Valmiutta kehitetään

Kuva: Puolustusvoimat
Kuva: Puolustusvoimat

Pidin tänään 215. maanpuolustuskurssin avajaisissa puheen, jossa pohdin Suomen kykyä vastata turvallisuusympäristön nopeisiin muutoksiin.

Kansalliseen turvallisuuteen kohdistuva uhkien kirjo on kiistatta monipuolistunut. Sama suuntaus on nähtävissä myös sotilaallisissa uhkissa. Kyberhyökkäykset, informaatio-operaatiot ja muut hybridisodankäyntiin liittyvät epätavanomaiset keinot ovat tulleet osaksi keinovalikoimaa. Sodan kuvassa tapahtunutta muutosta ei voida sivuuttaa olankohautuksella.

Yleiseen asevelvollisuuteen ja kokonaismaanpuolustukseen perustuva puolustusratkaisumme tuottaa meille vakavasti varteenotettavan kyvyn vastata perinteiseen sotilaalliseen uhkaan. Liikekannallepanoon perustuvan järjestelmämme valmiutta reagoida toimintaympäristössämme tapahtuviin nopeisiin muutoksiin on kuitenkin syytä kehittää.

Puolustusvoimissa tämä on ymmärretty. Ensimmäisiin toimenpiteisiin valmiuden kehittämiseksi on jo ryhdytty. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että valmiuden merkittävä parantaminen edellyttäisi huomattavia taloudellisia lisäresursseja. Nykyisessä taloustilanteessa se ei ole helppo yhtälö.

Taloudellisista haasteista huolimatta voidaan reagointikykyämme parantaa muilla, jopa kustannusneutraaleilla keinoilla. Yksi mahdollisuus on palveluksessa olevien varusmiesten nykyistä laajempi käyttö valmiustehtäviin. Myös kertausharjoituksiin liittyviä säädöksiä, esimerkiksi aikarajoja, tulisi tarkistaa. Puolustusvoimien valmiuden kehittämisen ohella meidän on arvioitava myös eri viranomaisten roolia ja tehtäviä maanpuolustuksessa.

Hallitusneuvotteluissa todettiin, että puolustusjärjestelmämme kehittämistarpeita koskevan perusteellisen arvion tekeminen edellyttää erillisen, puolustuskysymyksiin keskittyvän selonteon laatimista. Tämä prosessi käynnistyi runsas kaksi viikkoa sitten tekemälläni päätöksellä. Selonteossa tullaan tarkastelemaan muuttuneen toimintaympäristön Suomen puolustukselle asettamia vaatimuksia. Sodankäynnin kehitystä peilataan puolustuksemme nykytilaan ja arvioidaan meihin tulevaisuudessa kohdistuvia uhkia. Näiden arvioiden pohjalta selonteko tuottaa perusteet puolustuskyvyn ylläpitoon, kehittämiseen ja käyttöön liittyville pitkän tähtäimen poliittisille linjauksille.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

JK Aamulehdessä oli tänään kaksikin juttua, jotka käsittelivät asevelvollisten taitojen hyödyntämistä ja
maavoimien helikopterihankintoja.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *