ei enää kykene puolustamaan koko maata. Tulokset ovat muutenkin hätkähdyttäviä: kyselyyn vastanneista upseereista 88 prosenttia on sitä mieltä, että Puolustusvoimien sodan ajan suorituskyky heikkenee seuraavien neljän vuoden aikana. Samalla vain 17 prosenttia vastanneista katsoo Suomen poliittisen johdon toimineen onnistuneesti.

Perussuomalaiset ja upseerit ovat yhtä mieltä myös siitä, että turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen valtion ensimmäinen tehtävä. Maamme poliittinen johto on epäonnistunut työssään, kun se on halukas tinkimään sekä ulkoisesta että sisäisestä turvallisuudesta.

Perussuomalaiset eivät vastusta Puolustusvoimien uudistamista sinällään, mutta puolustusvoimauudistus hallituksen päättämässä muodossa on pelkkä leikkausohjelma, joka asettaa vakavasti kyseenalaiseksi yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen perustuvan maanpuolustusratkaisumme.

Puolustusvaliokunnan Perussuomalaisten jäsenten Jussi Niinistön, Pentti Oinosen ja Ismo Soukolan tiedote 14.3.2012.

Välikysymyksestä äänestettiin

Puolustusvoimauudistusta käsitelleestä Perussuomalaisten välikysymyksestä äänestettiin eduskunnassa tänään. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 106-69.

Perussuomalaisten esittämän epäluottamuslauseen puolesta äänestivät Keskustan eduskuntaryhmä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä erotettu kahden miehen Vasenryhmä. Hallitusrintama siis piti, mutta parin edustajan poissaolo äänestyksestä mietitytti ja käytäväpuheista päätellen antanee aihetta jälkipuheisiin asianomaisten kotimaakunnissa.

Alla äänestystulos edustajittain. Työ jatkuu!

Ahvenjärvi Sauli /kd Jaa Myller Riitta /sd Jaa
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr Jaa Myllykoski Jari /vas Jaa
Alatalo Mikko /kesk Poissa Mäkelä Outi /kok Jaa
Anttila Sirkka-Liisa /kesk Poissa Mäkinen Tapani /kok Jaa
Arhinmäki Paavo /vas Jaa Mäkipää Lea /ps Ei
Autto Heikki /kok Jaa Mäkisalo-Ropponen Merja /sd Jaa
Backman Jouni /sd Jaa Männistö Lasse /kok Jaa
Blomqvist Thomas /r Jaa Mäntylä Hanna /ps Ei
Brax Tuija /vihr Jaa Mäntymaa Markku /kok Jaa
Eerola Juho /ps Ei Mölsä Martti /ps Ei
Eestilä Markku /kok Jaa Nauclér Elisabeth /r Jaa
Elomaa Ritva /ps Ei Niikko Mika /ps Ei
Eloranta Eeva-Johanna /sd Jaa Niinistö Jussi /ps Ei
Feldt-Ranta Maarit /sd Jaa Niinistö Ville /vihr Jaa
Filatov Tarja /sd Jaa Nylander Mikaela /r Jaa
Gestrin Christina /r Jaa Nylund Mats /r Jaa
Grahn-Laasonen Sanni /kok Poissa Oinonen Pentti /ps Ei
Gustafsson Jukka /sd Jaa Ojala-Niemelä Johanna /sd Jaa
Guzenina-Richardson Maria /sd Jaa Orpo Petteri /kok Jaa
Gästgivars Lars Erik /r Jaa Paasio Heli /sd Jaa
Haapanen Satu /vihr Jaa Paatero Sirpa /sd Jaa
Haavisto Pekka /vihr Jaa Packalén Tom /ps Ei
Hakkarainen Teuvo /ps Poissa Palm Sari /kd Jaa
Halla-aho Jussi /ps Ei Paloniemi Aila /kesk Ei
Harkimo Leena /kok Jaa Pekkarinen Mauri /kesk Ei
Hautala Lasse /kesk Ei Pekonen Aino-Kaisa /vas Jaa
Heikkilä Lauri /ps Ei Pelkonen Jaana /kok Jaa
Heinonen Timo /kok Jaa Peltonen Tuula /sd Poissa
Hemmilä Pertti /kok Jaa Piirainen Raimo /sd Poissa
Henriksson Anna-Maja /r Jaa Pirttilahti Arto /kesk Ei
Hiltunen Rakel /sd Jaa Puumala Tuomo /kesk Ei
Hirvisaari James /ps Ei Rajamäki Kari /sd Poissa
Holmlund Anne /kok Jaa Rantakangas Antti /kesk Ei
Hongisto Reijo /ps Ei Rauhala Leena /kd Jaa
Huovinen Susanna /sd Jaa Ravi Pekka /kok puhemiehenä Poissa
Häkämies Jyri /kok Jaa Rehula Juha /kesk Ei
Ihalainen Lauri /sd Jaa Reijonen Eero /kesk Ei
Immonen Olli /ps Ei Risikko Paula /kok Jaa
Jalonen Ari /ps Ei Rossi Markku /kesk Ei
Jaskari Harri /kok Poissa Rundgren Simo /kesk Poissa
Jokinen Kalle /kok Jaa Ruohonen-Lerner Pirkko /ps Ei
Joutsenlahti Anssi /ps Ei Räsänen Päivi /kd Jaa
Jungner Mikael /sd Jaa Saarakkala Vesa-Matti /ps Ei
Jurva Johanna /ps Ei Saarikko Annika /kesk Ei
Juvonen Arja /ps Ei Saarinen Matti /sd Jaa
Jääskeläinen Jouko /kd Jaa Salolainen Pertti /kok Jaa
Jääskeläinen Pietari /ps Ei Salonen Kristiina /sd Jaa
Kaikkonen Antti /kesk Poissa Sankelo Janne /kok Poissa
Kalli Timo /kesk Ei Sarkomaa Sari /kok Jaa
Kalliorinne Risto /vas Jaa Sasi Kimmo /kok Poissa
Kalmari Anne /kesk Ei Satonen Arto /kok Jaa
Kanerva Ilkka /kok Jaa Savola Mikko /kesk Ei
Kantola Ilkka /sd Jaa Sinnemäki Anni /vihr Jaa
Karhu Saara /sd Jaa Sipilä Juha /kesk Ei
Kari Mika /sd Jaa Skinnari Jouko /sd Jaa
Karimäki Johanna /vihr Jaa Soini Timo /ps Ei
Katainen Elsi /kesk Ei Soininvaara Osmo /vihr Jaa
Katainen Jyrki /kok Poissa Soukola Ismo /ps Ei
Kataja Sampsa /kok Jaa Stubb Alexander /kok Poissa
Kauma Pia /kok Jaa Suutari Eero /kok Poissa
Kerola Inkeri /kesk Ei Taimela Katja /sd Jaa
Kettunen Pentti /ps Ei Tainio Hanna /sd Jaa
Kiljunen Anneli /sd Jaa Thors Astrid /r Poissa
Kiuru Krista /sd Jaa Tiainen Eila /vas Jaa
Kiuru Pauli /kok Jaa Tiilikainen Kimmo /kesk Ei
Kivelä Kimmo /ps Ei Toivakka Lenita /kok Jaa
Kiviniemi Mari /kesk Ei Toivola Jani /vihr Jaa
Kiviranta Esko /kesk Ei Tolppanen Maria /ps Ei
Kokko Osmo /ps Ei Tolvanen Kari /kok Jaa
Komi Katri /kesk Ei Torniainen Ari /kesk Ei
Kontula Anna /vas Jaa Tossavainen Reijo /ps Ei
Kopra Jukka /kok Jaa Tuomioja Erkki /sd Jaa
Korhonen Martti /vas Jaa Tuppurainen Tytti /sd Jaa
Korhonen Timo V. /kesk Poissa Turunen Kaj /ps Ei
Koskela Laila /ps Ei Tuupainen Kauko /ps Ei
Koskinen Johannes /sd Jaa Tynkkynen Oras /vihr Jaa
Kumpula-Natri Miapetra /sd Jaa Tölli Tapani /kesk Ei
Kurvinen Esko /kok Jaa Uotila Kari /vas Jaa
Kuusisto Merja /sd Jaa Urpilainen Jutta /sd Jaa
Kyllönen Merja /vas Poissa Vahasalo Raija /kok Poissa
Kymäläinen Suna /sd Jaa Wallin Stefan /r Jaa
Kärnä Jukka /sd Jaa Wallinheimo Sinuhe /kok Poissa
Kääriäinen Seppo /kesk Ei Vapaavuori Jan /kok Jaa
Lapintie Annika /vas Jaa Vehkaperä Mirja /kesk Ei
Lauslahti Sanna /kok Jaa Vehviläinen Anu /kesk Ei
Lehti Eero /kok Jaa Wideroos Ulla-Maj /r Jaa
Lehtomäki Paula /kesk Poissa Viitamies Pauliina /sd Jaa
Leppä Jari /kesk Ei Viitanen Pia /sd Jaa
Lindström Jari /ps Ei Vikman Sofia /kok Jaa
Lindtman Antti /sd Jaa Virkkunen Henna /kok Poissa
Lintilä Mika /kesk Ei Virolainen Anne-Mari /kok Jaa
Lipponen Päivi /sd Jaa Virtanen Erkki /vas Jaa
Lohela Maria /ps Ei Virtanen Pertti /ps Ei
Lohi Markus /kesk Ei Vähämäki Ville /ps Ei
Louhelainen Anne /ps Ei Väätäinen Juha /ps Ei
Maijala Eeva Maria /kesk Ei Väätäinen Tuula /sd Jaa
Matikainen-Kallström Marjo /kok Jaa Yrttiaho Jyrki /vr Ei
Mattila Pirkko /ps Ei Zyskowicz Ben /kok Jaa
Modig Silvia /vas Poissa Östman Peter /kd Jaa
Mustajärvi Markus /vr Ei