Aihearkisto: ulkopolitiikka

Kävin Georgiassa

Suomen ja Georgian puolustusministerit. Kuva: MoD GE

Kävin työvierailulla Georgiassa 30.-31.10.2017. Vierailun isäntänä toimi Georgian puolustusministeri Levan Izoria. Kyseessä oli virallinen vastavierailu: Izoria vieraili Suomessa tammikuussa 2017.

Suomen-vierailullaan Izoria tutustui Suomen asevelvollisuusjärjestelmään. Nyt myös Georgia on palaamassa yleiseen asevelvollisuuteen.

Työvierailuni aikana keskustelin Izorian kanssa maidemme kahdenvälisistä suhteista, Mustanmeren turvallisuustilanteesta sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyvistä asiakokonaisuuksista. Tapasin myös Georgian presidentti Giorgi Margvelashvilin sekä pääministeri Giorgi Kvirikashvilin.

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö aktiivista

Osallistuin 24.10.2017 Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen järjestämään Hanakäräjät-keskustelutilaisuuteen. Paikalla oli myös Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist. Hanakäräjien teemana oli Puolustus ja turvallisuus uudessa ajassa – suomalainen ja ruotsalainen näkökulma Euroopassa tapahtuvaan kehitykseen ja Itämeren alueeseen.

Tilaisuudessa pitämässäni puheessa käsittelin Suomen ja Ruotsin kahdenvälistä puolustusyhteistyötä. Kuten tiedämme, tälle yhteistyölle on vankka tuki – niin kansalaisten kuin poliitikkojenkin.

Yhteistyö Ruotsin kanssa tähtää Itämeren alueen turvallisuuden sekä maidemme puolustuksen vahvistamiseen. Parhaillaan syvennämme yhteistyötä kattamaan operatiivisen suunnittelun kaikissa tilanteissa. Puolustusselonteon mukaan esimerkkejä näistä tilanteista voisivat olla alueellisen koskemattomuuden turvaaminen tai YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisen kollektiivisen itsepuolustusoikeuden harjoittaminen. Tämä on vahva kirjaus ja selkeä signaali. Tämän tyyppisellä toiminnalla korotamme yhdessä sotilaallisen voimankäytön kynnystä.

Muun muassa operatiivisen yhteistyön mahdollistamiseksi oikeudellisia kysymyksiä tarkastellaan kummassakin maassa. Suomessa viime kesänä voimaantulleet lakimuutokset mahdollistavat yhteistyön tiivistämistä entisestään. Yksi näistä muutoksista on Puolustusvoimien uusi kolmas tehtävä: kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen.

Usein kysytään, voisivatko Suomi ja Ruotsi solmia puolustusliiton. Asialla on omat kannattajansa ja vastustajansa. Minusta kuitenkin on tällä hetkellä tärkeintä keskittyä käytännön tekemiseen, muun muassa yhteisen harjoittelun muodossa. Sitä kautta kehitämme kyvyn toimia yhdessä. Venäläistä sananlaskua vapaasti lainaten: praktiikka on pumagaa tärkeämpää.

Suomen ja Ruotsin käytännön tason puolustusyhteistyö on aktiivista. Ilmavoimien osalta reilu viikko sitten päättynyt Ruska 17 on tästä oiva esimerkki. Ruotsalaiset ilma-alukset osallistuivat harjoitukseen sekä ilmapuolustustehtäviä harjoittelevien joukkojen osana että niiden vastaosastoina. Toinen hyvä esimerkki harjoitusyhteistyöstä on Ruotsin puolustusvoimien syyskuussa järjestämä Aurora 17 -pääsotaharjoitus, johon Suomen puolustusvoimat osallistui maa-, meri- ja ilmavoimien harjoitusjoukoilla.

Myös Suomessa olisi perusteltua järjestää Auroran tapaan iso harjoitus, johon muut maat voisivat osallistua. Siinä voitaisiin testata esimerkiksi kykyä vastaanottaa ulkomaista sotilaallista apua.

Aurora-harjoitukseen tutustumassa

Kuva: Puolustusministeriö

Olin työvierailulla Ruotsissa 19.-20.9.2017 puolustusministeri Peter Hultqvistin kutsumana. Vierailun ohjelmaan kuului kahdenvälisten neuvotteluiden lisäksi tutustumista Ruotsin Aurora 2017 -harjoitukseen Gotlannissa.

Aurora 2017 -harjoitus on Ruotsin puolustusvoimien pääsotaharjoitus, johon osallistuu Ruotsille tärkeitä kumppanimaita, mukaan lukien Suomi. Meidän osaltamme harjoituksen tavoitteena on kehittää Suomen ja Ruotsin välistä sekä kansainvälistä sotilaallista yhteistoimintaa. Lisäksi pyrkimyksenä on kehittää suomalaisten osaamista monikansallisessa ympäristössä kansallisen puolustuksen vahvistamiseksi.

Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, voitaisiinko myös Suomessa järjestää samantapainen kansainvälinen sotaharjoitus. Iltalehdelle antamassani haastattelussa  totesin, että prosessi on liikkeellä ja aiheesta keskustellaan vielä eri instansseissa.

Mikäli kansainvälinen harjoitus päätettäisiin järjestää, se vaatisi pitkäjänteistä suunnittelutyötä ja yhteydenottoja kumppanimaihin – samalla tavalla kuin Ruotsin Aurora-harjoitus on syntynyt. Käytännössä järjestelyt veisivät ainakin pari vuotta.

Lisää tietoa Aurora-harjoituksesta Puolustusvoimien julkaisemalla videolla:

https://youtu.be/_EfMvlRMazk?list=PLD2166C2C898428E4

Pohjoismaiden neuvoston tilaisuudessa Helsingissä

Helsingissä järjestettiin 12.9.2017 Pohjoismaiden neuvoston Pyöreän pöydän tilaisuus, jonka teemana oli puolustuspoliittinen yhteistyö, Nordefco. Pidin tilaisuudessa puheen, jossa käsittelin pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehitysnäkymiä sekä Suomen Nordefco -puheenjohtajuutta. Suomi on tänä vuonna toiminut Nordefcon puheenjohtajamaana.

Puheessani totesin turvallisuuspolitiikan muutoksen näkyvän Suomen puheenjohtajakauden painopisteissä. Tavoitteenamme on entistä tarkemmin seurata ja analysoida lähialueillamme tapahtuvaa muutosta ja varautua sen aikaansaamiin haasteisiin.

Kerroin myös, että puheenjohtajuuskaudellamme on tehty kaksi uutta käytännön yhteistyöaloitetta huoltovarmuuteen ja yhteiskunnan kriisinkestokykyyn liittyen. Molemmat ovat kriittisiä tekijöitä myös Suomen puolustukselle.

Maailmalla Pohjoismaat ovat kiinnostava kumppani, sillä me panostamme turvallisuuteen. Meillä on maine alueellisen turvallisuuden tuottajina – ei kuluttajina. Tästä maineesta kannattaa pitää kiinni.

Puhe on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.defmin.fi/puheet

 

Puolustusministerien kokouksessa Tallinnassa

Osallistuin 6.-7. syyskuuta 2017 EU:n puolustusministerien epäviralliseen kokoukseen Tallinnassa.

Kokouksen työistuntojen aiheina ovat EU CYBRID 2017 -harjoitus sekä Sahelin ja Afrikan sarven turvallisuushaasteet YTPP-operaatioiden näkökulmasta. Puolustusministerien ja ulkoministerien yhteislounaalla keskustelua käytiin pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä sekä EU:n puolustusrahastosta.

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö etenee

Annoin Verkkouutisille haastattelun koskien Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä, jonka kehittämisessä otetaan jatkuvasti käytännön askeleita. Ilma- ja merivoimista alkanut harjoitteluyhteistyö on levinnyt pikku hiljaa myös maavoimiin. Kuten puolustusselonteossakin todetaan, yhteistyön kehittämiselle ei voi asettaa rajoja. Pyrkimyksenä on kattaa operatiivinen suunnittelu kaikissa tilanteissa.

Sekä Suomessa että Ruotsissa on viime vuosien aikana tehostettu puolustuksen valmiutta. Meillä on panostettu muun muassa asevelvollisiin ja käytöstä poistuvien suorituskykyjen korvaamiseen sekä kehitetty tiedustelu- ja kyberpuolustuskykyjä. Myös sodanajan joukkojen määrää nostetaan. Ruotsissa on puolestaan päätetty lisäyksistä puolustusmäärärahoihin ja puolustusvoimien kykyjen lisäämisestä. Ruotsi on myös palauttamassa asevelvollisuuden rajatusti. Tätä seikkaa täytyy ilolla tervehtiä, sillä seurauksena saadaan volyymiä myös maavoimien harjoitteluun. Tällä hetkellä Ruotsin maavoimat ovat olleet verraten pienet verrattuna Suomeen, mutta tulevaisuudessa harjoittelussa päästään pidemmälle.

Maidemme välisestä nopeasti edenneestä puolustusyhteistyöstä on kiittäminen myös Ruotsin nykyisen puolustusministerin Peter Hultqvistin sitoutumista asiaan. Puolustusyhteistyön eteneminen on joskus myös henkilökemioista kiinni, ja hänen kanssaan yhteistyötä on ollut erittäin helppoa tehdä. Suomen kannalta on ollut edullista, että meillä on ollut ruotsalainen puolustusministeri, joka on ollut vilpittömästi kiinnostunut Suomi-yhteistyöstä.

Kommentoin Verkkouutisille myös Ruotsin ja Venäjän tämän syksyn suuria sotaharjoituksia.

Venäjän Zapad-harjoitukset ulottuvat Barentsinmereltä Itämerelle saakka, ja niihin osallistuu virallisen venäläisilmoituksen mukaan 12 700 sotilasta. Todellinen määrä voi kuitenkin olla jopa kymmenkertainen, koska joukkoja on jaettu samanaikaisiin rinnakkaisharjoituksiin.

Samaan aikaan Ruotsi järjestää Aurora 17 –sotaharjoituksen, johon osallistuu noin 19 000 ruotsalaissotilasta ja joukkoja Tanskasta, Virosta, Suomesta, Ranskasta, Liettuasta, Norjasta ja Yhdysvalloista. Lisäksi on käynnissä syyskuun 8. päivänä alkava Itämeren monikansallinen Northern Coasts -merisotaharjoitus. Itämerellä tulee siis totisesti olemaan liikennettä.

Mediassa maalailluista uhkakuvista huolimatta tiiviin harjoitussyksyn riskit liittyvät lähinnä mahdollisiin väärinymmärryksiin tai onnettomuuksiin, joiden todennäköisyys on tavallista korkeampi, kun samalla alueella operoi runsaasti joukkoja eri maista. Vaikea nähdä, että kukaan erityisesti provosoisi harjoittelua – uskon, että kaikki harjoituksiin osallistuvat maat haluavat viedä harjoitukset kunnialla läpi ilman ongelmia, joista voisi koitua eskalaation vaara.