Kotihoidon tuen leikkaaminen

Päiväkoteja tarjotaan turhan voimallisesesti ainoana varhaiskasvatuksen vaihtoehtona. Mielestäni perheillä pitää olla valinnanvaraa: joillekin sopii päiväkoti, joillekin perhepäivähoito ja joillekin kotihoito.

Päiväkodeissa tehdään hienoa työtä, mutta asiantuntijoiden mukaan kotihoito tai kodinomainen perhepäivähoito sopii paremmin alle kolmivuotiaille. Näitä pienelle ihmiselle hyviä hoitomuotoja on yhteiskunnan syytä tukea nykyistä enemmän, semminkin kun ne ovat kustannustehokkaita.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitus on leikkaamassa kotihoidon tukea. Se herätti paljon porua ja poiki Keskustalta tänään välikysymyksenkin. Itse allekirjoitin jo pari päivää sitten kansanedustaja Arja Juvosen laatiman keskustelualoitteen aiheesta, joka ohessa blogini lukijoille tiedoksi. Palaan asiaan lähitulevaisuudessa.

Kotihoidon tuen leikkaaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitus suunnittelee kotihoidon tuen keston lyhentämistä nykyisestä kolmesta vuodesta kahteen vuoteen. Lyhentämisellä pyritään tukimenojen leikkaamiseen sekä lisäämään työn tarjontaa ohjaamalla naisia kotihoidosta entistä aikaisemmin töihin. On myös esitetty ajatus, että nopeampi työelämään siirtyminen parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja tasa-arvoistaisi miesten ja naisten välistä palkkakehitystä. Kotihoidon tuen keston lyhentämisen tuottamaksi säästöksi on arvioitu 30-40 miljoonaa euroa vuodessa.

Nykyisellään kotihoidon tuki vaikuttaa monien lapsiperheiden talouteen ja parantaa hyvinkin erilaisten arjen haasteiden kanssa kamppailevien vanhempien mahdollisuutta järjestää lasten hoito omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla. Kaksivuotiaista lapsista reilu kolmannes hoidetaan kotihoidon tuen avustamana, yksivuotiaista noin kaksi kolmannesta on tuen piirissä. Kotihoidon tuen käyttäminen vähenee nopeasti lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

Väestöliiton lapsiperheille tekemien kyselytutkimusten mukaan suosituinta on hoitaa alle kolmivuotiasta lasta kotona. Tätä haluaisi jopa kaksi kolmasosaa kaikista vanhemmista. Kotihoito ja ajanvietto lasten kanssa näiden ensimmäisten ikävuosien aikana nähdään tärkeänä tukena lapsen kehitykselle ja sijoituksena parempaan tulevaisuuteen. Perheiden kokemukset viittaavat siihen, että päivähoitoon siirtyminen palvelee lapsen tarpeita ja kehitystä parhaiten juuri kolmivuotiaana. Vuoden 2010 perhebarometrin mukaan pienten lasten vanhemmat toivoivatkin korotusta tukeen, eivät sen keston lyhentämistä.

Julkisuudessa esiintynyt kotihoidon tuen keston lyhentämisen säästöperustelu on syytä kyseenalaistaa. Lapsen hoitaminen päiväkodissa on selvästi kalliimpaa kuin kotona. Lisäksi leikkaus kohdistuisi rasittamaan jo muutenkin vaikeuksissa olevien kuntien taloutta. Työvoiman tarjonnan ja verotulojen lisäämisen tavoitteen kannalta on muistettava, että suomalaisten naisten ja vanhempien työssäkäyntiasteet ovat jo nyt Euroopan korkeimpia.

Kotihoidon tuki on osa perhepolitiikkaa, jolla on pyrittävä lisäämään lapsiperheiden ja perheelliseksi haluavien hyvinvointia ja luottamusta tulevaisuuteen. Se on nähtävä myös osana laajempaa perhe-elämän ja kuntapalveluiden kokonaisuutta, joka tukee hyvinvoinnin kehittymistä pitkällä aikavälillä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun kotihoidon tuesta ja sen mahdollisen leikkaamisen vaikutuksista.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2012

Arja Juvonen /ps
Jari Lindström /ps
Anne Louhelainen /ps
Mika Niikko /ps
Johanna Jurva /ps
Vesa-Matti Saarakkala /ps
Pentti Oinonen /ps
Kaj Turunen /ps
James Hirvisaari /ps
Jussi Halla-aho /ps
Jussi Niinistö /ps
Juho Eerola /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Timo Soini /ps
Lea Mäkipää /ps
Pirkko Mattila /ps
Laila Koskela /ps
Ritva Elomaa /ps
Osmo Kokko /ps
Tom Packalén /ps
Lauri Heikkilä /ps
Pentti Kettunen /ps
Olli Immonen /ps
Reijo Tossavainen /ps
Reijo Hongisto /ps
Hanna Mäntylä /ps
Anssi Joutsenlahti /ps

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *