Aihearkisto: puolustuspolitiikka

Varjobudjettikeskustelussa sanottua

Eduskunnan historian ensimmäisessä varjobudjettikeskustelussa 2. marraskuuta 2011 käytin debattipuheenvuoron minäkin, mistäpä muusta kuin puolustuksemme rapauttamisesta. Tämän verran asiaa sain mahdutettua yhteen minuuttiin, joka oli rajana:

“Arvoisa puhemies!

Hallituksen Puolustusvoimiin esittämät leikkaukset ovat kohtuuttomat, kuten edustaja Ruohonen-Lerner totesi. Mikään muu hallinnonala ei joudu tällaisen höykytyksen kohteeksi.

Perussuomalaiset esittävät varjobudjetissaan 46 miljoonan euron lisäystä ensi vuodelle sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenojen leikkausten peruuttamiseen. Esityksemme takaa sen, että jokapäiväinen toiminta säilyy kohtuullisella tasolla eikä sotilaallinen suorituskyky laske. Me emme kannata yksipuolista aseistariisuntaa kuten vasemmistoliitto, edustaja Lapintie.

Hallituksen esittämät leikkaukset, jotka tulevina vuosina tulevat vain entisestään kiihtymään, rapauttavat vääjäämättä Puolustuslaitosta. Miten ihmeessä tämän vaalikauden jälkeen voidaan puhua koko maan kattavasta, itsenäisestä ja uskottavasta puolustuksesta? Tätä yhtälöä emme ymmärrä lainkaan, semminkin kun hallitus haluaa samaan aikaan imagosyistä luopua jalkaväkimiinoista.

Tällainen ei ole, arvoisa puhemies, perussuomalaisten mielestä vastuullista politiikkaa, ja siksi varjobudjetistamme löytyy rakentava korjausesitys hallituksen maanpuolustusta rapauttaville suunnitelmille ensi vuoden osalta. “

Viittaus Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaan Annika Lapintiehen johtui hänen aiemmin debatissa esittämästään kommentista Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroon:

“Perussuomalaisilla on yksi pyhä lehmä, joka on Puolustusvoimat. Eikö Puolustusvoimien pidä mitenkään osallistua säästötalkoihin, kun sinne kyllä rahaa syydätte näinkin tiukassa tilanteessa, missä muut ihmiset joutuvat kiristämään tuloistaan?”

Sanoisin kyllä, että “pyhä lehmä” on pikemminkin kansainvälinen kriisinhallinta, jonka määrärahat kasvavat ensi vuonna. Minulla ei tosin olisi mitään sitä vastaan, jos oman maan puolustus ymmärrettäisiin “pyhäksi lehmäksi”, sillä turvallisuuden takaaminen on jokaisen itsenäisen valtion ensimmäisiä tehtäviä. “Ensin on rajat turvattava, sitten leipä levennettävä”, kuten presidentti P.E. Svinhufvud tapasi sanoa.

Casalla Pirkkalaan

Eduskunnan puolustusvaliokunta lensi tänään kuvassa näkyvällä ilmavoimien Casa-kuljetuskoneella Pirkkalaan, jossa tutustuimme Satakunnan Lennoston toimintaan eversti Kim Jäämeren opastuksella. Lennosto on yksi ilmavoimien valmiusyhtymistä. Sen pääkaluston muodostavat Hornet-torjuntahävittäjät. Vierailimme myös Tampereella tutustumassa puolustusvoimien strategisen kumppanin, maavoimien kunnossapitopalveluita hoitavan Millogin toimintaan toimitusjohtaja Aarne Niemisen johdattamana.

Antoisa päivä. Kiitos ilmavoimille ja Millogille vieraanvaraisuudesta sekä erinomaisesti tarjotusta informaatiosta!

Eriävä mielipide puolustusvaliokunnassa

Perussuomalaiset ovat tänään jättäneet eduskunnan puolustusvaliokunnassa eriävän mielipiteen valtiovarainvaliokunnalle osoitettuun lausuntoon koskien hallituksen esitystä kehyskaudella 2012–2015 puolustusvoimiin kohdistetuista leikkauksista. Mielipide ohessa kokonaisuudessaan.

Eriävä mielipide

Puolustusvaliokunta nostaa lausunnossaan Suomen puolustuskyvyn kannalta esille tärkeitä asioita. Valiokunnan olisi kuitenkin tullut lausunnossaan esittää painokkaammin sen, että hallituksen puolustushallintoon kehyskaudella 2012–2015 kohdistamat säästövelvoitteet yhdessä laajan puolustusvoimauudistuksen kanssa ovat kohtuuttomia. Mikään muu hallinnonala ei joudu näin suhteettoman suurien säästötoimenpiteiden kohteeksi.

Kannamme suurta huolta asiantuntijakuulemisissakin esille tuodusta näkemyksestä, että hallituksen toimet rapauttavat vääjäämättömästi maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella jo lähitulevaisuudessa.

Etenkin alueellisten joukkojen materiaalihankintojen viivästyttäminen, varusmiesten maastovuorokausien huomattava laskeminen nykytasosta sekä noin sadan tuhannen reserviläisen kertausharjoitusten lopettaminen kehyskaudella aiheuttavat sodan ajan joukkojen suorituskyvyn laskun pitkälle tulevaisuuteen. Tilanne on mahdoton – varsinkin kun hallitus samaan aikaan ajaa Suomen liittymistä jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen.

Asteittaiseen luopumiseen koko maan puolustuksesta viittaa myös varuskuntien kohtalo. Valiokunta ei lausunnossaan ota kantaa varuskuntien säilymiseen saati niiden tärkeään merkitykseen maanpuolustustahdolle ja aluepuolustuksen periaatetta noudattavalle puolustusratkaisullemme.

Emme voi myöskään hyväksyä kansainvälisen kriisinhallinnan määrärahojen huomattavaa korottamista samaan aikaan kun oman maan puolustuksen määrärahat hupenevat dramaattisesti. Puolustusvoimien lakisääteinen päätehtävä on kuitenkin Suomen sotilaallinen puolustaminen.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme

että puolustusvaliokunta lausunnossaan edellyttää puolustusvoimien riittävän ja maamme puolustuksen kannalta oleellisen puolustuskyvyn – mukaan lukien varuskuntien säilymisen – ylläpitämistä peruuttamalla kehyskaudelle suunnitellut puolustusvoimien suorituskykyä heikentävät kohtuuttomat leikkaukset, ja että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan muutoin huomioon.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2011

Jussi Niinistö

Pentti Oinonen

Ritva Elomaa

Puolustusvaliokunta vieraili Sveitsissä

Johtamani eduskunnan puolustusvaliokunnan valtuuskunta teki vierailun itsenäistä ja uskottavaa puolustusta harjoittavaan Sveitsiin 17.–19. lokakuuta. Matka oli anniltaan erinomaisen onnistunut, ja meidät otettiin hienosti vastaan.

Vierailuohjelmaan sisältyi tapaaminen Sveitsin parlamentin edustajien kanssa, tutustuminen Sveitsin asevoimien harjoitukseen sekä käynti kansainvälisessä Center for Strategic Studies -tutkimuslaitoksessa.

Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa Suomen ja Sveitsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja puolustuksen kehittämiseen liittyvistä haasteista.

Suomen ja Sveitsin puolustusvoimien välinen yhteistyö varsinkin materiaalialalla on varsin laajaa. Esimerkkinä voidaan mainita F-18 Hornet -hävittäjiin liittyvä yhteistyö sekä taannoinen käytettyjen Hawk-suihkuharjoitushävittäjien hankinta Sveitsistä Suomeen.

Puolustusvaliokunnan delegaatioon kuuluivat lisäkseni kansanedustajat Thomas Blomqvist (rkp), Mikko Savola (kesk), Eero Suutari (kok), Tuula Väätäinen (sdp) ja Maria Tolppanen (ps).

Sveitsin ilmavoimat tarjosivat unohtumattoman elämyksen: helikopterikuljetuksen Super Pumalla upeissa maisemissa.
Buren varuskunnassa saimme seurata mekanisoidun jalkaväkipataljoonan harjoitusta.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti

Suomalaiselle parempi – Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2012 on julkaistu. Se löytyy kokonaisuudessaan puolueen kotisivuilta. Olin mukana työstämässä sitä ryhmämme työvaliokunnan jäsenenä. Ohessa tiedote, josta selviävät vaihtoehtomme päälinjaukset.

Suomalaiselle parempi – Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2012

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Budjettimme ei lisää velanottoa valtion esitykseen verrattuna.

Perussuomalaiset haluavat edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja talouskasvua. Esitämme investoimiseen kannustavan t&k-verotuen käyttöönottoa sekä tuotannollisten investointien verotuksessa hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistamisesta. Toimenpiteet kannustaisivat isänmaallisia yrityksiä sijoittamaan Suomeen. Ajamme pienyrittäjien asemaa vastustamalla hallituksen esityksiä kotitalousvähennyksen leikkaamiseksi ja työvaltaisten alojen alv-helpotuksen poistamiseksi. Haluamme turvata painetun median aseman emmekä hyväksy tilauslehtien alv-korotusta.

Verotusta on mielestämme kehitettävä oikeudenmukaisempaan suuntaan. Olemme valmiit korottamaan korkeatuloisten suomalaisten ansiotuloverotusta nostamalla ylimmän portaan marginaaliveroa. Lisäisimme myös uuden 5. portaan poikkeuksellisen suurituloisia henkilöitä varten (ns. Wahlroos-vero). Varallisuusvero tulisi palauttaa ja suursäätiöiden pääomatuloja tulisi verottaa maltillisesti. Tasaverokehitys on pysäytettävä laskemalla energia- ja polttonesteverotusta.

Sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaaminen on kestämätöntä. Kuntien rahoitus on turvattava, koska leikkauksista kärsivät kovimmin vähäosaiset. Lasten ja nuorten mielenterveyteen tarvitaan lisäpanostusta ja köyhien lapsiperheiden ahdinkoon on puututtava. Omaishoidon tukea ja yleistä asumistukea olisi korotettava. Sotaveteraanien kuntoutukseen on panostettava nyt tai ei koskaan.

Perussuomalaiset ovat valmiit sitomaan opintotuen indeksiin jo ensi vuonna. Samalla on panostettava yliopistojen laatuun sekä ammatilliseen koulutukseen koko maassa. Hallituksen vastuuttomat leikkauslistat johtavat pidemmällä tähtäimellä tappioihin. Myös yleissivistävään koulutukseen tarvitaan lisäsijoituksia, jotta jatkuva lähikoulujen lakkauttaminen ja ryhmäkokojen paisuminen voidaan pysäyttää.

Maa- ja metsätalouden saralla on turvattava kotimaisen tuotannon edellytykset. Nykyinen tukipolitiikka on johtanut etenkin pienet ja keskisuuret tilat ahdinkoon. Metsäteollisuuteen tarvitaan lisäpanostuksia.

Suomen itsenäinen ja uskottava maanpuolustus on säilytettävä. Puolustusmäärärahojen jatkuva leikkaaminen on pysäytettävä välittömästi. Samoin on lopetettava poliisien resurssien karsiminen, jotta yhteiskunnan turvallisuutta voidaan ylläpitää. Harmaan talouden vastainen toiminta edellyttää lisäresursseja, jotka maksavat itsensä ajan kuluessa takaisin.

Maanteiden ja rautateiden rapautuminen on pysäytettävä. Nykytilanne on käynyt monilta osin kestämättömäksi. Riittämättömät investoinnit infrastruktuuriin tulevat pitkällä tähtäimellä kalliiksi.

Verotuksen muutosten ohella esitämme lisätuloja saatavan mm. Kela-maksun palauttamisesta yksityiselle sektorille sekä kehitysavun ja puoluetukien leikkaamisesta.

Mikä Suomea uhkaa?

Helsingin Sanomilla on ollut viime aikoina selkeä poliittinen linja jalkaväkimiina-asiassa. Se kannattaa Suomen liittymistä miinat kieltävään Ottawan sopimukseen. Viimeksi tänään lehti vahvisti kantansa pääkirjoituksessaan, joka on otsikoitu kuvaavasti: “Puolustusväittelyä juoksuhaudoissa”.

On kuitenkin totuuden nimissä muistutettava Hesarin lukijoita siitä, ettei lehden linja aina ole ollut yhtä lyhytnäköinen. Siksi liitän oheen skannatun kuvan lehden silloisen politiikan toimituksen esimiehen Antti Kokkosen kannanotosta “Mikä meitä uhkaa” elokuulta 2008. Ohessa myös linkki. Tuolloinhan elettiin Venäjän-Georgian sodan tunnelmissa.

Opetus on, että tässä matoisessa maailmassa kannattaa varautua sekä perinteisiin että uusiin uhkiin. Uskottava puolustus ei synny varautumalla pelkästään uusiin uhkiin.

Helsingin Sanomat 25.8.2011. Klikkaa suuremmaksi!