Sotilaskurinpitomenettelyä voidaan yhä kehittää

Puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen liittyvien syytteiden tultua julki on hyvä hieman avata myös ns. sotilaskurinpitojärjestelmää, koska se on harvalla varusmiespalvelusta suorittamattomalle siviilille tuttu.

Sen tarkoituksena on varmistaa matalampi kynnys puuttua sotilaiden epäasialliseen käyttäytymiseen, koska sodan aikana on voitava luottaa joukkojen toiminnan kurinalaisuuteen. Perusta sille on luotava jo rauhan ajan koulutuksessa.

Varusmiehiä ja henkilökuntaa koskevat samat vaatimukset.  Puolustusvoimien sisällä esitutkintatoimivalta on pienemmissä jutuissa joukko-osastoilla ja vaativammissa esitutkinnoissa pääesikunnalla. Vakavimmat jutut siirretään poliisille. Toimintaa säätelee esitutkintalain lisäksi laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa.

Esitutkintojen määrät ovat olleet jo useamman vuoden nousussa. Kyse on toiminnan tehostumisesta, mutta myös siitä, että kynnys puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen niin Puolustusvoimissa kuin muuallakin yhteiskunnassa on laskenut.

Tutkintaa hoitaa korkeimpiin upseereihin kohdistuvissa jutuissa ja vakavimmissa rikosepäilyissä aina pääesikunnan oikeudellinen osasto. Se on suorittanut nyt myös julkisuudessa olleiden Karjalan lennoston komentajaa ja ilmavoimien komentajaa koskevat esitutkinnat. Sen johto ja tutkinnanjohtajat sekä poliisitaustaiset tutkijat ovat siviilivirkamiehiä eivätkä sotilaskäskyjärjestelmän piirissä. Tämän on katsottu osaltaan takaavan entistä paremmin järjestelmän toimivuuden.

Jos tutkinnan puolueettomuus tai rikoksen vakavuus sitä edellyttää, on esitutkinta siirrettävä kokonaan poliisille. Aivan ylimpään johtoon liittyen on toimivalta syyttäjällä ja poliisilla. Tehtävä voidaan muutenkin siirtää tarvittaessa poliisille ja sillä on myös erityisestä syystä oikeus oma-aloitteisesti ottaa asia tutkittavakseen.

Pääesikunnan esitutkintatehtävää hoitavilla virkamiehillä on ilmoittamisvelvollisuus poliisille. Syyttäjä saa myös sotilasesimiehen eli ns. kurinpitoesimiehen ohella määrätä esitutkinnan toimitettavaksi. Näillä seikoilla pyritään varmistamaan, että Puolustusvoimien sotilaskurinpitojärjestelmällä ja siihen liittyvällä esitutkinnalla ei vaaranneta puolueettomuutta eikä poliisin tai syyttäjän yleistoimivaltaa rikosasioissa.

Puolustusvoimien ja poliisin välinen yhteistyö toimii. Samoin Puolustusvoimien ja syyttäjien.  Silti nyt esiin tullut viivästys joukko-osaston komentajaan liittyvän esitutkinnan käynnistymisessä antaa aihetta vakavasti miettiä voitaisiinko lakia muuttaa siten, että sotilasesimiesten lisäksi esitutkintojen käynnistämistoimivalta annettaisiin pääesikunnan oikeudellisen osaston tutkinnanjohtajille.

Lemmenjoen harjoitukseen liittyen kysymyksiä ovat julkisuudessa herättäneet erityisesti väitetty alkoholin käyttö ja tiedot harjoituksen sisällöstä, jotka viittaavat mielestäni enemmän entisaikojen suhdetoiminnan luonteiseen tapaamiseen kuin Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin. Tästä johtuen katson tarpeelliseksi vielä selvittää tarkemmin Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten sisältöä.

Kirjoitus on julkaistu puolustusministeriön nettisivuilla 16.1.2019. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *