Siniset turvaa reservin resurssit

Reserviläisen uusin numero on ilmestynyt, se on luettavissa myös sähköisesti. Yllä lehdessä oleva sinisten ilmoitus. – Näissä vaaleissa on tasavallan presidentti Sauli Niinistönkin mukaan keskusteltu liian vähän Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Samaa mieltä on ollut ulkoministeri Timo Soini. Tässä lehdessä on edes yritystä. Samalla siitä näkee, mitkä ehdokkaat ja puolueet haluavat ilmoittaa Reserviläisessä tai ylipäätään vastata lehden lähettämään kyselyyn. Kun äänestät, muista valita maanpuolustustahtoinen ehdokas!

Vapaussodasta tasavallaksi

Avasin Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistyksen järjestämän “Vapaussodasta tasavallaksi” -seminaarin Seinäjoella.

Kuva: Terhi Hakola.

Käsittelin puheessani erityisesti heimosotia, joista olen aikanaan kirjoittanut kirjankin. Kyseessä on Suomen lähialueilla 1918-1922 käydyt sotaretket, joihin osallistumalla tuhannet vapaaehtoiset pyrkivät edesauttamaan suomensukuisten heimojen irtautumista sisällissodan kaaokseen ajautuneesta Venäjästä. Tavoitteena oli joko näiden alueiden itsenäistäminen tai liittäminen osaksi Suomea.

Vapaaehtoisten motiiveina toimivat puolustukselliset näkökulmat, bolševismin leviämisen estäminen sekä se, että etenkin Itä-Karjalan nähtiin muodostavan Suomen kanssa luonnollisen kokonaisuuden, jota yhdistivät kieli, kulttuuri ja maantiede.

Heimosoturit näkivät toimiensa oikeutuksen kumpuavan kansojen itsemääräämisoikeudesta – opista, josta vasta itsenäistynyt Suomikin oli esimerkki.

Heimosotien merkittävimpänä tuloksena oli Viron itsenäisyys. Tarton rauhanneuvotteluiden seurauksena Petsamo liitettiin Suomeen – tosin vaihtokauppana Repolasta ja Porajärvestä.

Linkki Pohjalaisen juttuun seminaarista.

Linkki videoon seminaarista.

Vetovoimaisia ehdokkaita?

Helsingin Sanomat on julkaissut ns. vetovoimagalluppeja. Ohessa kuva Uudenmaan vaalipiirin osalta, jossa olen sinisistä yhdessä puheenjohtaja Sampo Terhon kanssa. Yhdeksän prosenttia vastaajista voisi kuvitella äänestävänsä meitä. Se on toki kohtuullinen tulos. Mielestäni gallupinteossa on kuitenkin valuvika. Mielekkäämpää olisi ollut, jos olisi kysytty suoraan ketä yhtä henkilöä mistä tahansa puolueesta voisit äänestää. Nyt kysyttiin yhtä henkilöä jokaisesta (!) puolueesta. Tällä tavoin kysyttäessä julkisuudessa syystä tai toisesta tunnetut nimet – kuten nyt tällä kertaa Maria Guzenina tai Pirkka-Pekka Petelius – pärjäävät, vaikka vastaajalla ei olisi aikomustakaan äänestää ko. henkilöä – kunhan kysyttäessä oli bongannut tutun nimen. Kannustankin äänestäjiä käyttämään tervettä järkeä ja kriittisyyttä galluppeja lukiessa.

 

Sotavainajien muistoa vaalitaan

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti
Suominen luovutti tänään sotavainajamitalin tunnustuksena osuudestani sotavainajien muiston vaalimistyössä. Yhdistys ylläpitää vuosien 1939-1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden, Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden suomalaisten sotavainajien muistoa. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden tahojen tekemää vaalimistyötä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteena on, että omaiset saisivat tietoja sotavainajien vaiheista ja hautapaikoista sekä mahdollisuuden käydä heille pystytetyillä muistomerkeillä. Olen parhaani mukaan pyrkinyt tukemaan yhdistyksen tekemää työtä, joka on tärkeää ei vain sotavainajien omaisten vaan koko kansan maanpuolustustahdon kannalta. Olen iloinen huomionosoituksesta.

Turvaa vapaa Suomi