Keskustelu puolustusvoimauudistuksesta jatkuu

Torstaina 9. helmikuuta eduskunnan kevätistuntokauden ensimmäisen suullisen kyselytunnin aiheina olivat puolustusvoimat ja kuntauudistus. Esitin ensimmäisen kysymyksen puolustusministeri Wallinille. Tässä otteita pöytäkirjasta
 
Jussi Niinistö/ps:  Arvoisa puhemies! Puolustusvoimauudistuksen linjaukset julkistettiin eilen. Suomea puolustetaan tulevaisuudessa pienemmillä joukoilla. Uudistus toteutetaan samaan aikaan, kun hallitus ajaa armeijan armottomalle säästökuurille. Kertausharjoitukset käytännössä lopetetaan, varusmiesten maastovuorokausia vähennetään, Hornetit pysyvät hangaarissa ja merivoimien alukset satamissa. Ja varuskuntia – niitä suorastaan massalakkautetaan. Lisäksi Puolustusvoimien henkilöstöstä ja materiaalihankinnoista leikataan tavalla, joka koettelee itsenäisen puolustuskykymme uskottavuutta. Ei riitä, että hoemme keskenämme “Meillä on uskottava puolustus, meillä on jatkossakin uskottava puolustus”, vaan myös muiden maiden on päädyttävä tähän tulokseen.
 
Kysyn asianomaiselta ministeriltä: miksi tämä Suomen puolustuskyvyn selkeä lasku toteutettiin hallitusohjelman vastaisesti ilman parlamentaarista valmistelua sekä ilman laajaan turvallisuuskäsitteeseen perustuvan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon viitekehystä?

Puolustusministeri Stefan Wallin:  Arvoisa puhemies! Edustaja Niinistö kuvaa aika osuvalla tavalla sitä hyvinkin haasteellista maastoa, missä tätä uudistusta nyt tällä hetkellä tehdään. Täytyy muistaa, että tämä puolustusvoimauudistuksen tarve todettiin jo itse asiassa vuoden 2009 selonteon valmistelun yhteydessä mutta silloin taloustilanne näytti sen verran hyvältä, että johtopäätöksiä ei silloin vielä vedetty. Nyt hallitusohjelman yhteydessä sovittiin puolustusvoimauudistuksesta. Se olisi ollut tulossa siis joka tapauksessa nimenomaan rakenteellisena uudistuksena, mutta sen toteuttaminen kävi vaikeammaksi, kieltämättä, sen jälkeen, kun tähän kylkeen vielä liitettiin tämä hallitusohjelman säästöpäätös. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä rakenteellinen uudistus on tehtävä aika nopeasti, jotta nämä hallitusohjelman tarkoittamat säästöt saadaan käyttöön vuoteen 2015 mennessä ja siitä eteenpäin. Siihen asti olemme suhteellisen vaikeassa tilanteessa, koska joudumme tilapäisesti laskemaan puolustuskykyä muun muassa kertausharjoituksien aika matalan tason kautta, mutta tämä tehdään sen takia ja sillä edellytyksellä, että voimme vuodesta 2015 eteenpäin (Puhemies koputtaa) palauttaa toiminnan normaalitasolle.

Tätä uudistusta on valmisteltu puolustuskorttelissa elikkä Kaartin korttelissa. Sitä on seurannut kontaktiryhmä, (Puhemies koputtaa) joka on koostunut jokaisen eduskuntaryhmän jäsenistä. Se on saanut tietoa (Puhemies koputtaa) kaikista vaiheista, ja tällä tavalla on myöskin noudatettu hallitusohjelman tarkoittamaa kirjainta.

Jussi Niinistö/ps:  Arvoisa puhemies! Hallitusohjelma on merkittävä paperi, sen on hyväksynyt eduskunnan enemmistö. Puolustusvoimain uudistaminen ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle ohjelman mukaisesti. Ei ollut aitoa parlamentaarista valmistelua. Hallitus ja kenraalit viittasivat kintaalla eduskunnalle, josta ollaan tekemässä nyt kumileimasinta. Edellisen selonteon käsittelyn yhteydessä silloinen puolustusvaliokunta totesi, että Puolustusvoimien alueellisella läsnäololla, siis varuskunnilla, on paitsi merkittävä maanpuolustustahtoa nostattava myös taloudellinen vaikutus ja että esimerkiksi sotilassoittokunnilla on tärkeä rooli linkkinä kansalaisiin ja maanpuolustustahtoon. Nyt tälläkin pyyhittiin pöytää.

Kysynkin ministeri Wallinilta: Miten käy politiikan uskottavuuden? Mitä puolustusvoimauudistusta koskevia asioita ylipäätään on tulossa eduskunnan käsittelyyn? Eikö tämän mittaluokan asioita kannattaisi käsitellä laajasti juuri täällä eduskunnassa? Siksi jätämmekin välikysymyksen huomenna.

Puolustusministeri Stefan Wallin: Arvoisa puhemies! Tämä puolustusvoimauudistus tosiaankin on valmisteltu hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan toimeksiannon mukaisella tavalla. Tämä toimeksianto annettiin syksyllä presidentin läsnä ollessa, ja sen mukaan valmistelu eteni hallituksen toimesta Puolustusvoimien ja puolustusministeriön yhteistyönä. Samaan yhteyteen perustettiin ulko- ja turvallisuuspoliittisen Utvan päätöksellä tämä kontaktiryhmä, johon jokainen eduskuntaryhmä on osallistunut omalla panoksellaan. Tällä tavalla on annettu tietoa ihan reaaliajassa siitä, missä mennään, minkä tyyppisten haasteiden edessä olemme, ja tällä tavalla myöskin eduskuntaryhmät ovat päässeet mukaan tähän prosessiin.

Samalla hallitusohjelma myöskin lupaa, ja se on tulossa, turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa. Sen valmistelu lähtee toden teolla liikkeelle nyt kevään aikana, ja se annetaan sovitulla tavalla eduskunnalle syksyllä, minkä yhteydessä myöskin tämä rakenneuudistus kytketään tähän selontekoon, jolloin ne muodostavat kokonaisuuden.