Yliopistojen vastinrahoituksen oikeudenmukaisuus

KIRJALLINEN KYSYMYS

Yliopistojen vastinrahoituksen oikeudenmukaisuus

Eduskunnan puhemiehelle

Vuoden 2010 alusta astui voimaan yliopistouudistus. Yhtenä osana uudistusta yliopistot voivat nyt saada valtiolta vastinrahaa: yliopistot saavat valtiolta 2,5-kertaisena sen summan, jonka ne onnistuvat keräämään yksityisiltä lahjoittajilta. Lahjoituksilla kartutetaan peruspääomaa, ja yliopistot voivat käyttää peruspääoman tuottoja toimintaansa. Vastinraha annetaan yliopistoille varsinaisen valtionrahoituksen lisäksi.

Valtioneuvosto jakoi 10. maaliskuuta 2011 vastinrahaa ensimmäisen kerran julkisoikeudellisille yliopistoille yhteensä 175 miljoonaa euroa. Kaksi ruotsinkielistä yliopistoa, Åbo Akademi ja Svenska handelshögskolan, saivat valtiolta yhteensä 60 miljoonaa euroa eli 34 prosenttia jaetun vastinrahoituksen kokonaissummasta. Vastinrahoitusta opiskelijaa kohden sai ylivoimaisesti eniten Svenska handelshögskolan, jolle maksettiin 13 700 euroa opiskelijaa kohden. Toiseksi eniten opiskelijaa kohden sai Åbo Akademi, 4 500 euroa.

Ruotsinkieliseen yliopisto-opetukseen on tunnetusti varattu aloituspaikkoja yli väestöosuuden. Yliopistokoulutus ei kohtele Suomessa kieliryhmiä tasapuolisesti. Vastinrahoituksen jakautuminen näyttää kärjistävän kieliryhmien epätasa-arvoa entisestään.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko valtioneuvosto tietoinen yliopistojen vastinrahoituksen epäsuhtaisesta jakaantumisesta suomen- ja ruotsinkielisten yliopistojen kesken ja mitä se aikoo tehdä tämän koulutuksellisen tasa-arvo-ongelman ratkaisemiseksi?

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2011

Jussi Niinistö /ps