Poliisipisteet säilytettävä

Poliisihallinnon rakenneuudistusta pohtinut sisäasiainministeriön työryhmä antoi elokuun lopussa esityksensä poliisitoimeen kohdistuvista noin 30 miljoonan euron vuosittaisista säästöistä. Työryhmän esitys sisältää suunnitelman yhdistettävistä poliisilaitoksista. Sen sijaan lakkautettavien poliisiasemien tai poliisin asiointipisteiden määrää tai sijaintia ei kerrota. Julkisuudessa kuitenkin huhutaan, että lista lakkautettavaksi suunnitelluista pisteistä olisi jo olemassa.

Uudenmaan neljän poliisilaitoksen päälliköt ovat arvioineet julkisuudessa, että Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella sulkeminen uhkaa Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven toimipisteitä. Etenkin nurmijärveläisten asiointi vaikeutuisi tällöin huomattavasti, kun esimerkiksi lupa-asioissa olisi lähdettävä Hyvinkäälle tai Järvenpäähän, joihin joukkoliikenneyhteydet ovat osin puutteelliset. Poliisin asiointipisteet ovat pääsääntöisesti auki vain kello 16:een saakka, joten tavallisen, työssäkäyvän ihmisen asiointi palvelupisteellä hankaloituisi huomattavasti. Näin monen asiointipisteen sulkeminen tiiviisti asutetulla Keski-Uudellamaalla aiheuttaisi myös väistämättä jäljelle jäävien pisteiden ruuhkautumista, mikäli niiden resursseja ei kasvateta.

Jätin tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelen, milloin lista lakkautettavista asiointipisteistä julkaistaan ja miten poliisin asiointipisteiden riittävä määrä aiotaan turvata Keski-Uudellamaalla. Asianomaisen ministerin on vastattava kysymykseen kolmen viikon kuluessa.

Alla kysymys kokonaisuudessaan.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Poliisin asiointipisteiden lakkautusuhka Keski-Uudellamaalla

Eduskunnan puhemiehelle

Poliisihallinnon rakenneuudistusta pohtinut sisäasiainministeriön työryhmä antoi elokuun lopussa esityksensä poliisitoimeen kohdistuvista säästöistä. Työryhmän esittämillä toimilla tähdätään yhteensä noin 30 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin. Suurimmat säästöt saadaan suunnitelmien mukaan poliisilaitoksia yhdistämällä ja toimipisteitä lakkauttamalla. Toimitilakulujen osuus säästöistä on viitisen miljoonaa euroa.

Poliisitoimeen kohdistuvia säästöjä perustellaan ensisijaisesti hallinnon keventämisellä. Samalla kuitenkin uskotellaan, etteivät kansalaisten saamat palvelut oleellisesti heikkene. Näin on vakuuttanut muun muassa sisäasiainministeri Päivi Räsänen.

Työryhmän esitys sisältää suunnitelman yhdistettävistä poliisilaitoksista. Sen sijaan lakkautettavien poliisiasemien tai poliisin asiointipisteiden määrään tai sijaintiin ei vielä ole otettu tarkempaa kantaa. Julkisuudessa kuitenkin huhutaan, että lista lakkautettavaksi suunnitelluista pisteistä olisi jo olemassa. Tämä herättää kansalaisten keskuudessa epävarmuutta ja huolta omien lähipalveluiden säilymisen puolesta.

Esimerkiksi Uudenmaan neljän poliisilaitoksen päälliköt ovat arvioineet (Helsingin Sanomat 23.8.2012), että Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella sulkeminen uhkaa Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven toimipisteitä.

Etenkin nurmijärveläisten asiointi vaikeutuisi tällöin huomattavasti. Kunta on pinta-alaltaan laaja, eikä se sijaitse radan varressa, kuten muut Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen toimipisteet. Mikäli Nurmijärven toimipiste lakkautetaan, on esimerkiksi lupa-asioissa lähdettävä joko Hyvinkäälle tai Järvenpäähän, joihin voi syrjäkyliltä kertyä matkaa kymmeniä kilometrejä. Kun puutteellisten joukkoliikenneyhteyksien lisäksi poliisin asiointipisteet ovat pääsääntöisesti auki vain kello 16:een saakka, hankaloituu tavallisen, työssäkäyvän ihmisen asiointi palvelupisteellä huomattavasti.

Huomioon on otettava myös se, että näin monen asiointipisteen sulkeminen tiiviisti asutetulla Keski-Uudellamaalla aiheuttaisi väistämättä jäljelle jäävien asiointipisteiden ruuhkautumista, mikäli niiden resursseja ei kasvateta. Jo nyt Keski-Uudenmaan poliisin toimipisteissä on siinä määrin ruuhkaa, että aselupa-asiat on henkilöstövoimavarojen puutteen vuoksi jouduttu lokakuun alusta alkaen keskittämään Järvenpäähän. Myös Helsingin, Vantaan ja Espoon poliisin lupapalvelupisteet ovat niin pahoin ruuhkautuneita, että niistä ei ole odotettavissa apua mahdollisten uusien ruuhkien purkamisessa. 

Asukkaiden lisäksi toimipisteiden säilyttäminen on tärkeää myös kentällä työskentelevän poliisihenkilöstön jaksamisen, kaluston huollon ja tutkinnan sujuvuuden kannalta. Kenttähenkilöstö tarvitsee tauko- ja lepotilaa ja kalusto huolto- ja säilytyspaikan. Tälläkin hetkellä tällaisista tiloista on puutetta. Mikäli toimipisteitä lakkautetaan, on poliisiviranomaisten mukaan lisäksi odotettavissa, että tutkinta-ajat pitenevät.
Yksi poliisiorganisaation arvoista on palveluperiaate. Se ei näytä toteutuvan – ei ainakaan, mikäli poliisihallinnon rakenneuudistusta pohtineen työryhmän suunnitelmat toteutuvat.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Milloin hallitus aikoo julkaista listan suljettavista poliisiasemista ja poliisin asiointipisteistä, millä perusteilla suljettavat asemat ja asiointipisteet valitaan sekä miten hallitus aikoo turvata asiointipisteiden riittävän saavutettavuuden Keski-Uudellamaalla?

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2012

Jussi Niinistö /ps

One thought on “Poliisipisteet säilytettävä”

  1. Palvelupisteiden sulkemisia perustellaan säästöillä, tosiasiassa kyse on kustannusten siirtämisestä asiakkaille, jotka joutuvat kulkemaan pitempiä matkoja palvelupisteeseen.

    Epäilen myös, miten kustannuslaskelmissa huomioidaan esim. pidentyneet putkakyyditykset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *