Sanomaa

Jussi Niinistön puheista ja haastatteluista poimittuja lainauksia.

Vastaukseni oikeuskanslerille tekemään kanteluun koskien kotisivuillani 19.2.2019 julkaistua blogia ”Eduskunnan on ryhdistäydyttävä”.

“Heräsi kysymys, onko Suomen puolustus enää uskottava, jos haluamme olla sotilaallisesti liittoutumaton. Se kannusti määrätietoiseen työhön. Suunta oli muutettava ja se muuttui Krimin valtauksen johdosta vuonna 2014. Se avasi muiden puolueiden silmät ja esimerkiksi SDP:n kanta vaihtui.” (Iltalehden haastattelu 16.2.2019)

Ministeri kuvaili tuotteen olevan ”puolikkaan ämpärin kokoinen mötikkä”. Se ”hyppää” 25 metrin korkeudelle ilmaan ja ampuu sieltä alaspäin wolframi- tai teräskuulia.
Se on Ottawan sopimuksen mukainen sikäli, että se on etälaukaistava. Erona entisiin jalkaväkimiinoihin on se, että se ampuu ylhäältä alas“. (Jussi Niinistö jalkaväkimiinat korvaavasta asejärjestelmästä. Verkkouutiset, 22.1.2019)

”Suomen puolustusjärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena ja sitä tulee kehittää pitkäjänteisesti. Meillä ei ole varaa jättää yhtäkään puolustuksemme osa-aluetta selkeästi heikommaksi kuin toista, koska juuri tuota heikkoutta mahdollinen vastustaja pyrkii kriisin aikana käyttämään hyväkseen. Selonteossa tehtyjen linjausten toteuttaminen mahdollistaa kansallisen puolustuksemme tasapainoisen kehittämisen vähintään vuosikymmeneksi eteenpäin.”
(Puolustusselontekoa käsittelevä lähetekeskustelu 8.3.2017)

”Puolustusvoimien kehittäminen perustuu mahdollisiin tulevaisuuden uhkakuviin, ei mielikuviin menneisyydestä. Olisi helpottavaa tietää seuraavan mahdollisen sodan tai konfliktin luonne. Mutta sitä me emme voi tietää. Näin ollen on ainoastaan vastuullista varautua monenlaisiin kriiseihin. Tämä edellyttää meiltä hyvää valmiutta, ja valmius maksaa.”
(MTS:n seminaarissa 21.2.2017 pidetty puhe )

”Vielä joitain vuosia sitten puolustusratkaisullemme löytyi useita arvostelijoita, etenkin maamme rajojen ulkopuolella. Kylmän sodan päättymisen jälkeen monet jo luulivat, että ikuinen rauha on laskeutunut Eurooppaan. Arvostelijoiden mukaan kansallinen puolustus olisi voitu ajaa alas ja asevoimia olisi pitänyt kehittää kriisinhallintatehtävien vaatimusten mukaisesti piskuisen ammattiarmeijan suuntaan. Onneksi me suomalaiset olemme jäyhää, jääräpäistäkin kansaa. Me emme menneet virran mukana, vaan Suomen puolustus on kaiken aikaa säilynyt puolustusvoimiemme ykkösprioriteettina.”
(Puhe 220. maanpuolustuskurssin avajaisissa 23.1.2017)

”Eri valtiot näkevät kansallisen etunsa ajamisen hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Niin keinot kuin päämäärätkin voivat olla erilaisia. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että myös perinteinen voimapolitiikka on tehnyt paluunsa välineenä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Suomen valinta on ollut vahva kansallinen puolustus ja sitä tukeva kansainvälinen yhteistyö. Näyttäisi siltä, että se on kestävä pohja myös tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin vastattaessa.”
(Puhe Turvallisuus Pohjolassa -seminaarissa 3.10.2016)

”Rauha ja turvallisuus eivät pysy, ellei niitä pidetä yllä. Siinä missä sotiminen vaatii panostuksia, vaatii rauha vielä enemmän.”
(Ote valtakunnalliseen Nuku rauhassa –hankkeeseen liittyvästä tervehdyksestä)

”Ei pidä maalata Nato-mörköä seinälle, mutta ei toisaalta pidä kuvitella, että Nato olisi taikasana, jolla kaikki kansallisen puolustuksen ongelmat ratkaistaisiin. Asia ei ole ollenkaan yksiselitteinen, eli senkin takia Nato-selvitys on tarpeellinen.” (Kaleva 23.2.2016)

”Ruotsin opiskelulta säästyvän ajan voisi jokainen suunnata tarpeellisemmaksi katsomansa kielen opiskeluun tai vaihtoehtoisesti lukea vapaaehtoisesti ruotsia, jos parhaaksi niin katsoo. Ei ole mieltä jatkaa suomalaisten pakkoruotsittamista, kun sille ei ole todellista tarvetta, ja siten aiheuttaa tarpeetonta kitkaa kieliryhmien välillä.” (5.3.2015)

”Perussuomalaiset on ainoana puolueena vastustanut tukipaketteja alusta saakka. Olemme olleet johdonmukaisesti oikeassa eurokriisin eri vaiheissa. Sitä on muiden vaikea myöntää, vaikka tulokset ovat kaikkien nähtävillä. Tukipaketit eivät nimittäin ole pelastaneet tuettuja maita, vaan EU:n sanelema talouspolitiikka on aiheuttanut niissä pahoja ongelmia.” (4.2.2015)

”Ukrainan kriisin myötä Suomessa on herätty siihen, että Eurooppa ei automaattisesti ole rauhan tyyssija. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Omasta puolustuksesta täytyy pitää huolta tai muuten heräämme kasakan nauruun.” (14.1.2015)

”Perussuomalaisten mielestä taisteluosastojen ylläpidon järkevyyttä on vakavasti pohdittava, jos ja kun niitä tositilanteessa ei olla valmiita käyttämään. Mitä me teemme paperitiikereillä?” (26.11.2014)

”Hallitus ei ole kyennyt saavuttamaan yhtäkään itselleen asettamaansa tavoitetta talouden saralla. Tämä on ollut nähtävissä jo pitkään, mutta tästä huolimatta hallitus ei ole kääntänyt talouspolitiikkansa linjaa. Ei, vaikka kummatkin päähallituspuolueet ovat vaihtaneet jo puheenjohtajaa.” (5.11.2014)

”Hallituspuolueet ovat näemmä unohtaneet 90-luvun laman keskeisen opetuksen: jos annamme työttömyyden nousta rajusti, on sitä todella vaikeaa palauttaa takaisin edes pitkän taloudellisen nousukauden aikana. Esimerkiksi nuoren valmistuminen kortistoon tai pitkäaikaistyöttömyys varjostaa koko loppuelämää. Osa syrjäytyy pysyvästi. Tämä jos mikä on perintö, jota emme halua lapsillemme antaa.” (5.11.2014)

”Yleinen asevelvollisuus on maanpuolustuksemme a ja o, mutta ilman riittävää kertausharjoituskiertoa tämä hieno järjestelmä dementoituu. Viime vuodet on menty riskillä. Kymmeniä tuhansia taistelijoita on jätetty kouluttamatta.” (19.9.2014)

”Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat räjähtämässä käsiin. Piilevä työttömyyskin lisääntyy. Tästä huolimatta hallitus ei tee riittävästi työllisyyttä ja talouskasvua tukevaa suhdannepolitiikkaa, vaan päinvastoin se hidastaa talouden elpymistä nostamalla kustannustasoa. Hallitus on nimittäin löytänyt budjettiinsa tutut rahasammot, energia- ja ajoneuvoverojen kiristämisen, joiden vuoksi lämmittäminen ja autoilu kallistuvat jälleen kerran.” (16.9.2014)

”Liikkuvan poliisin lakkauttaminen oli hallitukselta virhe, josta perussuomalaiset moneen otteeseen huomauttivat. Se on yhdessä poliisin kroonisen resurssipulan kanssa johtanut tieliikenteen valvonnan vähenemiseen etenkin suurten kaupunkien ulkopuolella ja maaseudulla. Vähäinen kiinnijäämisriski, arvoisa ministeri, lisää helposti holtitonta liikennekäyttäytymistä maanteillä.” (10.9.2014)

”Suomen talous takkuaa. Työttömyys on merkittävä ongelma. Hallitukselta vaadittaisiin pikaisia toimia, vaan mitä se tekee? Paljon puhetta, vähän tekoja. Pääministeri luovuttaa, valtiovarainministeri vaihtuu, ja ministereistä moni tähyää Brysselin lihapatojen äärelle. Näkevätkö ministerit, että laiva uppoaa ja hyppäävät pois? Toivon, että näin ei ole.” (14.5.2014)

”Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja yksi Puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä oman maan puolustamisen ja virka-avun antamisen jälkeen. Tehtävät on kuitenkin ymmärrettävä pitää säädetyssä tärkeysjärjestyksessä: oman maan puolustus tulee aina ensin. Tätä tärkeysjärjestystä ei ole viime vuosina riittävästi kunnioitettu.” (25.3.2014)

”Kuntauudistusfarssi on kestänyt pian koko vaalikauden, eikä tälle sekasortoiselle hankkeelle näy loppua. Suurkuntiin tähtäävästä uudistuksesta on tullut hallitukselle pitkälti arvovaltakysymys, joka halutaan runnoa läpi keinolla millä hyvänsä asiantuntijoiden, kuntien ja kansalaisten mielipiteistä piittaamatta.” (26.2.2014)

”Suomella on nettomaksajan virka, eli maksamme EU-kolhoosille enemmän kuin sieltä saamme. Hallitus ei selonteossaan pidä tätä ongelmana vaan selittää, että EU-jäsenyydestä saadut hyödyt ovat suuret – uskoo ken tahtoo. Vähintä, mitä voimme heti tehdä, on lopettaa jäsenmaksujen maksaminen muiden maiden puolesta.” (12.2.2014)

”Hallituksen päätös korvamerkitä kotihoidon tuki puoliksi molemmille vanhemmille on propagandistisista syistä verhottu tasa-arvon kaapuun, mutta todellisuudessa se on ideologinen kannanotto päiväkotien paremmuuden puolesta. Mielestäni yleensäkin päiväkoteja tarjotaan turhan voimallisesti ainoana varhaiskasvatuksen vaihtoehtona.” (25.9.2013)

”Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä, että Islannin ilmavalvontahanke on Suomen osalta kuopattu. Toisen maan ilmatilan valvominen ei ole Puolustusvoimista annetun lain mukaan mahdollista. Sen sijaan ilmavoimamme osallistuu ensi vuonna Islannin ilmavalvonnan yhteydessä toteutettavaan erilliseen kansainväliseen harjoitukseen. — Perussuomalaisten ansiosta Islannissa harjoitellaan muun muassa ilmatankkausta, joka on Hornet-lentäjillemme tärkeä taito.” (6.6.2013)

”Jotta saamme jatkossakin syödä puhdasta ja turvallista kotimaista ruokaa, on huolehdittava siitä, että edellytykset kannattavien perheviljelmien pyörittämiseen säilyvät koko Suomessa. On huolestuttavaa, että maatilojen määrä edelleen vähenee.” (23.5.2013)

”Henkilökohtaisesti minun on ollut vaikea ymmärtää sitä logiikkaa, joka saa eräät hallituksessakin vaikuttavat poliittiset voimat tekemään Suomen itsenäisen ja uskottavan puolustuksen vastaista myyräntyötään. Nämä voimat sanovat julkisesti vastustavansa Natoa, mutta samalla he haluavat, aina kun on mahdollista, rapauttaa Suomen itsenäistä puolustusta. Samaan aikaan kaiken maailman kriiseihin kyllä ollaan kuitenkin suomalaisia sotilaita lähettämässä, mutta oman maan puolustus ollaan valmiit jättämään mopen osalle. Puhun punavihreistä voimista.” (7.5.2013)

”Kansalaiset kysyvätkin täysin oikeutetusti, miksi meidän pitää osallistua tukipaketteihin. Perussuomalaisten mielestä Suomen olisi alun alkaen pitänyt ilmoittaa, että tukitoimet ovat laittomia ja siksi Suomi ei ole niissä mukana. Tämän sanoimme selvästi ennen ja jälkeen jytkyvaalien. Sanomme sen nytkin. Suomalaisten verorahat on käytettävä suomalaisen yhteiskunnan ylläpitoon.” (17.4.2013)

”Kun nyt osallistumme vanhojen puolueiden ja heidän vihreiden myötäjuoksijoidensa turvin rahan mättämiseen Kyprokselle, annamme kuvan, että pankit pelastetaan Euroopassa olosuhteista riippumatta. Tämä johtaa moraalikatoon.” (17.4.2013)

”Puolustusvoimauudistus tulee vaikuttamaan yleiseen asevelvollisuuteen siten, että siitä tulee käytännössä valikoivampi. Tätä ei ole julkisuudessa oikein ymmärretty, ei tässäkään hallituksen esityksessä. Yleinen asevelvollisuus on kuitenkin laajalti hyväksytty puolustusratkaisumme perusfundamentti alueellisen puolustuksen ja sotilaallisen liittoutumattomuuden ohella.” (19.2.2013)

”Naapurimme joka ilmansuunnassa, niin Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä kuin Virossakin, kasvattavat puolustusbudjettejaan. Toisin on Suomessa. Hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko onkin sen olennaisimman kysymyksen osalta rimanalitus. Hallitus ei kyennyt muodostamaan yhteistä kantaa siihen, mikä on puolustusmäärärahojen taso vuoden 2015 jälkeen.” (6.2.2013)

”Suomessa on oikeuspolitiikassa jo pitkään noudatettu liian liberaalia linjaa. Vakavista rikoksista, kuten murhista ja raiskauksista, tuomitaan kansainvälisesti vertaillen heppoisia rangaistuksia, ja sakon muuntorangaistuksen poistamisen jälkeen pikkurikoksista ei käytännössä ole joutunut vastuuseen. Tällaiset seikat sotivat tavallisen kansalaisen oikeustajua vastaan.” (22.11.2012)

”Palvelut on järjestettävä yhtä hyvin joka puolella Suomea ja niiden on oltava kaikkien saatavilla. Palvelurakenneuudistus ei saa johtaa holtittomaan terveyspalvelujen keskittämiseen, vaan terveyspalvelut on hyvä tuottaa mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Terveydenhuollon on oltava lähipalvelua.” (24.10.2012)

”Omaishoitajien työ vähentää oleellisesti laitoshoidon tarvetta. Arvion mukaan omaishoidon kustannukset ovat tehostettuun palveluasumiseen verrattuna kolme kertaa ja laitoshoitoon verrattuna neljä kertaa edullisemmat. Omaishoito on siten yhteiskunnalle kiistatta kustannustehokas ja potilaalle inhimillinen hoitomuoto. Tämä ei kuitenkaan näy omaishoitajille maksettavassa rahallisessa korvauksessa, vaan he tekevät arvokasta palvelutyötään ympäri vuorokauden olemattoman pienellä korvauksella, joka ei todellakaan vastaa heidän työnsä raskautta. Lisäksi omaishoitajat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa, kuten täällä tänään useaan otteeseen on todettu, sillä tällä hetkellä kunnat päättävät itse omaishoidon tuen myöntämisestä ja suuruudesta.” (25.9.2012)

”Velkapotin vastapainoksi tarvitaan säästöjä. Ne on kohdennettava asioihin, joita ilman Suomi ja suomalaiset tulevat toimeen ja jotka eivät tukahduta kasvun mahdollisuuksia. Säästämisen voimme aloittaa vaikka EU:n jäsenmaksuista, jotka muuten – yllätys yllätys – nousevat tänäkin vuonna.” (18.9.2012)

”Kilometrikorvauksen leikkaaminen on lyhytnäköistä. Sillä on suomalaista työtä ja yrittäjyyttä rajoittavia kielteisiä vaikutuksia. Se tukahduttaa taloudellista toimeliaisuutta ja vähentää työnteon kannattavuutta. Moni työ edellyttää oman auton käyttöä, eikä joukkoliikenteen mahdollisuutta aina ole.” (18.9.2012)

”Sotiemme veteraanit ansaitsevat mahdollisimman hyvät vanhuudenpäivät. Kotona pitää saada asua mahdollisimman pitkään. Veteraanilisän korottaminen oli hallitukselta oikea toimenpide, mutta veteraanien kuntoutusmäärärahat ovat edelleen vaatimattomalla tasolla. Nykytilanteessa vain puolet kuntoutukseen oikeutetuista saa jonkin kuntoutusjakson. Määrärahoja tarvitaan myös kotiin vietävien palveluiden kustantamiseen.” (18.9.2012)

”Paitsi että budjetissa kuihdutetaan ulkoista turvallisuutta pienentämällä puolustusmäärärahoja, osoittaa hallitus piittaamattomuutta sisäistä turvallisuutta kohtaan. Poliisin voimavaroja ei pidä heikentää tasosta, joka jo lähtökohtaisesti on liian alhainen. Liikkuvan poliisin lakkautussuunnitelmista on luovuttava. Jos jatkamme poliisin toimintaedellytyksiä supistavalla polulla, päädymme yhteiskuntaan, jossa vain rikkailla on varaa ostaa itselleen turvallisuutta.” (18.9.2012)

”Eikö jo nyt viimeinkin kannattaisi kovimmankin kokoomuslaisen uskoa, että lainoittamalla ylivelkaantuneita maita ja niiden pankkeja emme kriisiä pysty ratkaisemaan? Tukipaketit eivät toimineet Kreikassa. Eikö Islannin mallista olisi onkeen otettavaa? Espanja voisi noudattaa Islannin esimerkkiä ja olla pelastamatta pankkien velkakirjasijoittajia, jolloin myös tarvittavan pankkituen määrä olisi huomattavasti pienempi.” (19.7.2012)

”Euro säilyy tai ei säily, samoin Espanjan pankkijärjestelmä kaatuu tai on kaatumatta riippumatta Suomen roolista, joka on joka tapauksessa marginaalinen. Se on alle 2 prosenttia. Siksi me voimme sanoa Espanjan pankkituelle ’ei’.” (19.7.2012)

”Perusongelma on, että eurossa on valuvika. Se on poliittinen projekti. Yhteisiä pelisääntöjä ei ole noudatettu. Euroalue on epäoptimaalinen valuutta-alue, joka koostuu hyvin erilaisista kulttuureista. Yhtenäinen talousunioni eurobondeineen ei muuttaisi tätä.” (13.6.2012)

”Totta kuitenkin on, että tämä hallitus pyrkii ajamaan Suomea niin lähelle Natoa, että heikompia hirvittää. Siitä viimeisimpänä osoituksena on hallituksen suunnitelma osallistua Nato-maa Islannin ilmavalvontaan. Samaan aikaan oman maan Puolustusvoimista isketään suonta. Perussuomalaiset eivät hyväksy tämän hallituksen maanpuolustusnihilististä linjaa. Oma, vahva puolustus on realismia.” (7.6.2012)

”Pakkoliitokset eivät ole ratkaisu kuntien talousahdinkoon. Niillä ei turvata peruspalvelujen rahoitusta eikä saatavuutta, vaan kunnan tehtävien uudelleenmäärittely on se, mistä työ kuntien rakennemuutoksessa olisi tullut aloittaa.” (6.6.2012)

”Hallitus väittää kantavansa vastuuta lainoittamalla euroalueen kriisimaita. Todellisen vastuun kantavat kuitenkin suomalaiset veronmaksajat, nykyiset ja tulevat.” (24.4.2012)

”Perussuomalaisten linjana on, että veroja tulee kantaa maksukyvyn mukaan. Tätä mieltä olimme ennen vaaleja, tätä mieltä olemme vaalien jälkeen. Toki kompromisseja tulee osata tehdä. Esimerkiksi arvonlisäverokorotuksen ulkopuolelle olisi voinut jättää vähintäänkin elintarvikkeet ja lääkkeet, mutta nyt hallitus sysää köyhät ja sairaat eturintamaan taloustilanteen korjaajiksi, ja lapsilisien indeksikorotukset jäädytetään. Nämä ovat arvovalintoja, huonoja sellaisia.” (12.4.2012)

”Kunnilla on liikaa velvoitteita. Kehyspäätös kuristaa kuntataloutta entisestään. Valtionosuuksista leikkaaminen heikentää peruspalveluita. Taas iskee hallituksen leikkuri pienituloisiin, jotka kuntien peruspalveluja eniten käyttävät.” (12.4.2012)

”Tänään hallitus päätti, odotetusti kyllä, säilyttää Dragsvikin varuskunnan. Perusteet eivät ole käyneet ilmi. Eikö arvoisa pääministeri voisi hieman avata näitä perusteita? Se olisi mielestäni kohtuullista, kun ajatellaan tunnelmia Kauhavan, Kontiolahden, Keuruun ja muiden lakkautettavien tai yhdistettävien varuskuntien kohdalla.” (29.3.2012)

”Kotihoito on veronmaksajalle edullista. Tämä pitää ymmärtää ja tunnustaa, että kodissa tehty työ on myös yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Kotihoidon tuen maksuajan lyhentämisellä syntyisi säästöjä ehkä noin 35-40 miljoonaa euroa vuodessa. Se on kuitenkin hölmöläisten hommaa, sillä lapsen hoitaminen päiväkodissa on selvästi kalliimpaa kuin kotona. Säästöjä syntyisi kyllä valtiolle, mutta kasvavat kustannukset siirrettäisiin jo muutenkin vaikeuksissa olevien kuntien kontolle. Pienten lasten päivähoito on kunnille iso menoerä.” (20.3.2012)

”Puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on pienempi ja tehokkaampi armeija, mutta tämänhetkisillä resursseilla ja käyttökelpoisen kaluston jatkuvan tuhoamisen seurauksena Suomi saa ainoastaan pienen ja huonosti varustetun sekä koulutetun armeijan. Laatu ei korvaa määrää loputtomiin. Kenraalien haaveilemaa teknoarmeijaa emme tule koskaan saavuttamaan.” (29.2.2012)

”’Suomea ei puolusteta varuskunnista käsin.’ Tätä fraasia ovat ryöstöviljelleet pääministeri Katainen ja ministeri Wallin. Siitä on tullut eräänlainen puolustusvoimauudistuksen epävirallinen motto. Ei tietenkään Suomea puolusteta varuskunnista käsin. Jokainen ymmärtää, etteivät varuskunnat mitään linnakkeita ole. Mutta hallitus ei ymmärrä sitä, että varuskunnilla on merkitystä maanpuolustustahdolle ja alueelliseen puolustukseen pohjautuvalle puolustusratkaisullemme. Varuskunnilla on myös operatiivinen merkitys joukkojen perustamisvaiheessa ja valmiuden kohottamisvaiheessa. Ilman varuskuntia ei ole sodan ajan joukkojakaan.” (29.2.2012)

”Jalkaväkimiinoista luopumisessa on Suomen osalta kyse Maavoimien olennaisesta asejärjestelmästä, puolustusaseesta, jota ei kyetä millään korvaamaan. Ottawan sopimuksessa on Suomen osalta kyse lähinnä imagosyistä tehtävästä yksipuolisesta aseistariisunnasta, ja sellaisessa ei mielestäni ole järkeä, ei järjen hiventä.” (17.11.2011)

”Suomi on Euroopan harvimmin asuttuja maita. Miksi meillä pitäisi olla väkiluvultaan ja pinta-alaltaan Euroopan suurimmat kunnat? Se merkitsisi kansanvallan kaventumista ja palveluiden karkaamista reuna-alueilta.” (28.9.2011)

”Perussuomalaiset eivät kannata tasavallan presidentin valtaoikeuksien leikkaamista. Emme voi tietenkään kannattaa myöskään perustuslakiin esitettyä lisäystä, jossa todetaan Suomen olevan Euroopan unionin jäsen. Ei ole mitään mieltä siinä, että perustuslakiimme ympätään kuulumisemme erääseen kansainväliseen järjestöön – eihän perustuslaissa mainita kuulumistamme Yhdistyneisiin kansakuntiin tai Pohjoismaiden neuvostoonkaan. Mitään asiallista perustetta sille, että Suomen jäsenyyksistä mainittaisiin ainoastaan EU, ei ole.” (13.9.2011)

”Kylmää kyytiä Suomen puolustusvoimille tarjoaa kokoomusvetoinen vasemmistohallitus. Se aikoo leikata puolustushallinnon määrärahoja peräti 200 miljoonalla eurolla. Mistä nämä suhteettoman suuret säästöt otetaan ja millä aikataululla, se on vielä auki, mutta selvää lienee, että hallitus aikoo ainakin lakkauttaa varuskuntia ja heikentää Puolustusvoimien henkilökunnan, etenkin siviilihenkilökunnan, asemaa. Irtisanomisilta ei vältytä. Kokoomuslainen, kylmä, yhteiskuntavastuusta piittaamaton ulkoistamispolitiikka saa siis jatkua tälläkin vaalikaudella. Huolestuttavinta kuitenkin on, että säästöt tulevat heikentämään Suomen puolustuskykyä.” (28.6.2011)

”Velkakriisin hoito lisälainalla on vastuutonta politiikkaa. Velan päälle velkaa – ei näin velkakriisimaita pelasteta, kunhan annetaan krapularyyppy alkoholistille. Ei auttanut mittava 110 miljardin euron tukipaketti Kreikkaakaan, joka onkin jo tekemässä lähtöä toiselle kierrokselle. Tarvetta olisi kuulemma jopa 60 miljardille eurolle. Uskooko joku vielä, että Kreikalle lainaaminen on ’hyvää bisnestä’, kuten eräskin entinen pääministeri sanoi? Toisin sanoen kuka uskoo, että Kreikka maksaa meille velkansa täysimääräisesti takaisin?” (24.5.2011)

Turvaa vapaa Suomi