Taksit olennainen osa liikennekaarta

Keskustelu liikennekaaresta käy kuumana. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä oli valtiovarainministeri Orpon haastattelu Kauppalehdessä 8.9.2016. Median tehtävänä on hakea eriäviä näkökulmia puolueiden ja erityisesti hallituspuolueiden välillä. Eroavaisuuksia on lopulta melko vähän.

Kaikki kolme hallituspuoluetta haluavat purkaa sääntelyä, uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia. Tästä on kyse myös suomalaisen liikenteen uudistamisessa; enemmän tehokkuutta, parempia palveluja ja pienemmin julkisin varoin.

Liikennekaari on mittava hanke, joka on tehtävä taiten ja oikea-aikaisesti. Muutoin menetämme hyvät nykyiset palvelut ilman, että uudet ovat käytettävissä.

Perussuomalaiset arvostaa suomalaista taksialaa ja suomalaista yrittäjyyttä yleensä. Tästä syystä taksialan sääntelyn uudistaminen on tehtävä siten, ettei lainsäätäjän toimesta heikennetä alan palvelutasoa missään osassa Suomea eikä vaikeuteta yrittäjien liiketoimintaa.

Liikennekaaren osalta juuri taksialan sääntelyn muuttaminen on herättänyt eniten keskustelua. Joillekin Uberin tulon mahdollistaminen suomalaisille markkinoille on tärkeämpää kuin nykyisten yrittäjien toimeentulon turvaaminen. Uber on laillinen yhtiö Suomessa, mutta Uberin maailmalla harjoittama liiketoiminta ei ole Suomessa laillista.  Mielestäni Uber voi harjoittaa taksiliikennettä samoin periaattein Suomen lain mukaan kuin muutkin suomalaiset taksiyrittäjät.

Perussuomalaiset haluaa edistää liikennekaarta ja tukea liikenne- ja viestintäministeri Bernerin työtä sen valmistumiseksi. Mielestämme taksialan sääntelyn sisällyttäminen osana liikennekaarta on olennaista.