Kotihoidontuen pilkkominen ongelmallista

Hallitus sai vastattavakseen opposition yhteisen välikysymyksen kotihoidontuen korvamerkitsemisestä puoliksi äidille ja isälle. Pilkkomispäätös on verhottu tasa-arvon kaapuun, mutta todellisuudessa se on enemmänkin ideologinen kannanotto päiväkotien paremmuuden puolesta.

Mielestäni päiväkoteja tarjotaan turhan voimallisesti ainoana varhaiskasvatuksen vaihtoehtona. Päiväkodeissa tehdään hyvää työtä, mutta lukuisten asiantuntijoiden mukaan kotihoito sopii paremmin alle kolmivuotiaille. Tällaiseen pienelle ihmiselle hyväksi havaittuun hoitomuotoon on panostettava, ei leikattava. Mikäli toinen vanhemmista ei syystä tai toisesta voi pitää osuuttaan kotihoidontuesta, on se ennen kaikkea lapselta pois.

Muutoksen varjolla hallitus haluaa patistella pikkulasten äitejä nopeammin palkkatöihin veroja maksamaan. Nykyisessä taloustilanteessa kaikilla äideillä ei kuitenkaan ole työpaikkaa, johon palata, jolloin he siirtyvät vuotta aiemmin kotihoidontuelta kalliimmalle työttömyyskorvaukselle. Ja mikäli isä jää kotiin, on työmarkkinoilta aivan yhtä lailla yksi ihminen poissa, eikä veroja kerry yhtään sen enempää kuin nykytilanteessa.

Uudistuksen toteutuessa lastenhoidon menot kasvavat todennäköisesti nykyisestä, kun pienet lapset viedään aiemmin kodin ulkopuolelle hoitoon. Esimerkiksi Nurmijärvellä kotihoidontuen puolittaminen maksaisi kunnalle pahimmillaan miljoonia, sillä suuri osa kunnan kaksivuotiaista on kotihoidossa. Jos puoletkin heistä siirtyisi sisaruksineen päiväkotiin, tarkoittaisi se satojen uusien päiväkotipaikkojen perustamista. Päivähoidossa oleva lapsi maksaa kunnalle arviolta 11 000 euroa vuodessa, kun kotihoidossa olevaa lasta tuetaan vuodessa vajaalla kolmasosalla tuosta summasta.

Mikäli kotihoidontuki pilkotaan, monen perheen kohdalla puolet siitä jää käyttämättä. Käytännössä vain suurituloiset voivat vapaasti valita, kumpi vanhemmista jää hoitamaan lapsia. Pienituloisten on tehtävä valinta taloudellisin perustein: kotiin jää se, jolla on pienemmät tulot. Pätkätyöputkessa olevalle kotiin jääminen tietäisi töiden loppua. Entä pienyrittäjäisät – miten he voisivat jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan?

Myös muita kysymyksiä on avoinna: Menettävätkö yksinhuoltajat automaattisesti vuoden kotihoidontuesta? Miten kotihoidontuki jaetaan, jos vanhemmat eroavat ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta?

Vaikuttaa siltä, että hallituksen pääasiallinen tavoite on käytännössä lyhentää kotihoidontukea vuodella. Sitä hallitus yritti jo aiemmin, mutta joutui perääntymään. Toivottavasti päätös pyörretään tälläkin kertaa, sillä perheillä on säilytettävä vapaus päättää itsenäisesti pienten lastensa hoidosta. Vanhemmat kyllä tietävät, mikä omalle lapselle ja omaan tilanteeseen parhaiten sopii.

Kolumni julkaistu Nurmijärven Uutisissa 29.9.2013.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *