Tahto on Suomen turva

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) marraskuisessa kyselyssä kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että jos Suomeen hyökätään, on suomalaisten puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Suomalaisten maanpuolustustahto on edelleen varsin korkealla. Tätä tukee korkea henkilökohtainen maanpuolustustahto.

Kuitenkin laskua edellisvuoteen oli eikä maanpuolustustahto ole tilastojen mukaan ollut yhtä alhaalla viimeiseen 30 vuoteen. Suurin lasku on tapahtunut iältään alle 25-vuotiaiden sekä puolueista erityisesti vihreiden kannattajien keskuudessa. Pelkästään tästä yksittäisestä kyselystä ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta tulos on joka tapauksessa otettava vakavasti. Maanpuolustustahto on tärkeä asia koko kansakunnalle.

Tulosta sulatellessa on hyvä muistaa, että varusmiesten maanpuolustustahto on edelleen korkealla tasolla (nyt jo 4,2 – skaalan ollessa 1-5). Tämä ilmenee kotiutuneiden varusmiesten loppukyselystä. Varusmiehet ovat todellisia turvallisuuden tuottajia, joille meidän tulee olla kiitollisia. Jos heidän maanpuolustustahtonsa olisi laskussa, olisi syytä olla todella huolissaan.

Voi olla, että nuorten maanpuolustustahdon heikkenemiseen vaikuttaa se, että nykyään yhä use-ammalta nuorelta puuttuu omakohtainen kosketus sota-aikaan esimerkiksi isovanhempien kerto-musten kautta. Myös nuorisotutkimuksissa todettu arvojen sirpaloituminen on tosiasia.

On myös pantava merkille kyselyn aikana käyty keskustelu mediassa. Oli paljon löysää puhetta ja epärealistisia ajatuksia kansalaispalveluksesta. Asiasta, jonka tarvetta tai sisältöä ei ole missään osoitettu. Joillekin saattoi tulla harhakuvitelma jostain varusmiespalvelua helpommasta vaihtoeh-dosta suorittaa kansalaisvelvollisuutensa.

Valitettavasti kyselyt eivät tuota tietoa siitä, mitä syvempiä ajatuksia mielipiteiden takana on tai mistä vaihtelut eri vuosien tuloksissa johtuvat. Yksi selkeä toimenpide on selvittää lukujen tausta-tekijät. Puolustushallinnossa on tekeillä selvitys nuorten aikuisten, eli alle 35-vuotiaiden, näkemyk-sistä ja asenteista maanpuolustukseen. Sen tulokset saamme ensi vuoden alkupuolella.

Sen kuitenkin tiedämme, että maanpuolustustahdossa ei ole kyse kansalaisten suhteutumisesta Puolustusvoimat-nimiseen organisaatioon. Siinä on kyse siitä, kuinka legitiimiksi järjestelmämme nähdään ja kuinka voimakkaasti kansalaiset samaistuvat Suomi-nimiseen kansallisvaltioon. Eli kuinka puolustamisen arvoisena Suomi koetaan.

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 15.1.2019. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *