Täydennyspoliisi otettava käyttöön

Täydennyspoliisijärjestelmä perustettiin vuonna 1995 poliisilain uudistamisen yhteydessä. Sitä ei kuitenkaan ole kyetty kehittämään toimivaksi ja poliisin toimintaa poikkeusoloissa tukevaksi järjestelmäksi. Asiaa on käsitelty viimeksi sisäministeriön asettamassa täydennyspoliisityöryhmässä, joka jätti loppuraporttinsa helmikuussa 2015. Raportin analyysi on karu: täydennyspoliisijärjestelmä on olemassa teoriassa, mutta ei käytännössä.

Täydennyspoliisille nähdään selkeä tarve normaalioloista poikkeavissa häiriötilanteissa. Tällaisena tilanteena on mainittu poliisilain perusteluissa mm. Suomeen suuntautuvat poikkeuksellisen suuret pakolaisvirrat, jotka edellyttäisivät erillisten järjestelykeskusten perustamista. Näiden keskusten toiminnan turvaamiseen voitaisiin käyttää täydennyspoliisia. Lisäksi täydennyspoliisia on kaavailtu niihin puolustusvoimien rauhan aikana antamiin virka-aputehtäviin, joihin puolustusvoimat eivät kykene yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa omien tehtäviensä ohella.

Viime hallituskaudella toiminut työryhmä päätyi suosittamaan täydennyspoliisijärjestelmän jatkamista. Sen mukaan poliisi tarvitsee oman reservinsä, jota ei voida yhtäkkiä synnyttää. Järjestelmään on kuitenkin tehtävä muutoksia, ettei tosiasiallinen valmius jää paikallistason varaan. Työryhmän mielestä täydennyspoliisin on oltava käytettävissä myös tietyissä tehtävissä normaalioloissa.

Työryhmä suositteli, että jatkossa rekrytoinnin olisi kohdistuttava aktiivisiin reserviläisiin. Puolustusministerinä kannatan tätä ajatusta. Puolustusvoimien reservissä on merkittävä joukko sotilaspoliisikoulutuksen saaneita reserviläisiä, jotka ovat kokonaismaanpuolustuksen kannalta erinomainen joukko täydennyspoliisin tehtäviin. Heidän kouluttamisensa täydennyspoliisiksi olisi yhteiskunnan resurssien kannalta kustannustehokkainta.

Täydennyspoliiseiksi valikoituvat reserviläiset tulee valita viranomaisyhteistyönä puolustusvoimien ja poliisin kesken. Näin varmistetaan kummankin organisaation kannalta paras mahdollinen tulos. Täydennyspoliisien vuosittainen täydennyskoulutus voidaan keskittää Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle ja se voidaan lukea hyväksi korvaavina kertausharjoituspäivinä.

Poliisiasiat kuuluvat luonnollisesti sisäministeriön vastuulle, mutta haluan puolustusministerinä tarjota auttavan käden sisäisen turvallisuuden sektorille. Poliisi tarvitsee oman reservinsä yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin ja tässä meillä puolustushallinnossa on mahdollisuus auttaa.

Aiheesta kirjoittivat mm. Yle, Turun Sanomat ja Aamulehti.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *