Vaaliteemat esiin!

Kunnallisvaalit lähestyvät. Ehdokkaita asettavien ryhmien on aika kertoa vaaliteemoistaan. Jokaisella puolueella on oma valtakunnallinen vaaliohjelmansa, mutta etenkin paikalliset painotukset kiinnostavat kuntalaisia.

Nurmijärven Perussuomalaisilla on kuusi pääteemaa tulevissa vaaleissa. Ensinnäkin haluamme, että kuntamme on jatkossakin itsenäinen, yhtenäinen ja yhteistyökykyinen. Liitoksella Keski-Uudenmaan suuntaan emme näe työssäkäyntiin, asiointiin, palveluihin tai liikenneyhteyksiin perustuvaa pohjaa. Jos Nurmijärvelle ehdotettu pakkoliitos tai pilkkominen toteutuu, merkitsee se lähipalveluiden ja -demokratian kuihduttamista ilman taloudellisia säästöjä.

Toiseksi puolustamme peruspalveluita. Terveyskeskus-, päivähoito-, koulu- ja vanhuspalveluiden kaltaisten palveluiden on oltava laadukkaita ja kohtuullisen lähellä kuntalaisia. Riittävillä liikunta- ja kulttuuripalveluilla on myös merkitystä hyvinvoinnille. Päättäväisellä toiminnalla ehkäisemme terveysongelmia ja syrjäytymistä.

Kolmanneksi haluamme kiinnittää enemmän huomiota ikäihmisiin, sillä tulevaisuuden haasteista suurimpia on varautuminen ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarpeen kasvuun. Jokaiselle on turvattava arvokas vanhuus. On panostettava enemmän esimerkiksi omaishoitoon. Toisaalta ikäihmiset ovat vapaaehtoistyön voimavara.

Neljäs teemamme on joukkoliikenne, jonka käyttö on Nurmijärvi-lipun uudistamisen myötä ollut kasvussa. Suunta on mielestämme oikea, ja nuorisolippu kannatettava. Liityntäpysäköinnin järjestämisessä taajamissamme ja Kivenkyydin tehostamisessa reuna-alueilta on kuitenkin vielä työtä puhumattakaan kevyen liikenteen väylistä. Klaukkalan ohikulkutie on vihdoinkin saatava, eikä raideyhteyttä saa unohtaa.

Viides teema on talous. Kunnan investoinnit on mielestämme laitettava tärkeysjärjestykseen, jotta liialliselta velkaantumiselta ja veronkorotuksilta vältyttäisiin. Talouden tasapainossa pitämisen kannalta uusien työpaikkojen luominen on tärkeää. Nurmijärven edullista sijaintia on hyödynnettävä. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Nurmijärven on tärkeää käyttää oman kunnan yritysten palveluja aina kun niitä on kilpailukykyisesti tarjolla. Lähiruoan käyttöä on edistettävä.

Kuudenneksi teemaksi nostamme turvallisuuden.Perussuomalaisethaluavat olla rakentavalla tavalla kehittämässä Nurmijärveä, jossa kaikkien – lapsista aikuisiin, vanhuksista vammaisiin, paljasjalkaisista vastamuuttaneisiin – on turvallista elää. Nurmijärvemme on hallitusti kasvava ja kehittyvä kunta, joka kunnioittaa juuriaan ja kulttuuriperintöään mutta on avoimesti ja tiiviisti yhteydessä pääkaupunkiseutuun.

Nurmijärven Perussuomalaiset ry

Tero Arteli
puheenjohtaja

Jussi Niinistö
varapuheenjohtaja

Elina Viitala
sihteeri

Maiju Tapiolinna
vaalivastaava

Yhteiskirjoitus Nurmijärven Uutisissa 22.8.2012.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *