Aihearkisto: puolustuspolitiikka

Eriävä mielipide puolustusvaliokunnassa

Perussuomalaiset ovat tänään jättäneet eduskunnan puolustusvaliokunnassa eriävän mielipiteen valtiovarainvaliokunnalle osoitettuun lausuntoon koskien hallituksen esitystä kehyskaudella 2012–2015 puolustusvoimiin kohdistetuista leikkauksista. Mielipide ohessa kokonaisuudessaan.

Eriävä mielipide

Puolustusvaliokunta nostaa lausunnossaan Suomen puolustuskyvyn kannalta esille tärkeitä asioita. Valiokunnan olisi kuitenkin tullut lausunnossaan esittää painokkaammin sen, että hallituksen puolustushallintoon kehyskaudella 2012–2015 kohdistamat säästövelvoitteet yhdessä laajan puolustusvoimauudistuksen kanssa ovat kohtuuttomia. Mikään muu hallinnonala ei joudu näin suhteettoman suurien säästötoimenpiteiden kohteeksi.

Kannamme suurta huolta asiantuntijakuulemisissakin esille tuodusta näkemyksestä, että hallituksen toimet rapauttavat vääjäämättömästi maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella jo lähitulevaisuudessa.

Etenkin alueellisten joukkojen materiaalihankintojen viivästyttäminen, varusmiesten maastovuorokausien huomattava laskeminen nykytasosta sekä noin sadan tuhannen reserviläisen kertausharjoitusten lopettaminen kehyskaudella aiheuttavat sodan ajan joukkojen suorituskyvyn laskun pitkälle tulevaisuuteen. Tilanne on mahdoton – varsinkin kun hallitus samaan aikaan ajaa Suomen liittymistä jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen.

Asteittaiseen luopumiseen koko maan puolustuksesta viittaa myös varuskuntien kohtalo. Valiokunta ei lausunnossaan ota kantaa varuskuntien säilymiseen saati niiden tärkeään merkitykseen maanpuolustustahdolle ja aluepuolustuksen periaatetta noudattavalle puolustusratkaisullemme.

Emme voi myöskään hyväksyä kansainvälisen kriisinhallinnan määrärahojen huomattavaa korottamista samaan aikaan kun oman maan puolustuksen määrärahat hupenevat dramaattisesti. Puolustusvoimien lakisääteinen päätehtävä on kuitenkin Suomen sotilaallinen puolustaminen.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme

että puolustusvaliokunta lausunnossaan edellyttää puolustusvoimien riittävän ja maamme puolustuksen kannalta oleellisen puolustuskyvyn – mukaan lukien varuskuntien säilymisen – ylläpitämistä peruuttamalla kehyskaudelle suunnitellut puolustusvoimien suorituskykyä heikentävät kohtuuttomat leikkaukset, ja että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan muutoin huomioon.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2011

Jussi Niinistö

Pentti Oinonen

Ritva Elomaa

Puolustusvaliokunta vieraili Sveitsissä

Johtamani eduskunnan puolustusvaliokunnan valtuuskunta teki vierailun itsenäistä ja uskottavaa puolustusta harjoittavaan Sveitsiin 17.–19. lokakuuta. Matka oli anniltaan erinomaisen onnistunut, ja meidät otettiin hienosti vastaan.

Vierailuohjelmaan sisältyi tapaaminen Sveitsin parlamentin edustajien kanssa, tutustuminen Sveitsin asevoimien harjoitukseen sekä käynti kansainvälisessä Center for Strategic Studies -tutkimuslaitoksessa.

Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa Suomen ja Sveitsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja puolustuksen kehittämiseen liittyvistä haasteista.

Suomen ja Sveitsin puolustusvoimien välinen yhteistyö varsinkin materiaalialalla on varsin laajaa. Esimerkkinä voidaan mainita F-18 Hornet -hävittäjiin liittyvä yhteistyö sekä taannoinen käytettyjen Hawk-suihkuharjoitushävittäjien hankinta Sveitsistä Suomeen.

Puolustusvaliokunnan delegaatioon kuuluivat lisäkseni kansanedustajat Thomas Blomqvist (rkp), Mikko Savola (kesk), Eero Suutari (kok), Tuula Väätäinen (sdp) ja Maria Tolppanen (ps).

Sveitsin ilmavoimat tarjosivat unohtumattoman elämyksen: helikopterikuljetuksen Super Pumalla upeissa maisemissa.
Buren varuskunnassa saimme seurata mekanisoidun jalkaväkipataljoonan harjoitusta.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti

Suomalaiselle parempi – Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2012 on julkaistu. Se löytyy kokonaisuudessaan puolueen kotisivuilta. Olin mukana työstämässä sitä ryhmämme työvaliokunnan jäsenenä. Ohessa tiedote, josta selviävät vaihtoehtomme päälinjaukset.

Suomalaiselle parempi – Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2012

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Budjettimme ei lisää velanottoa valtion esitykseen verrattuna.

Perussuomalaiset haluavat edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja talouskasvua. Esitämme investoimiseen kannustavan t&k-verotuen käyttöönottoa sekä tuotannollisten investointien verotuksessa hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistamisesta. Toimenpiteet kannustaisivat isänmaallisia yrityksiä sijoittamaan Suomeen. Ajamme pienyrittäjien asemaa vastustamalla hallituksen esityksiä kotitalousvähennyksen leikkaamiseksi ja työvaltaisten alojen alv-helpotuksen poistamiseksi. Haluamme turvata painetun median aseman emmekä hyväksy tilauslehtien alv-korotusta.

Verotusta on mielestämme kehitettävä oikeudenmukaisempaan suuntaan. Olemme valmiit korottamaan korkeatuloisten suomalaisten ansiotuloverotusta nostamalla ylimmän portaan marginaaliveroa. Lisäisimme myös uuden 5. portaan poikkeuksellisen suurituloisia henkilöitä varten (ns. Wahlroos-vero). Varallisuusvero tulisi palauttaa ja suursäätiöiden pääomatuloja tulisi verottaa maltillisesti. Tasaverokehitys on pysäytettävä laskemalla energia- ja polttonesteverotusta.

Sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaaminen on kestämätöntä. Kuntien rahoitus on turvattava, koska leikkauksista kärsivät kovimmin vähäosaiset. Lasten ja nuorten mielenterveyteen tarvitaan lisäpanostusta ja köyhien lapsiperheiden ahdinkoon on puututtava. Omaishoidon tukea ja yleistä asumistukea olisi korotettava. Sotaveteraanien kuntoutukseen on panostettava nyt tai ei koskaan.

Perussuomalaiset ovat valmiit sitomaan opintotuen indeksiin jo ensi vuonna. Samalla on panostettava yliopistojen laatuun sekä ammatilliseen koulutukseen koko maassa. Hallituksen vastuuttomat leikkauslistat johtavat pidemmällä tähtäimellä tappioihin. Myös yleissivistävään koulutukseen tarvitaan lisäsijoituksia, jotta jatkuva lähikoulujen lakkauttaminen ja ryhmäkokojen paisuminen voidaan pysäyttää.

Maa- ja metsätalouden saralla on turvattava kotimaisen tuotannon edellytykset. Nykyinen tukipolitiikka on johtanut etenkin pienet ja keskisuuret tilat ahdinkoon. Metsäteollisuuteen tarvitaan lisäpanostuksia.

Suomen itsenäinen ja uskottava maanpuolustus on säilytettävä. Puolustusmäärärahojen jatkuva leikkaaminen on pysäytettävä välittömästi. Samoin on lopetettava poliisien resurssien karsiminen, jotta yhteiskunnan turvallisuutta voidaan ylläpitää. Harmaan talouden vastainen toiminta edellyttää lisäresursseja, jotka maksavat itsensä ajan kuluessa takaisin.

Maanteiden ja rautateiden rapautuminen on pysäytettävä. Nykytilanne on käynyt monilta osin kestämättömäksi. Riittämättömät investoinnit infrastruktuuriin tulevat pitkällä tähtäimellä kalliiksi.

Verotuksen muutosten ohella esitämme lisätuloja saatavan mm. Kela-maksun palauttamisesta yksityiselle sektorille sekä kehitysavun ja puoluetukien leikkaamisesta.

Mikä Suomea uhkaa?

Helsingin Sanomilla on ollut viime aikoina selkeä poliittinen linja jalkaväkimiina-asiassa. Se kannattaa Suomen liittymistä miinat kieltävään Ottawan sopimukseen. Viimeksi tänään lehti vahvisti kantansa pääkirjoituksessaan, joka on otsikoitu kuvaavasti: “Puolustusväittelyä juoksuhaudoissa”.

On kuitenkin totuuden nimissä muistutettava Hesarin lukijoita siitä, ettei lehden linja aina ole ollut yhtä lyhytnäköinen. Siksi liitän oheen skannatun kuvan lehden silloisen politiikan toimituksen esimiehen Antti Kokkosen kannanotosta “Mikä meitä uhkaa” elokuulta 2008. Ohessa myös linkki. Tuolloinhan elettiin Venäjän-Georgian sodan tunnelmissa.

Opetus on, että tässä matoisessa maailmassa kannattaa varautua sekä perinteisiin että uusiin uhkiin. Uskottava puolustus ei synny varautumalla pelkästään uusiin uhkiin.

Helsingin Sanomat 25.8.2011. Klikkaa suuremmaksi!

Säästöehdotuksia puolustusmenoihin

Arvoisa puhemies! Kävimme eilen eduskunnassa hyvän keskustelun puolustusbudjetin leikkauksista. Jatkan samasta aiheesta.

Puolustushallinnon leikkaukset ensi vuoden ja etenkin sen jälkeisten vuosien budjeteissa ovat ennennäkemättömän rajut. Mikään muu hallinnonala ei joudu leikkaamaan yhtä paljon. Oppositio kysyi eilen tämän yksipuolisen aseistariisunnan viisaudesta, ja hallituksen edustajat vastasivat tyyliin, ettei Suomea puolusteta varuskunnista käsin eikä hallitus ole aikeissa luopua koko maan puolustamisesta.

Näitä fraaseja sopii epäillä, semminkin kun hallitus on luopumassa koko maan puolustuksen mahdollistavista jalkaväkimiinoista Ottawan sopimuksen ratifioinnin myötä. Tämä sotilaallisesti ja taloudellisesti järjetön miinapäätös on kuitenkin eduskunnan käsissä. Me voimme sen vielä halutessamme muuttaa. Juna ei ole vielä mennyt.

Arvoisa puhemies! Hallituksen esittämät leikkaukset puolustusmenoihin merkitsevät vanhan tutun kaavan mukaan ensi vaiheessa varusmiesten maastovuorokausien, reserviläisten kertausharjoituksien, Ilmavoimien lentotuntien ja Merivoimien alusvuorokausien määrän vähentämistä. Maanpuolustuksesta huolta kantavien on ollut vaikea sulattaa sitä, että aina on pitänyt ensimmäisenä tinkiä kertausharjoituksista ja varusmiesten koulutuksesta eikä koskaan kansainvälisistä operaatioista. Nytkin hallituksen talousarvioesitys ensi vuodelle on kasvattamassa kansainvälisen kriisinhallinnan määrärahoja usealla miljoonalla eurolla.

Eikö olisi oikein ja kohtuullista asettaa oman maan puolustus etusijalle tässä haasteellisessa taloustilanteessa ja kohdistaa leikkuria myös kansainvälisiin kriisinhallintasotiin? Turvallisuuspoliittisen tilanteen viimeaikainen muuttuminen lähialueillamme on myös syytä ottaa huomioon. Sen mukaan on Puolustusvoimiemme toiminta mitoitettava.

On syytä huomauttaa, että perussuomalaiset eivät sinällään vastusta kansainvälistä toimintaa. Mielestämme kriisinhallinnasta olisi siirryttävä enemmän perinteiseen rauhanturvaamiseen. Paitsi että se sopii meille suomalaisille paremmin, saisimme sitä kautta myös säästöjä.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaisilta on perätty säästökohteita. Oman maan puolustukseen keskittyminen on tärkeä säästökeino. Säästöjä puolustusbudjettiin on löydettävissä myös Puolustusvoimien henkilörakennetta kehittämällä. Periaatteena olkoon: vähemmän päälliköitä, enemmän suorittajia. Tämä ongelma on toki tuttu valtionhallinnossa muuallakin, esimerkiksi poliisissa.

Säästöjä on saatavissa myös Senaatti-kiinteistöt kuriin laittamalla ja saattamalla kokoomuslainen yhtiöittämisintoilu hallintaan. Etenkin Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen on huolestuttava hanke. Epäilen siitä saatavissa olevia todellisia säästöjä. Sitä paitsi pidän vastenmielisenä tasa-arvonkin kannalta, että hallitus ajaa Purun muutenkin pienipalkkaisten naisten palkkadumppaushanketta budjettiesityksessä eteenpäin.

Materiaalihankintoja on sopimussakkojen takia vaikea noin vain pysäyttää, mutta Nato-yhteensopivuudesta voidaan hankinnoissa alkaa tulevaisuudessa tinkiä. Nato-yhteensopivuus ei voi olla itsetarkoitus. Kalustoa on hankittava sieltä, mistä sitä saa edullisimmin ja Suomen oloihin soveltuvimmin. Se riittää pitkälti, että kansainvälinen toimintamme ja Ilmavoimat ovat yhteensopivia. Esimerkiksi puoli miljoonaa rynnäkkökivääriämme eivät ole Nato-yhteensopivia, ja miksi niiden pitäisi ollakaan?

Arvoisa puhemies! Varusmiesten koulutuksesta ei ole juuri säästettävää. Kotiuttamisrahan palauttaminen ja varusmiesten eläkekertymä jäävät, ikävä kyllä, odottamaan aikaa parempaa. Varusmiespalveluksen lyhentäminen neljään kuukauteen on tyrmätty, ja hyvä niin, mutta palveluksen lyhentäminen kahdella viikolla voi olla perusteltua edellyttäen, että varusmiesten lomia lyhennetään suurin piirtein vastaavasti. Näin toimien koulutus ei kärsisi. Kahden viikon lyhennyksellä saavutetaan tosin vain noin 1 miljoonan euron säästöt, joten sillä ei puolustusbudjettia pelasteta, mutta lisänä rikka rokassa ja esimerkki Siilasmaan työryhmän raporttiin sisältyvistä toteuttamiskelpoisista ajatuksista.

Kansanedustaja Jussi Niinistön puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 12.10.2011.