Aihearkisto: ulkopolitiikka

Eurokriisi puhutti jälleen

Hallitus antoi tiistaina vastauksen opposition yhteiseen välikysymykseen Suomen kokonaisvastuista euroalueen talouskriisissä. Keskustelu kävi jälleen kiivaana ja hallituksen luottamuksesta äänestetään tänään. Oma puheenvuoroni alla.

Opposition yhteinen välikysymys Suomen kokonaisvastuista euroalueen talouskriisissä nostaa esiin olennaisia asioita. Kataisen hallituksen aikana Suomen riskit ja vastuut ovat oleellisesti kasvaneet, vaikka hallitusohjelman mukaan linjan piti muuttua. Perusehdoksi asetettiin, että lisää tukea ei tipu, jos Suomi ei saa täysiä vakuuksia. Niitä ei saatu, mutta siitä vähät välittämättä rahan jakamista budjettikurittomiin euromaihin jatketaan ja samalla Suomea hivutetaan askel askeleelta kohti suurempia vastuita.

Välikysymyksessä peräsimme hallitukselta vastausta siihen, mitkä olivat Suomen kokonaisvastuut Kataisen hallituksen aloittaessa, mitkä ne ovat nyt ja miksi näin ylipäätään on toimittu, mutta vastauksiin jäi toivomisen varaa. Sen lisäksi, että hallitus on hyväksynyt korotuksia vakausmekanismeihin, on se myös hyväksynyt Euroopan vakausmekanismin EVM:n uusia riskialttiita toimintamuotoja kuten pankkien pääomittamisen ja operoinnin jälkimarkkinoilla.

Perusongelma on se, että eurossa on valuvika. Yhteisiä pelisääntöjä ei ole noudatettu. Tukitoimilla rikotaan EU:n omia sääntöjä. Miten Kataisen hallitus aikoo selviytyä, jos nämä miljardiluokan riskit todenteolla realisoituvat? Mistä silloin leikataan, peruspalveluistako, kuten edustaja Saarakkala perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa aiheellisesti kysyi.

Eduskunta on linjannut, että Euroopan vakausmekanismien yhteenlasketun koon tulisi olla enintään 500 miljardia euroa. Tästä päätöksestä hallitus on tinkinyt ja hyväksynyt vakausmekanismin koon kasvattamisen 700 miljardiin. On käsittämätöntä, että tämän suuruusluokan päätöksiä on runnottu läpi ilman kunnollista eduskuntakäsittelyä, vaikka toisaalta tällä niin sanotulla rahoitusvakausvälineiden tulivoiman kasvattamisella ei lopulta edes ole ratkaisevaa merkitystä. Kun kriisimaiden julkinen velka on noin 3 300 miljardia euroa, ei 700 miljardia tilannetta juuri muuksi muuta. Ainoa, mikä muuttuu, ovat Suomen vastuut. Riskit kasvavat.

Onkin odotettavissa, että jos nykyisen tukipakettipolitiikan tiellä orjallisesti jatketaan, on vakausmekanismien kokoa tulevaisuudessa kasvatettava vielä moninkertaiseksi. Onko tämä nyt sitä hallituksen kaikissa yhteyksissä peräänkuuluttamaa “vastuullista politiikkaa”? Kuinka pitkälle Kataisen hallitus on valmis menemään eurokommunistisessa tukipakettipolitiikassaan ennen kuin peli on vihellettävä poikki? Onko kokoomusvetoinen hallitus viemässä Suomea fiskaaliunioniin eurobondeineen kaikkineen?

Perussuomalaisten mielestä ainoa kestävä tie on, että kriisimaat laittavat päättäväisesti asiansa uskottavalla tavalla kuntoon – ottakoot mallia Islannista. Parempi kertarutina kuin ainainen kitinä. Tukipaketeilla ostetaan vain aikaa samoin kuin setelien painamisella. Me sanomme EU:n liittovaltiokehitykselle jyrkän ein, ja me myös tarkoitamme sitä, mitä sanomme.

Tosiasiat on tunnustettava. Euroalueen kriisi jatkuu. Euroalue voi hajota. Espanjan tilanne muuttunee päivä päivältä vaikeammaksi, ja on olemassa riski, että sekin tarvitsee apupakettia. Myös jo tuettujen kriisimaiden tilanne on edelleen epävarma. Irlanti on vajonnut taas taantumaan, ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF:kin on jo käytännössä myöntänyt, ettei murheenkryyni Kreikka tule selviämään ilman uutta, järjestyksessä jo kolmatta, tukipakettia.

Suomen hallitus on toiminut omaa ohjelmaansa vastaan. Maamme kokonaisvastuut ja niihin liittyvät riskit ovat kasvaneet. Kataisen hallituksen löperön toiminnan takia Suomen AAA-luottoluokitus on vaarassa. Jos luottoluokitus putoaa, valtion korkomenot kasvavat ja käynnistyy leikkausten ja veronkorotusten kierre.

Hallitus väittää kantavansa vastuuta lainoittamalla euroalueen kriisimaita. Todellisen vastuun kantavat kuitenkin suomalaiset veronmaksajat, nykyiset ja tulevat.

Perussuomalaiset ovat kritiikissään olleet johdonmukaisesti oikeassa. Sen takia meidät jätettiin hallituksesta, mutta ehkäpä me kuitenkin jäämme historian lehdille terveen järjen äänenä, ainoana vastuullisena puolueena, kun vanhat puolueet vihreine myötäjuoksijoineen hurahtivat eurokommunismiin.

Kannatan edustaja Jääskeläisen hallitukselle esittämää epäluottamuslausetta.

Velkakierre pysäytettävä oikeudenmukaisesti

Eduskunnassa käytiin keskivikkona ja torstaina eloisa keskustelu valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016. Lähetekeskustelun jälkeen asia siirtyy valiokuntakäsittelyyn. Oma puheenvuoroni alla.

Vaikka Suomen kansantalous on kohtuullisessa kunnossa, on julkisen talouden tulevaisuudesta aihetta kantaa huolta muun muassa väestön ikääntymisen ja valtion velkaantumisen takia, varsinkin nyt, kun olemme siirtymässä hitaamman taloudellisen kasvun aikaan.

Hallituksen tavoitteena on kääntää valtion velkasuhde laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Hallitusohjelmassa määritelty ja nyt käsiteltävänä olevassa kehyspäätöksessä vahvistettu tavoite on ymmärrettävä, sillä yksistään valtionvelan korkomenoihin uppoaa kehyskaudella 2013-2016 arviolta 2,9 miljardia euroa vuodessa eli suurin piirtein nykyisen puolustusbudjettimme verran. Velkakierteen pysäyttämisen tuleekin olla talouspolitiikkamme päämäärä. Tästä olemme oppositiossa yhtä mieltä. Kreikan tie ei ole meidän tiemme. Sen sijaan siitä, ovatko hallituksen kaikki toimet tavoitteen saavuttamiseksi sosiaalisesti oikeudenmukaisia, olemme perustellusti eri mieltä.

Kaikkien arvonlisäveron verokantojen nosto 1 prosenttiyksiköllä tuo valtion kassaan sievoisen summan, arviolta 900 miljoonaa euroa. Arvonlisävero on kuitenkin tasavero. Sen korotus osuu yhtä lailla niin köyhiin kuin rikkaisiin. Ennen eduskuntavaaleja vasemmistopuolueet aktiivisesti kiivailivat tämänkaltaisten tasaverojen nostoa vastaan – kaikkein pontevimmin SDP:n puheenjohtaja Jutta “Jyrkkä ei” Urpilainen – mutta hallituksessa linja on muuttunut. Takkia käännetään, kun vastuuta kannetaan. Näinhän se vanhojen puolueiden tuttu toimintatapa vaalilupausten suhteen menee.

Perussuomalaisten linjana on, että veroja tulee kantaa maksukyvyn mukaan. Tätä mieltä olimme ennen vaaleja, tätä mieltä olemme vaalien jälkeen. Toki kompromisseja tulee osata tehdä. Esimerkiksi arvonlisäverokorotuksen ulkopuolelle olisi voinut jättää vähintäänkin elintarvikkeet ja lääkkeet, mutta nyt hallitus sysää köyhät ja sairaat eturintamaan taloustilanteen korjaajiksi, ja lapsilisien indeksikorotukset jäädytetään. Nämä ovat arvovalintoja, huonoja sellaisia.

Kunnilla on liikaa velvoitteita. Kehyspäätös kuristaa kuntataloutta entisestään. Valtionosuuksista leikkaaminen heikentää peruspalveluita. Taas iskee hallituksen leikkuri pienituloisiin, jotka kuntien peruspalveluja eniten käyttävät. Valtionosuusleikkausten myötä monet kunnat myös velkaantuvat, ja monet kunnat nostavat kunnallisveroa, taksoja ja maksuja. Jälleen osuu leikkuri pienituloisiin. Tämä ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa, semminkin kun hallitus samaan aikaan sitoo käsittämättömiä summia huonosti talouttaan hoitaneiden hulivili-euromaiden tukemiseen.

Hallitusohjelmassa puolustusmenoista päätettiin leikata kaikista hallinnonaloista eniten. Tämäkään ei riittänyt Kataisen hallitukselle. Kehyspäätöksessä puolustusministeriölle sälytetään 27 miljoonan euron lisäsäästöt, jotka kohdistuvat kriisinhallintamenoihin ja vuoden 2015 puolustusmateriaalihankintojen indeksikorotukseen.

Kriisinhallinnasta karsimista voidaan pitää oikein priorisoituna. Perussuomalaisia on kuultu, se on hyvä. Mutta oman maan puolustamiseen, etenkin reserviläisten kertausharjoituksiin, olisi ehdottomasti pitänyt osoittaa lisärahoitusta. Kyse ei ole suurista summista. Ne olisi voitu ottaa esimerkiksi kehitysavusta, jonka suhteen hallitus ei ole riittävän vakavasti huomioinut velkakierteen pysäyttämistavoitetta. Lainarahalla annettu kehitysapu ei ole kestävällä pohjalla.

Hallitus suhtautuu kevytmielisesti sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, joiden takaamisen pitäisi olla valtiovallan tärkeimpiä tehtäviä. Poliisille tarjotaan alimitoitettuja resursseja, ja puolustusvoimia suorastaan kuritetaan. Kehyskaudella toteutettava puolustusvoimauudistus on suuri leikkausohjelma, jolla hallitus heikentää koko maan puolustuskykyä samalla kyseenalaistaen koko puolustusratkaisumme – unohtamatta tässäkään yhteydessä hallituksen läpi runnomaa kallista ja sotilaallisesti järjetöntä jalkaväkimiinakieltoa Ottawan sopimusta, joka astuu voimaan heinäkuussa. Puolustuksellemme tärkeät miinat on pääosin hävitetty tällä kehyskaudella. Näin vastuuttomasti toimii hallitus, jota johtaa aiemmin maanpuolustusmyönteisenä pidetty kokoomuspuolue.

Hallitus on kehunut kehyspäätöstään oikeudenmukaiseksi kompromissiksi, vaikka todellisuudessa kokoomus on tarjonnut kumppaneilleen kylmää kyytiä. Oikeudenmukaisuutta löytyy lähinnä niistä osioista, jotka hallitus näkyy omaksuneen perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista, kuten niin sanottuun solidaarisuus- eli Wahlroos-veroon, nuorisotyöttömyyden torjuntaan, tutkimus- ja kehitysverotukeen sekä ratainvestointeihin liittyvistä esityksistä. Myös sotiemme veteraanien etuisuuksiin tehtävät muutokset ovat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä.

Afganistanin tilannetta seurattava

Hallituksen selonteko Afganistanin tilanteesta on optimistinen. Hallituksen tavoitteena on siirtää Suomen antaman avun painopistettä sotilaallisesta kriisinhallinnasta siviilikriisinhallintaan ja kehitysyhteistyöhön. Tänä vuonna Isaf-kriisinhallintajoukkojamme Afganistanissa vähennetään 50:llä. Jäljelle jää 145 suomalaista. Suunta on oikea, joskin jäljelle jäävien, erinomaista työtä tekevien rauhanturvaajiemme turvallisuustilannetta on syytä seurata tarkkaan. Emme saa asettaa pienentynyttä joukkoamme tarpeettomaan vaaraan.

Puolustusvaliokunta nosti lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle esille sen, että kriisinhallintatehtävissä vapaaehtoisesti toimivien ammattisotilaiden ja reserviläisten fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota. Tukea ja vaaratilanteiden käsittelyä on viime vuosien aikana pyritty parantamaan, mutta jatkuva kehitys on tässä suhteessa välttämätöntä. Olennaista on myös kiinnittää tarpeellista huomiota palveluksen jälkeisiin tukitoimiin, muun muassa vakuutusturvan ja korvauskäytäntöjen osalta. Käynnistetyt hankkeet tarvittavien lakimuutosten aikaansaamiseksi ovat tarpeellisia ja perusteltuja.

Suomen voimavarat osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan ovat luonnollisesti rajalliset. Yleisesti ottaen tämän päivän operaatiot ovat huomattavasti kalliimpia kuin ennen vanhaan niin sanotut sinibarettioperaatiot. Yhdestä asiasta emme voi kuitenkaan tinkiä. Meidän on pystyttävä tarjoamaan maailmalla työskenteleville miehillemme ja naisillemme paras mahdollinen suoja, mitä saatavissa on.

Suomi on ollut Afganistanin YK-mandaatilla toimivassa Nato-johtoisessa Isaf-operaatiossa mukana vuodesta 2002 lähtien. On haluttu näyttää lippua. Tosiasia on, että kuluneen 10 vuoden aikana operaation luonne on Suomenkin osalta koko lailla muuttunut. Alkuaan siviilipainotteisesta jälleenrakennusoperaatiosta tuli sotilasoperaatio. Olemme kuitenkin selvinneet toistaiseksi suhteellisen vähin tappioin verrattuna vaikka Viroon, joka on Afganistanissa menettänyt jo 9 sotilasta ja 80 on haavoittunut.

Perusongelmana on, kuten olen aiemminkin todennut, ettei Suomi ole Afganistanissa puolueettomana osapuolena turvaamassa rauhaa, vaan kärjistäen sanottuna Suomi on Afganistanissa osapuolena sodassa tukemassa korruptoitunutta hallitusta maassa, jossa rehottaa valtaisa huumebisnes.

Kuten ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan, jännitys Isaf-joukkojen ja afgaanien välillä on kiristymässä. Turvallisuustilanne Afganistanissa on edelleen kaikkea muuta kuin tyydyttävällä tasolla, ja on tuskin mahdollista, että kriisinhallinnan tarve loppuisi, kuten on suunniteltu, vuonna 2014. Asiantuntijat arvioivat, että tuolloin kansainväliset joukot voivat siirtyä koulutus- ja tukitehtäviin, mutta sotilaallisen ja taloudellisen tuen tarve ei poistu.

Koska tilanne Afganistanissa vaikuttaa loputtomalta suolta, tulee Suomen pitää lopullinen tavoite kirkkaana mielessä. Meidän tulee vetäytyä hallitusti pois Afganistanista. Korostan sanaa hallitusti, sillä ei pidä hötkyillä.

Kansainvälisten tehtävien painopisteen tulee perussuomalaisten mielestä olla perinteisissä YK-johtoisissa rauhanturvaoperaatioissa. Tämän vuoksi esimerkiksi Suomen lähtö Libanonin Unifil-operaatioon on perusteltua, mutta vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa, jossa rahaa on rajallisesti ja kotimaan puolustuksesta leikataan käsittämättömiä summia, on pidettävä jalat maassa.

Oman maan puolustuksen on oltava suomalaisille päättäjille aina numero yksi. Tämän sanomalla en kuitenkaan halua kiistää, etteikö Afganistanin kaltaisesta operaatiosta olisi saatu hyödyllistä sotilaallista oppia, mutta sitä on saanut ja saa sittenkin vain rajallinen joukko. On päivänselvää, että etenkin reserviläisten kertausharjoituksista on enemmän hyötyä Suomen puolustukselle.

Puhe eduskunnan täysistunnossa 29.3.2012 hallituksen Afganistan-selonteon palautekeskustelussa.

Puolustusteollisuuden vientiluvat

KIRJALLINEN KYSYMYS

Puolustusteollisuuden vientiluvat

Eduskunnan puhemiehelle

Puolustusvoimauudistus ja Puolustusvoimien säästökuuri tulevat vaikuttamaan paitsi puolustuksemme suorituskykyyn myös Suomessa toimivaan puolustusteollisuuteen. Puolustusvoimien materiaalihankinnat tulevat lähitulevaisuudessa vähenemään merkittävästi. Siksi on syytä pohtia miten turvata alan teollisuus kotimaassa.

Viime joulukuussa hallitus hyväksyi asevientiluvan, jolla puolustustarvikeyhtiö Patria saa myydä Saudi-Arabiaan kranaatinheitinjärjestelmiä. Kaupan arvo on runsaat sata miljoonaa euroa ja sen työllistävät vaikutukset yli 270 henkilötyövuotta. Hallitus ei kuitenkaan ollut asiassa yksimielinen. Erityisen näkyvästi julkisuudessa vientilupaa moitti valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Hautala, joka kantoi erityisesti huolta Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteesta.

Suomi noudattaa asevientilupia myöntäessään kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia kuten YK:n turvallisuusneuvoston määräämiä talouspakotteita ja asevientikieltoja, Euroopan unionin päättämiä asevientikieltoja ja EU:n yhteistä kantaa. Asevienti Saudi-Arabiaan ei ole kiellettyä.

Puolustusteollisuus liiketoimintana on parhaillaan muutoksessa. Se on voimakkaasti kansainvälistymässä ja avautumassa kansainväliselle kilpailulle – muun muassa viime elokuussa voimaan tulleen puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevan EU-direktiivin seurauksena.

EU:n jäsenmaat ovat siis sopineet yhteisistä pelisäännöistä. Niitä pitää myös tulkita samalla tavalla. Suomalaisten yritysten tulee saada osallistua kansainvälistymiskehitykseen samalta viivalta esimerkiksi ruotsalaisten kanssa, sillä yrityksemme eivät pääsääntöisesti voi menestyä yksinomaan Puolustusvoimien tilauksilla. Jos Suomi asemoi itsensä niin sanotusti mallioppilaslinjalle, asettaa se suomalaisen puolustusteollisuuden muuta Eurooppaa huonompaan kilpailutilanteeseen. Tämän linjan seurauksena on konkurssiaalto, työttömyyttä, verotulojen menetyksiä ja huoltovarmuuden heikentyminen. Siksi onkin vaikea ymmärtää miksi Suomessa tulisi puolustusteollisuuden vientilupapolitiikassa oma-aloitteisesti soveltaa tiukempia sääntöjä kuin muissa EU-maissa. Koska hallituksen linja asiassa on epäselvä, on sitä kansallisen edun nimissä syytä kysyä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten ja millä perusteilla hallitus tulee tulevaisuudessa arvioimaan puolustusteollisuuden vientilupien myöntämisiä?

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2012

Jussi Niinistö /ps

Suomea puolustavat suomalaiset

Puolustusministeri Stefan Wallin kirjoitti Vieraskynässä (HS 31.12.) EU:n turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön tiivistämisen puolesta. Ministerin mielestä maanpuolustuksemme tiiviimpi verkottuminen ja kasvava riippuvuus muista maista on suotavaa.

Kirjoituksen taustalla on puolustusministeriön strateginen suunnitelma, jonka mukaan Suomen puolustusratkaisu on verkottunut puolustus, joka mahdollistaa siirtymisen yhteiseen puolustukseen. Tällä vihjataan Nato-jäsenyyteen, sillä kuka nyt tosissaan uskoo EU:n yhteiseen puolustukseen?

Käsitepyörityksen sijaan ministeri Wallin olisi voinut reilusti todeta, että vaihtoehtomme ovat joko kansallinen puolustus tai Nato. Ja jälkimmäisen vaihtoehdon suuntaan hallitus on Suomea ohjaamassa, koska oman maan puolustuksen suorituskykyä romutetaan historiallisen suurilla leikkauksilla. Koko maan puolustus ei näiden leikkausten jälkeen ole enää uskottavalla tasolla, varsinkin kun hallitus vielä ajoi läpi jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen.

Sitä paitsi Wallin myöntää kirjoituksessaan, että ylikansallinen puolustusyhteistyö tulee kalliimmaksi kuin kansalliseen toimintaan pohjautuva puolustusratkaisu. Vallitsevassa julkisen talouden kriisissä Wallinin linja aiheuttaa Suomelle lisää kustannuksia ja johtaa suurempaan kansallisen puolustuskyvyn romuttamiseen.

Wallin nostaa esille kaksi yhteiseurooppalaista puolustushanketta: meritilannekuvan ja NH-90-helikopterilentäjien koulutuksen. Kummallakaan hankkeella ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä Suomen sodan ajan sotilaalliselle suorituskyvylle, vaan ne liittyvät rauhan ajan valvonta- ja koulutusyhteistyöhön.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta on syytä keskustella avoimesti juuri nyt, kun maalle valitaan uutta tasavallan presidenttiä ja ylipäällikköä. Kansainvälistä yhteistyötä pitää tehdä, mutta sen varaan emme voi sinisilmäisesti heittäytyä.

Esimerkiksi pohjoismainen yhteistyö on luontevaa, mutta samalla tulee aina muistaa, että viime kädessä Suomea puolustavat suomalaiset. Siksi meillä tulee olla omat vahvat, koko kansan Puolustusvoimat – jopa siinä tapauksessa, että liittoutuisimme.

Mielipidekirjoitus, julkaistu Helsingin Sanomissa 2.1.2012.

Hallitusti ulos Afganistanista

Hallituksella on turhan myönteinen käsitys Afganistanin tilanteesta. Selonteko on melkoinen toiveiden tynnyri. Tosiasia on, että kuluneen kymmenen vuoden aikana Afganistanin ISAF-operaation luonne on koko lailla täydellisesti muuttunut.

Kuten selonteon luvussa 5.1 todetaan, ISAF:n tehtävät laajentuivat vuonna 2009 vastakumouksellisen strategian hyväksymisen myötä Taleban-kapinallisten vastaiseen toimintaan, mutta tätä ei selonteossa – outoa kyllä – tarkemmin avata. Olisi ollut aiheellista kuvata, mitä tämä toiminta on tarkoittanut käytännössä suomalaisten osalta ja mitä tullee tapahtumaan jatkossa.

Perusongelma on, ettei Suomi ole puolueettomana osapuolena turvaamassa rauhaa, vaan osapuolena sodassa tukemassa korruptoitunutta hallitusta maassa, jossa rehottaa valtaisa huumebisnes. Koska operaatio on loputon suo, tulee meidän vetää joukkomme hallitusti pois Afganistanista.

Joukkojen vähentäminen ensi vuonna viidelläkymmenellä on oikean suuntainen toimenpide, jos kohta on tarkoin seurattava turvallisuustilannetta paikan päällä Pohjois-Afganistanissa ja yhteistyökumppanimme Ruotsin politiikkaa, jotta emme asettaisi pienentynyttä joukkoamme vähentämisen takia tarpeettomaan vaaraan, kuten edustaja Packalén Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa oikein totesi.

Ja se pitää olla hallitukselle sanomattakin selvää, että kun kruunu sotilaitaan kriisinhallintasotaan lähettää, heistä myös kannetaan asianmukainen vastuu heidän palattuaan kotimaahan.

Painopisteen siirtäminen kriisinhallintasodista takaisin perinteisiin YK-johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin on perusteltua. Suomen lähtö ensi vuonna Libanonin UNIFIL-operaatioon on sikäli luontevaa, että Suomi on perinteisesti korostanut ulkopolitiikassaan YK:n keskeistä merkitystä, kuin myösPerussuomalaiset.

Toinen asia on se, mihin rahamme riittävät nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja mitä me priorisoimme. Ei voi olla oikein – vaikka kuinka etenkin Kokoomuksen suunnasta sanotaan, että näitä asioita ei saa asettaa vastakkain – että samaan aikaan, kun kansainvälistä toimintaa paisutetaan, oman maan puolustuksesta leikataan ankaralla kädellä. Se ei mahdu Perussuomalaisten oikeustajuun.

Olisikin syytä pohtia, miten näihin kriisinhallintaoperaatioiden menoihin voitaisiin hyödyntää enemmän ulkoasiainministeriön määrärahoja puolustusbudjetin rokottamisen sijaan tai sitten siirtää puolustusbudjettiin lisävaroja ja vastaavasti vähentää kehitysapua?

Ja olisi myös vähintäänkin syytä pohtia miten joustavoittaa EU:n taisteluosastokonseptia ellei kokonaan luopua siitä säästöjen saamiseksi oman maan puolustukseen?

Tiedän, että monet suomalaiset – etenkin kansalaisvastuunsa kunnialla kantavat reserviläiset – miettivät sitä, että miksi ihmeessä samaan aikaan kasvatetaan kansainvälisen toiminnan määrärahoja, kun esimerkiksi kertausharjoituksia ajetaan alas. Ensi vuonna kertaamaan kutsutaan ilmeisesti vain muutama tuhat ihmistä, kun todellinen tarve esimerkiksi Reserviläisliiton mukaan olisi 70 000 henkilön luokkaa.

Afganistanin operaatio vie ensi vuonna puolustusministeriön pääluokasta 15 miljoonaa euroa. Sillä järjestäisi paljon kertausharjoituksia.

Oman maan puolustus on Puolustusvoimien lakisääteinen päätehtävä, ja se on Perussuomalaisten mielestä kaikessa muistettava.

Afganistanista on saatu hyödyllistä sotilaallista oppia, mutta on päivänselvää, että kertausharjoituksista on enemmän hyötyä Suomen puolustukselle kuin kriisinhallintaoperaatioista. Joka muuta väittää, puhuu muunneltua totuutta. Nyt tarvitaan suhteellisuudentajua ja arvokeskustelua.

Puhe eduskunnan täysistunnossa 12.12.2011. Puhutussa versiossa muutokset mahdollisia, lopullinen versio löytyy aikanaan eduskunnan verkkosivuilta.