Uivat huvilat verolle

Poliittisissa piireissä paljon kohkattu Hetemäen verotyöryhmä pyrki luomaan pohjaa eduskuntavaalien jälkeiselle päätöksenteolle koskien verotukseen tarvittavia rakennemuutoksia. Kehittämisehdotukset jäivät lähinnä kosmeettisiksi, koska suuret uudistukset eivät sopineet työryhmässä edustettuina oleville eturyhmille.

Hetemäen työryhmä ei esimerkiksi uskaltanut lainkaan laajentaa pääomatuloverotuksen pohjaa. Siltä jäi huomaamatta, että säätiöiden ja yhdistysten saamat pääomatulot – osingot, vuokratulot ja myyntivoitot – ovat verovapaita. Perussuomalaisten kehutussa ja parjatussa eduskuntavaaliohjelmassa tämä kuitenkin on huomioitu. Itsekin kirjoitin aiheesta blogissani.

Sen sijaan kokoomuslaisessa tasaverohengessä Hetemäen työryhmä esitti muutoksia ajoneuvo- ja kiinteistöveroihin. Lukija arvaa varmaan mihin suuntaan. Ajoneuvoverosta on tarkoitus tehdä nykyistä raskaampi. Nythän se on noin 50–150 euroa vuodessa auton päästöistä riippuen. Ja on huomattava, että kiinteistövero kohdistuu myös loma-asuntoihin.

Olen keskustellut aiheesta julkisuudessa kirjoittaneen taloushistorian emeritusprofessorin Erkki Pihkalan kanssa. Tunnen hänet Suomalaisuuden Liiton kautta.

Olen Pihkalan kanssa samaa mieltä siitä, että on kohtuutonta kiristää autoilun ja mökkeilyn verotusta, mutta samaan aikaan jättää veneet kokonaan verotuksen ulkopuolelle. Auto on kuitenkin monelle suomalaiselle välttämättömyys. Kuinka monelle vene on välttämättömyys? Esimerkiksi Ruotsissa on venevero rekisteröidyille veneille.

Onhan siinä vissi ero, että maakunnassa vanhalla Ladalla töihin ajava suomalainen maksaa ajoneuvoveroa mutta Suomenlahdella muskeliveneellä huvikseen pöristelevä kansalainen ei!

Tehdäänpä siksi pieni kaavamainen laskelma. Suomessa on noin 750 000 venettä, joista ehkä puoli miljoonaa voisi ajatella tulevan veneveron piiriin. Jos vero olisi 100 euroa venettä kohti, olisi tuotto 50 miljoonaa.

Tai paremminkin näin: voihan vero olla suurempi satojatuhansia euroja maksavista, todella hienoista ökyveneistä – näistä uivista huviloista – ja tavanomaisemmista veneistä pienempi. Eli tässäkin tapauksessa Perussuomalaisten murtumaton peruslinja olisi sosiaalinen oikeudenmukaisuus: verot maksukyvyn mukaan. Veneverotuloja voitaisiin käyttää valtion väylämenojen peittämiseen.

Suursäätiöiden saattaminen pääomaverotuksen piiriin ja veneveron säätäminen ovat käsittääkseni sellaisia verouudistuksia, että kansalaiset hyväksyisivät ne oikeudenmukaisina. Veroasteet ovat tietenkin käytännön kysymyksiä.

Yleinen asevelvollisuus vai palkka-armeija?

Näin kysyy Sotainvalidien Veljesliiton äänenkannattaja Sotainvalidi tuoreessa numerossaan 1/2011. Ulkoasultaan tyylikkäästi uudistuneen lehden esittämä kysymys on tärkeä. Oma kantani asiaan on selvä: Ruotsin tie ei ole meidän tiemme, kuten olen aiemminkin kirjoittanut. Maanpuolustusta ei ole järkeä ulkoistaa.

Lahtelaisen sotainvalidin Leo Jokelaisen kannanotto lehden kysymykseen oli niin selvää suomea sisältäen myös rakentavia korjausehdotuksia, että skannaan sen oheen. Palaan blogissani puolustuspoliittisiin kysymyksiin tarkemmin myöhemmin – hellikäämme sen aikaa sotainvalidi Jokelaisen esittämiä ajatuksia!

Toimittaja Elina Ruuttilan jutusta Sotainvalidi-lehdestä 1/2011.

Klaukkalan talvimarkkinoilla

Perussuomalaisten ehdokkaita ja tukijoukkoja Klaukkalan talvimarkkinoilla 27.2.2011. Vasemmalta Jukka Helin, Taisto Orre, Eetu Palonen, Erkki Havansi, Pekka M. Sinisalo, Jussi Niinistö ja Teijo Petäjäjärvi.
Perussuomalaisten Uudenmaan piirin varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo Lohjalta.
PerusS-pallot kelpasivat nurmijärveläisille. Täyttötyössä vasemmalta Teijo Petäjäjärvi ja Jukka Turunen. Teijo oli ehdolla 2007, mutta on näissä vaaleissa Sinisalon Pekan vaalipäällikkö. Jukka on ehdokkaamme Pornaisista.
Perussuomalaista miesenergiaa Klaukkalan torilla. Vasemmalta puolueen nuori kannattaja, varusmiespalvelustaan parhaillaan suorittava Eetu Palonen, ehdokas Pekka M. Sinisalo ja Nurmijärven Perussuomalaisten puheenjohtaja Tero Arteli.

Komea talvipäivä kului vaalityössä kotikuntani Nurmijärven Klaukkalan markkinoilla. Monet kansalaiset tulivat suoraan sanomaan, että näissä vaaleissa äänestetään Perussuomalaisia. Muutos on muhimassa!

Vaalityötä Tikkurilassa

Tänään Tikkurilan talvimarkkinoiden vaalitorilla oli hyvä tunnelma Perussuomalaisten ehdokkaiden kesken, kun kovimmat pakkassäät olivat helpottaneet.

Vaalipäällikköni Jaakko Niinistön ottamassa kuvassa vasemmalla on dosentti ja ylilääkäri Heikki Tala, Suomalaisuuden Liiton entinen puheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas Järvenpäästä. Heikki oli ehdolla jo 2007 eduskuntavaaleissa ja tuli kunnallisvaaleissa 2008 valituksi kotikaupunkinsa valtuustoon. Hän on Perussuomalaisten terveys- ja kielipoliittisia asiantuntijoita, todellinen monipuolisuusmies.

Oikealla puolellani on Erkki Havansi, oikeustieteen tohtori ja emeritusprofessori, ehdokkaamme Keravalta. Erkki on Perussuomalaisten oikeuspoliittinen asiantuntija ja oivallinen ehdokas tämän hallinnonalan ministeriksi. Hän oli ehdokkaana EU-vaaleissa 2009. Havansi muuten bloggaa ruotsin kielellä Hufvudstadsbladetiin.

Perussuomalaisista löytyy tätä nykyä asiantuntemusta joka lähtöön. Jos Suomen kansa antaa meille 17. huhtikuuta vaalivoiton ja avaa siten tien hallitukseen, löytyy meiltä osaavia nimiä – eikä mitään poliittisia broilereita – ministerinpaikoille.

EU, Nato ja huoltovarmuus

Toimittaja Pekka Ervasti kirjoitti tuoreeseen Suomen Kuvalehteen 8/2011 mielenkiintoisen jutun viimeaikaisesta turvallisuuspoliittisesta keskustelusta. Vaaleihin oltiin jo menossa Nato-lyhdyt sammutettuina, mutta keskustelu virisi WikiLeaks-paljastusten myötä. Myös Perussuomalaisten kantaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kysyttiin ja minulla oli etuoikeus tulla haastatelluksi.

Verkkolehti Uudessa Suomessa Timo Soini taannoin vastasi kysymykseen, että jos pitää valita EU vai Nato, niin hän valitsisi Naton. Ja tällä kommunistit ovat sitten repostelleet. Itse annoin Suomen Kuvalehden ymmärtää, että realiteetit ovat joka tapauksessa toiset: ”Nyt ollaan kuitenkin EU:ssa. Emme näe tarvetta mennä Natoon seuraavallakaan vaalikaudella.”

Pääsin myös vastustamaan varuskuntien lakkauttamista yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Ruotsinkielinen Dragsvikin varuskunta voidaan liittää Upinniemen varuskuntaan. ”Ruotsinkielinen sotilaskoulutus voidaan ihan hyvin järjestää isomman, suomenkielisen varuskunnan yhteydessä”. Tai voihan koulutuksen tietysti jakaa Upinniemen ja Santahaminankin kesken.

Kerroin myös, että mahdollisissa hallitusneuvotteluissa Perussuomalaiset ottavat EU:n maatalouspolitiikankin tiukkaan käsittelyyn. “Entisenlaiset torjuntavoitot saavat riittää.” Huoltovarmuus pitää säilyttää.

Poimintoja Perussuomalaisten vaaliohjelmasta

Perussuomalaisten odotettu eduskuntavaaliohjelma julkistettiin tänään eduskunnassa. Puheenjohtaja Timo Soini esitteli ohjelman yleisellä tasolla ja varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala käsitteli yksityiskohtaisemmin ohjelmaa.

Ohjelmasta on varmasti paljonkin asiaa tiedotusvälineissä, tässä kuitenkin ensi hätään joitain periaatteelisia poimintoja ohjelmasta ranskalaisin viivoin.

Koko ohjelma on ladattavissa Perussuomalaisten kotisivuilta.

– Ihminen on yhteisöllinen

– Materia ei ole päämäärä, vaan keino ihmisarvoisen elämän saavuttamiseen

– Perussuomalaiset on populistiseen eli kansansuosioon perustuvan päätöksentekojärjestelmän puolustaja

– Suomen kansan oikeudesta itsenäiseen päätöksentekoon on pidettävä kiinni

– Suomen valtio on perustettu turvaamaan suomalaisten etuja

 – Suomalaisuus on Suomen lahja maailmalle ja yhteiskuntamme avain menestykseen myös 2000-luvulla

– Puolustamme monikulttuurisuutta puolustamalla kansallista identiteettiä

– Perussuomalaisille isänmaanrakkaus on epäitsekkyyttä

– Suomen kieltä on vaalittava

– Kulttuurirahoja on ohjattava niin, että ne vahvistavat suomalaista identiteettiä

– Terveys ja hyvinvointi ovat itseisarvo ja edellytys kansakunnan menestymiselle

– Henkilökohtaista vastuuta jokaisen omasta hyvinvoinnista on lisättävä, samalla kun perusturvaa parannetaan

– Peruspalvelut on tuotettava pääsääntöisesti julkisesti ja palveluiden ulkoistamista on pidettävä poikkeuksena

– Palveluiden rahoituspohjaa voidaan vahvistaa hallinnollisesti, mutta palveluita ei pidä sen seurauksena keskittää

– Rakenteellisten uudistusten lisäksi tarvitaan arvopohjaista uudistumista – vastuu sen aloittamisesta on poliitikoilla

– Vanhustenhoito on laitettava kuntoon ja markkinaehtoisuutta painottava ideologinen politiikka on pysäytettävä

– Omaishoito on siirrettävä Kelalle

– Sotaveteraanien kuntoutusmäärärahoja on korotettava nopeasti ja haitta-asterajat on poistettava

– Sotaorvot on rekisteröitävä

– Vammaisten kohtelu on yhteiskunnan todellisen suvaitsevaisuuden mittari 

– Erikoissairaanhoito on siirrettävä valtion rahoitusvastuulle

– Lapset ovat kansakunnan tulevaisuus

– Lapsiperheiden köyhyyttä on vähennettävä, muuttamalla epäoikeudenmukaista toimeentulotukilakia

– Keskituloisten lapsiperheiden asemaa on parannettava, palauttamalla lapsivähennys verotukseen

– Suurituloisten lapsilisiä voidaan alentaa

– Perussuomalaiset ovat perinteisen perhekäsityksen puolesta

– Eläkeindeksissä on painotettava nykyistä enemmän yleisen ansiotason kehitystä

– Nuorten työllistymistä on kannustettava eläkekarttumaprosenttia nostamalla

– Kyläkoulut on säilytettävä

– Opintotuki on sidottava indeksiin ja vanhempien tulojen vaikutus täysi-ikäisen opiskelijan tuloihin poistettava

– Sanomme ei tasaverokehitykselle

– Ns. viherverot on torjuttava eli ei energiaveron korotuksille ja ruuhkamaksuille

– Arvonlisäveroa ei pidä korottaa

– Kerskakulutusta on hillittävä suurituloisten ansiotuloverotusta kiristämällä

– Pääomatulojen verotusta on kiristettävä ja muutettava se progressiiviseksi

Turvaa vapaa Suomi