Ei tarvetta Sarviniemen pakkolunastamiselle

Suomen valtiolla ei ole tarvetta Taipalsaaren Sarviniemen alueen pakkolunastukseen. Maanomistajat ovat hyväksyneet Metsähallituksen tekemän tarjouksen Sarviniemen maa-alueista 16.7.2015. Olen tyytyväinen, että asia ratkesi vapaaehtoisin kaupoin.

Sarviniemen alue on Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueen melualueella. Kyseiselle alueelle on aiemmin haettu ranta-asemakaavaa, jossa alueelle olisi kohdistettu merkittävää loma-asuntojen lisärakentamista. Ranta-asemakaava ei saanut lainvoimaa, koska ympäristöviranomaisen lausunnossa aluetta ei pidetty melun ja luontoarvojen vuoksi soveliaana ehdotettuun käyttötarkoitukseen.

Vapaaehtoisia kauppoja tehdään jatkuvasti vuosittain hyvässä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Puolustusministeriö on johdollani tulevaisuudessakin valmis kaikin lain suomin keinoin turvaamaan puolustushallinnon tärkeät tarpeet.