Aihearkisto: oikeuspolitiikka

Katupartiointi – syy vai seuraus

Huomenna aamutelevisioon. Epäilemättä esimerkiksi katupartiot ovat esillä, mediaseksikkäitä juuri nyt kun ovat, vaikkei asia minulle puolustusministerinä varsinaisesti kuulukaan. Mielipide asiasta kuitenkin tulee telkkarissa olla, ja se on seuraavanlainen.

Käsitykseni mukaan katupartioilmiö ei ole käsillä olevan turvapaikanhakijakriisin suurin ongelma. Ilmiö kuitenkin osaltaan viestii siitä, että kansalaiset eivät kaikilta osin enää luota viranomaisten takaamaan turvallisuuteen. Tämä on suurempi ongelma. Se lienee seurausta pitkään jatkuneesta poliisin resurssien vähentämisestä, minkä johdosta poliisin näkyvyys on vähentynyt.

Katupartioinnista käydyssä julkisessa keskustelussa on havaittavissa sekin piirre, että halutaan kääntää mielenkiinto pois turvapaikkakriisin varsinaisista ongelmista: toisaalta turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista, toisaalta vastaanottokeskuksiin kohdistuneista iskuista. Kansalaisten turvallisuutta lisäämään pyrkivä katupartiointi ei kuitenkaan ole syy vaan seuraus.

Lakia on kunnioitettava.

Olen sitä mieltä, että turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu lähtökohtaisesti viranomaisille. Ei Odinin sotureille tai muiden kyseenalaisten ideologioiden marginaaliryhmille. Tästä syystä ojensin auttavan käteni viime syksynä ja esitin sotilaspoliisireservin käyttöä täydennyspoliisitehtäviin. Eläkkeellä oleva poliisiylijohtaja Mikko Paatero puolestaan esitti kodinturvajoukkojen perustamista. Muitakin esityksiä on tehty.

Tosiasia nimittäin on, että tulevaisuuden Suomi ei ole enää samanlainen kuin ennen turvapaikkakriisiä. Entiseen ei ole paluuta, mutta tulevaisuuden eteen voimme tehdä töitä.

Turvallisuus on yhteinen asiamme.

Tiedustelussa parantamisen varaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti eilen kissan pöydälle. Hän totesi, että tiedustelun suhteen “eväämme eivät ole vertailukelpoisia ehkei minkään länsimaan kanssa enää”. Presidentti jatkoi, että “onneksi meillä on ystäviä”, joilta olemme saaneet tietoa.

Tietoa olemme saaneet – hyvä niin, mutta kuinka kauan sitä saamme?

On tunnettua, että niin sotilas- kuin siviilitiedustelun maailma elää pitkälti oravannahkakaupalla: tietoa saadaan vaihtamalla. Nyt kun hybridisodankäynti ja digitalisaatio ovat pysyvästi muuttamassa toimintaympäristöämme, on Suomen tiedustelu vaarassa pudota pois kehityksen kelkasta.

On sanomattakin selvää, että Suomella pitää olla tiedustelu kunnossa. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta. Valtionjohdon päätöksenteon tukena pitää olla oikeaa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Ongelma on tiedostettu hallitusohjelmassa (s. 35). Tasavallan presidentin henkinen tuki tiedustelulainsäädännön uudistamiselle on ensiarvoisen tärkeää, kuten sisäministeri Petteri Orpokin totesi.

Tämä hallitus aikoo esittää säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle. Puolustusministerinä vastuullani on sotilastiedustelua koskeva lainsäädäntöhanke, joka polkaistaan käyntiin huomenna ja siitä kerrotaan enemmän tiedotustilaisuudessa. Puolustusvalmiuttamme on kehitettävä joka suhteessa.

Ei tarvetta Sarviniemen pakkolunastamiselle

Suomen valtiolla ei ole tarvetta Taipalsaaren Sarviniemen alueen pakkolunastukseen. Maanomistajat ovat hyväksyneet Metsähallituksen tekemän tarjouksen Sarviniemen maa-alueista 16.7.2015. Olen tyytyväinen, että asia ratkesi vapaaehtoisin kaupoin.

Sarviniemen alue on Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueen melualueella. Kyseiselle alueelle on aiemmin haettu ranta-asemakaavaa, jossa alueelle olisi kohdistettu merkittävää loma-asuntojen lisärakentamista. Ranta-asemakaava ei saanut lainvoimaa, koska ympäristöviranomaisen lausunnossa aluetta ei pidetty melun ja luontoarvojen vuoksi soveliaana ehdotettuun käyttötarkoitukseen.

Vapaaehtoisia kauppoja tehdään jatkuvasti vuosittain hyvässä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Puolustusministeriö on johdollani tulevaisuudessakin valmis kaikin lain suomin keinoin turvaamaan puolustushallinnon tärkeät tarpeet.

Ratkaisuja ISIS-ongelmaan

Olin yhdessä sisäministeri Päivi Räsäsen kanssa Radio Dein Viikon debatissa. Keskustelimme Syyrian suuntaan terroristijärjestö Isisin riveihin taistelemaan lähteneistä Suomen kansalaisista, järjestön Suomessakin tekemästä värväyksestä sekä siitä, miten taistelijoihin ja värväykseen pitäisi suhtautua.

Ehdotin viime viikolla eduskunnan suullisella kyselytunnilla, että taistelemaan lähteviltä uskonsotureilta voitaisiin jopa ottaa pois Suomen kansalaisuus. Radio Dein haastattelussa totesin, että myös matkustuskieltoa terroristiksi epäillyille tai oletettavasti ääriryhmien taisteluihin matkaaville Suomen kansalaisille voitaisiin harkita. Yleisesti kansallinen turvallisuus tulisi ottaa huomioon passia myönnettäessä.

Lisäksi kehotin sisäministeriötä tarkkailemaan, miten muissa Euroopan maissa on reagoitu Isis-ongelmaan. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on pohdittu mahdollisuutta takavarikoida terrorismista epäiltyjen passit rajalla.

Räsänen totesi ääriliikkeiden toiminnan aiheuttavan painetta kiristää matkustusasiakirjojen myöntämisen kriteerejä. Sama koskee ehdotustani Suomen kansalaisuuden pois ottamisesta taistelemaan lähteneiltä.

Terroristeilta pois Suomen kansalaisuus?

Eduskunnan suullisella kyselytunnilla käytiin keskustelua henkilöistä, jotka ovat lähteneet Suomesta Syyriaan ja Irakiin terroristijärjestö Isiksen hallitsemille alueille taistelemaan.

Kansanedustaja Pertti Salolainen (kok) mainitsi kysymyksessään, että tiettävästi värväys Suomessa jatkuu edelleen ja tiedusteli, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta tällainen toiminta saadaan vihelletyksi poikki.

Sisäministeri Päivi Räsänen totesi, että eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys, jolla kielletään terrorismiin kouluttautuminen. Lähiaikoina eduskunnalle on tarkoitus tuoda myös esitys, jossa poliisi saa oikeuden matkustajarekistereihin esimerkiksi ilma- ja meriliikenteessä. Se parantaa edellytyksiä seurata ilmiötä.

Lisäksi ministeri Räsänen kertoi, että hän on käynnistänyt selvityksen muista mahdollisista keinoista, joilla pystyttäisiin puuttumaan taistelualueille matkustamiseen.

Pääsin esittämään aiheesta jatkokysymyksen, jossa kysyin, voisiko ministerin mainitsemiin muihin keinoihin sisältyä jopa kansalaisuuden pois ottaminen terroristeilta. Kysymys ja ministerin vastaus alla.

Jussi Niinistö/ps: Edustaja Salolainen nosti todellakin tärkeän ja ajankohtaisen kysymyksen esille. Nelisenkymmentä uskonsoturia on lähtenyt Suomesta Syyrian kriisialueille. On hyvä, että terrorismiin kouluttautuminen estetään, kuten ministeri Räsänen kertoi, ja niin edelleen. Mutta mitä nämä ministerin esittämät muut mahdolliset toimet ovat? Eikö olisi nyt mielekästä pohtia jopa Suomen kansalaisuuden pois ottamista näiltä uskonsotureilta tai sitten kaksoiskansalaisuuden laittamista uudelleen harkintaan?

Sisäministeri Päivi Räsänen: Muutamassa Euroopan maassa, muun muassa Hollannissa, Britanniassa, Ranskassa ja Norjassa, on käyty keskustelua juuri tämän tyyppisistä toimenpiteistä ja ollaan myös mahdollisesti valmistelemassa aloitteita niistä, ja olen käynnistänyt myös sen selvityksen sisäministeriössä, mitä muita tällaisia toimenpiteitä voisi olla.

Suomi on sitoutunut niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa lähdetään siitä, että ketään ei voi jättää ilman kansalaisuutta, ja meillä ei ole tällä hetkellä rekisteriä siitä, ketkä ovat kaksoiskansalaisia. Sen tiedämme, ketkä ovat Suomen kansalaisia, mutta henkilöllä voi olla useampiakin kansalaisuuksia, joista Suomen viranomaiset eivät edes tiedä. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä, mutta niitä on tarkoitus nyt selvittää ja katsoa, mitä mahdollisuuksia ja mitä tarpeita meillä olisi mahdollisesti yrittää puuttua tähän ongelmaan.

Poliisipalvelut turvattava

Eduskunnassa keskusteltiin eilen Perussuomalaisten tekemästä, poliisipalveluiden turvaamista koskevasta välikysymyksestä. Alla pitämäni puheenvuoro sekä lyhyt debatti sisäministeri Päivi Räsäsen kanssa.

Jussi Niinistö /ps: Kuulun koulukuntaan, jonka mielestä valtion tärkein tehtävä on taata turvallisuus, niin sisäinen kuin ulkoinenkin. Onko nykyhallitukselta päässyt tämä näkökulma unohtumaan, sitä on pohdittu tänään tässä välikysymyskeskustelussa.

Puhumme siis sisäisestä turvallisuudesta ja poliisin toimintaedellytyksien säilyttämisestä. Hallitus on linjannut säilyttävänsä poliisipalvelut koko maassa. Kuitenkin se on toimillaan hankaloittanut poliisille laissa määriteltyjen tehtävien suorittamista. Välikysymys on siten perusteltu ja käyty keskustelu tarpeellista.

Ensinnäkin liikkuvan poliisin lakkauttaminen oli hallitukselta virhe, josta perussuomalaiset moneen otteeseen huomauttivat. Se on yhdessä poliisin kroonisen resurssipulan kanssa johtanut tieliikenteen valvonnan vähenemiseen etenkin suurten kaupunkien ulkopuolella ja maaseudulla. Vähäinen kiinnijäämisriski lisää helposti holtitonta liikennekäyttäytymistä maanteillä.

Toiseksi myös järjestystä valvovia partioita on jouduttu vähentämään kentältä. Poliisien aika ei riitä tärkeään ennalta ehkäisevään työhön, ja ihmiset kokevat turvattomuutta, kun poliisi ei näy katukuvassa entiseen tapaan.

Kansalaiset huomaavat poliisitoimen kurjistamisen myös muin tavoin. Niin sanottuja päivittäisrikoksia eli lieviä omaisuus-, väkivalta- ja huumerikoksia ei enää ehditä riittävästi tutkia, vaan niiden tutkinta on muuttunut lähinnä rikosten kirjaamiseksi. Poliisin asiointipisteitä on karsittu, mikä on pidentänyt monien matkaa poliisikonttorille. Lupapalvelut ovat paikoin ruuhkautuneet, joten aikaa passin tai ajokortin uusintaan saa odottaa viikkokaupalla.

 Poliisien arjessa resurssipula tuntuu etenkin työn kuormittavuuden lisääntymisenä. Tästä ovat viime aikoina myös poliisit itse rohkaistuneet julkisuuteen puhumaan, ja tähän hätähuutoon on syytä suhtautua vakavasti.

Poliisin resurssien pienentyessä yksityiset turvallisuusalan yritykset kasvattavat asemiaan. Varakkaat kansalaiset hakevat turvaa yritysten tarjoamista hälytyspalveluista. Julkisissa tiloissa toimivat vartijat käyttävät enenevässä määrin julkista valtaa ja vastaavat poliisille kuuluvista tehtävistä. Toisin kuin ministeri Räsänen vastauksessaan tänään sanoi, en itse osaa pitää tätä kehitystä “tarpeellisena muutoksena”, kuten ministeri totesi. Väitän, että ministeri yritti vääntää välttämättömyydestä hyvettä. Se on inhimillistä, mutta silti painotan: ei ole oikein, että valtion perustehtäviin kuuluva yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tuottaminen kaupallistuu.

Poliisin ja rikostutkinnan resurssit on saatettava asianmukaiselle tasolle, jotta poliisi voi kunnialla hoitaa sille laissa määrätyt tehtävät ja ylläpitää turvallista suomalaista yhteiskuntaa. Poliisin pitää voida paremmin toimia lähellä kansalaisia ja näkyä heidän arjessaan kaikkialla valtakunnassa, myös reuna-alueilla. Hälytysviiveet eivät saa olla kohtuuttomia, ja rikostutkintaan on varattava riittävästi käsipareja. Suomea ei saa ajaa tilaan, jossa vain rikkailla on varaa ostaa itselleen turvallisuutta. En halua tänne Amerikan mallia.

Sisäministeri Päivi Räsänen:  Ihmettelen, kuunteliko edustaja Jussi Niinistö lainkaan tuota aiempaa keskustelua, ja erityisesti nyt kommentoin tätä liikennevalvontaa.

Nimittäin liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen tämä operatiivinen henkilöstö, joka valvoo liikennettä, siirrettiin kokonaisuudessaan paikallispoliisin hallinnon alaisuuteen hoitamaan aivan sitä samaa tehtävää, jota he ovat tähänkin saakka hoitaneet, ja nuo henkilötyövuodet, joita liikenteen valvontaan on käytetty, ovat jopa hiukan kasvaneet edellisvuodesta sekä raskaan liikenteen valvonnan osalta että muun liikennevalvonnan osalta, ja poliisi on paljastanut noin 2,5 prosenttia enemmän vakavaan liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneitä kuljettajia.

Eli toivoisin, että sellaisia perättömiä väitteitä, joilla ei ole mitään totuuden pohjaa, ei toistettaisi tässä salissa, koska sillä luodaan myös aivan väärää kuvaa tilanteesta, ja väitän, että myös lietsotaan sitä turvattomuuden tunnetta, joka kansalaisille tulee. Eli poliisi hoitaa edelleenkin liikennevalvontaa aivan samalla lailla kuin ennen tätä hallintouudistusta, vain tuo hallinnollinen yhdistäminen on tehty.

Jussi Niinistö /ps: Täytyy painottaa, että me perussuomalaiset emme levitä perättömiä väitteitä, emme varsinkaan, mitä tulee liikennevalvontaan. Ihmettelen, kuunteliko ministeri Räsänen edes esimerkiksi poliisikansanedustaja Soukolan kertomusta siitä, miten liikenneturvallisuuteen käytettyä aikaa tänä päivänä lasketaan.