Pakkoruotsin poistamisaloitteen käsittelyyn vauhtia

Julkisuudessa turhan vähälle huomiolle jäi joulun alla Åbo Akademin ja Tampereen sekä Turun yliopistojen yhteistyössä tekemä tutkimus, joka kartoitti suomalaisten mielipiteitä ruotsin kielestä.

Peräti kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että ruotsin kielen opiskelun pitäisi olla vapaaehtoista. Selvästi yli puolet oli lisäksi sitä mieltä, että koulussa olisi hyödyllisempää opiskella jotain muuta kieltä kuin ruotsia.

Tutkimus on jälleen yksi osoitus siitä, että valtaosa Suomen kansasta antaa tukensa kielivapaudelle. Pakkoruotsista luopumista kannattaa myös nykyisen eduskunnan enemmistö – ainakin, jos vaalikonevastauksiin on luottaminen.

Perussuomalaiset tervehtii tuoretta tutkimustulosta ilolla. Olemme johdonmukaisesti kannattaneet pakkoruotsista luopumista. Perusteluja on monia.

Ensiksi on todettava, että pakkoruotsi ei ole ikimuistoinen. Se syntyi vuonna 1968 sovitussa peruskoulu-uudistuksessa, joka teki ruotsista kaikille pakollisen oppiaineen toisen vieraan kielen opetuksen lisäksi.

Kyse on pian puoli vuosisataa kestäneestä yhteiskunnallisesta kokeilusta, jolla ruotsinkielisten palveluja ei ole saatu turvattua.

Toiseksi, maamme kilpailukyvyn kannalta on tärkeää osata suuria maailmankieliä. Ruotsin opiskelu vie aikaa maailmanlaajuisesti hyödyllisempien kielten opiskelulta.

Kolmanneksi, vapaaehtoisuus edistäisi kielirauhaa ja parantaisi suomen- ja ruotsinkielisten välejä.  Kielivapaus myös todennäköisesti parantaisi ruotsin kielen nykyisiä – kauniisti sanottuna kehnoja – oppimistuloksia.

Viime keväänä eduskunnan käsittelyyn saatiin kansalaisaloite, joka ehdottaa ruotsin kielen muuttamista vapaaehtoiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla. Aloitteen on allekirjoittanut yli 60 000 kansalaista.

Aloite lähetettiin sivistysvaliokuntaan, josta sitä ei vieläkään ole tuotu eduskunnan täysistuntoon. Toivoa sopii, että valiokunta laittaa käsittelyyn vauhtia ja tuo asian äänestykseen pikimmiten. Sillä mikäli aloitetta ei käsitellä ennen eduskuntavaaleja, se raukeaa, kuten käy kaikille muillekin käsittelemättä jääneille esityksille.

Herääkin epäilys, halutaanko aloitetta tarkoituksella viivyttää sivistysvaliokunnassa, jotta nykyinen, pakkoruotsin poistamista periaatteessa kannattava eduskunta ei ehdi asiasta äänestää. Joka tapauksessa perussuomalaiset aikoo jatkaa asian ajamista.

Kolumni julkaistu Lännen Median lehdissä 31.1.2015.