Kannuksen kaupunginjohtaja

Olen aloittanut Kannuksen kaupunginjohtajan viranhoidon 1. lokakuuta 2020. Viime viikkoina olen saanut ajaa itseäni sisään tutustumalla Kannuksen elinkeinoelämään ja hallintoon, kuin myös moneen ystävälliseen ja kannustavaan kannuslaiseen. Kiitos lämpimästä vastaanotosta, Kannukseen on ollut mukava tulla!

Kirjoitin samana päivänä ilmestyneeseen Lestijoki-lehteen kolumnin, jossa pohdin Kannuksen ja laajemminkin suomalaisen maaseudun roolia nykytilanteessa. Ohessa siitä muutama nosto.

Kannus on maakuntansa Keski-Pohjanmaan kakkoskaupunki. Sellaisia kutsutaan myös seutukaupungeiksi. Eivät ne isoja kaupunkeja ole, mutta eivät aivan maaseutuakaan. Voisiko Kannusta luonnehtia maaseutumaiseksi pikkukaupungiksi, pilke silmässä ja nykytermiä käyttäen hybridikaupungiksi?

Keski-Pohjanmaan kunnissa on paikoin ollut kasvua väkimäärissä – tai ainakaan ei ole otettu takapakkia niin paljon kuin takavuosina. Vaikka alkuvuoden tilastotiedot eivät koko vuodesta totuutta kerrokaan, on tilanne lupaava. Itse asiassa en muista, että vuosiin tai vuosikymmeniin olisi ollut näin mielenkiintoista tilannetta. Onko suurkaupungistumisen megatrendi kääntymässä?

Muuttoliikettä maalta kaupunkeihin on hillinnyt koronasta aiheutunut taloustilanne. Toisaalta korona on tehnyt maalle muuttamisesta vetovoimaisempaa. Se on osoittanut, että varsin monet meistä voivat olla ainakin osin etänä töissä ja silti hommat hoituvat.

Maaseutumainen asuminen kiinnostaa suomalaisia entistä enemmän, samoin kotimaanmatkailu ja mökkeily. Tässä piilee mahdollisuuksia keskipohjalaisille kunnille. Ihmiset pohtivat yhä enemmän missä ja millä hinnalla haluavat asua, elää sekä lapsensa turvallisesti kasvattaa.

Keskipohjalaisten kuntien vetovoimatekijät voivat olla sellaisiakin, joita ei tule ensimmäisenä ajatelleeksi. Yksi tekijä on tavallisuus. Siinä on hiljaista voimaa. Tarvitseeko kaiken olla jotain erikoista? Tavallinen on turvallista. Keskipohjanmaa voi tarjota paluu- ja muille muuttajille turvallista tavallisuutta, kun koronan kaltaiset häiriöt heiluttavat maailman menoa.

– –

Tällaisin ajatuksin aloitin kaupunginjohtajan viranhoitoni. Jatkossa tulen jättämään näiden kotisivujen päivittämisen vähemmälle ja ajan mittaan tulen luopumaan niistä kokonaan. Kiitän uskollisia lukijoitani ja tukijoitani kuluneesta kymmenestä www.jussiniinisto.fi -vuodesta – nyt on uuden aika.

Turvaa vapaa Suomi