Pakolaiskriisi vaikuttaa turvallisuustilanteeseemme

Olin Ra­dio Hel­sin­gin Ta­sa­val­lan haas­tat­te­lus­sa keskustelemassa mm. pa­ko­lais­ti­lanteesta ja si­itä, vai­kut­ta­vat­ko Eu­roo­pas­sa liik­ku­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mas­sat Suo­men tur­val­li­suus­ti­lan­tee­seen.

Näkemykseni mu­kaan vai­kut­ta­vat, ja totesin aiheesta mm. seuraavaa:

”Jo nyt on käy­nyt il­mi si­säi­sen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta joi­ta­kin on­gel­mal­li­sia piir­tei­tä, jot­ka liit­tyvät tä­hän maa­han­muut­toon. On viit­tei­tä tai oi­keas­taan tie­toa­kin sii­tä, et­tä maa­han on saa­pu­nut hen­ki­löi­tä, joil­la on yh­teyk­siä ter­ro­ris­ti­seen toi­min­taan, muun muas­sa ISIS-jär­jes­töön”.

Koko oh­jel­ma on kuunneltavissa pod­cas­ti­na täältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *