Jehovan todistajien vapautuslaki historiaan

Eduskunnassa keskusteltiin 25.9.2018 hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan kumottavaksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annettu laki.

Pitämässäni esittelypuheenvuorossa kerroin ensin hieman kyseisen vapautuslain taustasta. Jehovan todistajien vapautuslaki säädettiin 1980 luvulla ensisijaisesti käytännöllisistä ja humanitäärisistä, ei niinkään oikeudellisista syistä. Jehovan todistajat kieltäytyivät tuolloin ehdottomasti sekä varusmies että siviilipalveluksesta ja lähes kaikki niin sanotut totaalikieltäytyjät olivat Jehovan todistajia. Totaalikieltäytyjät tuomittiin suhteellisen pitkiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Vapautuslaki oli jo säädettäessä ristiriidassa silloin voimassa olleen hallitusmuodon yhdenvertaisuutta ja maanpuolustusvelvollisuutta koskevien säännösten kanssa. Sen vuoksi laki säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina.

Puheenvuorossani totesin, että vapautuslain säätämisen taustalla olleet olosuhteet ovat 1980-luvun jälkeen monelta osin muuttuneet. Siviilipalvelus on täysin erotettu Puolustusvoimien toiminnasta, ja samalla Jehovan todistajien suhtautuminen siviilipalveluksen suorittamiseen on muuttunut merkittävästi myönteisemmäksi. Jehovan todistajat ovat tuoneet hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä selkeästi esiin, etteivät he yhteisönä estä ketään suorittamasta siviilipalvelusta eikä sen suorittamisesta aiheudu Jehovan todistajalle minkäänlaisia kielteisiä seurauksia. Niitä olosuhteita, joiden takia vapautuslaki aikanaan on säädetty, ei siis ole enää olemassa.

Vapautuslaki syrjii kaikkia muita asevelvollisia asettamalla yhden uskonnollisen vakaumuksen parempaan asemaan muihin vakaumuksiin nähden. Se ei ole tätä päivää.

Vapautuslain ongelmallisuus on noussut esiin myös viimeaikaisessa totaalikieltäytymistä koskevassa oikeuskäytännössä, joka entisestään korostaa tarvetta lainsäädännön välittömälle korjaamiselle. Vapautuslain kumoaminen on syrjivän tilanteen korjaamiseksi mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista selvästi ongelmattomin – se poistaisi tehokkaasti yhdenvertaisuusongelman turvaten samalla yleisen asevelvollisuuden ja sen kautta Puolustusvoimien kyvyn tuottaa Suomen puolustuskyvyn edellyttämät joukot.

Salikeskustelussa hallituksen esitys sai ilahduttavan laajaa kannatusta yli puoluerajojen. Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen nähtiin tärkeänä ja perusteltuna etenkin yhdenvertaisuusnäkökulmasta katsottuna.

Keskustelu on kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan sivuilla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *