Vapaaehtoinen maanpuolustus turvataan uudessa aselaissa

Uusi aselaki on tänä vuonna herättänyt paljon huolta. Aselain taustalla on EU:n asedirektiivin muutos, jolla pyritään estämään aseiden päätymistä vääriin käsiin. Sisäministeriön ensimmäisessä lakiesityksessä oli kuitenkin rutkasti Suomi-lisää, eli kiristyksiä jo entuudestaan tiukan direktiivin ja olemassa olevan lainsäädännön päälle. Tuo lakiesitys olisi merkittävästi haitannut etenkin reserviläisyhdistysten toimintaa. Tästä aivan oikeutetusti monet järjestöt ja kansalaiset lausuntopalautteessaan huomauttivat. Heidän äänensä on kuultu.

Reserviläistoiminta on keskeistä Suomen turvallisuudelle ja maanpuolustukselle. Ampumataidon ja muun osaamisen aktiivinen harjoittaminen kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteydessä on kansallisen turvallisuutemme ydinaluetta, jota ei tule missään nimessä hankaloittaa.

Suomalaiset reserviläiset tietävät kyllä, miten järeämpiäkin aseita käsitellään turvallisesti ja järkevässä tarkoituksessa. Heitä ei ole mitään syytä suitsia ylimääräisellä sääntelyllä. Tämän ymmärtävät Siniset, ja tämän taivutimme myös hallituskumppanit näkemään.

Olemme hallituksessa tehneet hartiavoimin työtä aselain parantamiseksi. Nyt käsiteltävä laki on rutkasti alkuperäistä parempi. Saimme lakiin reserviläispoikkeuksen, joka mahdollistaa raskaampienkin aseiden hankinnan sijoituskelpoisille reserviläisille poikkeusluvalla. Lisäksi saimme sen läpi kaikkein laajimmassa muodossaan, eli jopa 900 000 suomalaista reserviläistä voi yhä aktiivisesti ylläpitää ampumataitojaan ilman ylimääräisiä ongelmia.

Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle on myös varmistettu mahdollisuus hankkia valmiusharjoituksissa tarvittavaa raskaampaa asekalustoa, kuten pitkiä itselataavia keskisytytteistä patruunaa ampuvia kertatuliaseita ja kapasiteetiltaan yli 10 patruunan latauslaitteen yhdistelmiä.

Työn jäljiltä lopputuloksena on järkevämpi ja reilumpi aselaki, jossa on huomioitu Suomen maanpuolustuksen erityispiirteet. Reserviläistoimintaa ei vaikeuteta eikä puolustuksen toimintakyvyn edellytyksiä heikennetä.

On silti todettava suoraan, että Euroopan parlamentin tasolla direktiiviin tehdyt tiukennukset eivät Suomen tai suomalaisten aseharrastajien kannalta ole erityisen tarpeellisia. Minä en olisi koko asedirektiiviä laatinut. Suomen tasolla teimme silti sen, minkä voimme, jotta laki ei asettuisi kansallisen turvallisuuden edellyttämän ampumaharjoittelun tielle. Siinä me onneksi onnistuimme.

Kirjoitus on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 8.11.2018.